Omgaan met kunstgrasvelden

Via deze pagina houden we u op de hoogte over ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden. Landelijk is er veel aandacht voor dit onderwerp, ook in verband met zorgplicht. Het onderwerp heeft daarom onze volle aandacht. De gemeente ’s-Hertogenbosch volgt de richtlijnen van het RIVM.

Rubbergranulaat

Rubbergranulaat (SBR-korrels) wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. Het is gemaakt van rubber autobanden. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt uit de verschillende onderzoeken op dat het niet waarschijnlijk is dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat gevolgen heeft voor de gezondheid. Gemeente ’s-Hertogenbosch is al vanaf 2020 gestopt met synthetische infill velden. Bij nieuwe velden of renovaties gebruiken wij alleen organische of minerale infill.

Binnen de EU is afgesproken dat er beperking komt op het toepassen van synthetische infill, zoals SBR TPE, EPDM vanaf 17 oktober 2031. Dit houd in dat er vanaf dat moment geen synthetische infill aangekocht mag worden.

Sportvelden in ’s-Hertogenbosch

In onze gemeente hebben we 18 (voetbal en rugby) kunstgrasvelden. Dit zijn de vullingen:

  • 4 velden zijn ingestrooid met SBR rubbergranulaat;
  • 7 velden zijn ingestrooid met TPE granulaat (‘nieuw rubber”);
  • 1 veld is ingestrooid met kurk infill;
  • 6 velden zijn mineraal ingestrooid.

Kunstgrasvelden met SBR-korrels worden vervangen wanneer de kunstgrasmat versleten is. Bij nieuwe velden of renovaties gebruiken wij alleen organische of minerale infill. Dit is in het Raadbesluit van 24 oktober 2017 vastgesteld in de Nota Buitensport “Buitenkans” (pdf).

Maatregelen ’s-Hertogenbosch

In onze gemeente nemen wij (als eigenaar van sportvelden) onze zorgplicht uit de Wet bodembescherming (Wbb) zeer serieus bij het aanleggen en onderhouden van velden. Dit geldt voor alle korrels die wij gebruiken en ook bij kunstgrasvelden zonder infill of bij mineraal ingestrooide velden.

Dit doen wij om verspreiding van rubberkorrels en microplastics (kleine deeltjes plastic) in het milieu zoveel te voorkomen:

  • rond bestaande en nieuwe velden staan (kant)keringen
  • op diverse locaties zijn infillputten die de infill opvangt in water afvoersystemen;
  • een maandelijkse schoonmaakronde rondom de kunstgrasvelden;
  • er zijn verschillende werkmaatregelen en onderhoud instructies vastgelegd voor onze uitvoerende partij Weener XL.

Al deze maatregelen zijn een vast onderdeel van het beleid. Onze gemeente leverde ook een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van het zorgplichtdocument van BSNC.

Infill bijvullen

Voor sport zijn kunstgrasvelden sporttechnisch én voor het verenigingsleven onmisbaar. Kunstgrasvelden verhogen de soms beperkte speelcapaciteit. En meer sporten en bewegen draagt bij aan onze gezamenlijke doelstelling: bij dragen aan een gezonde en actieve samenleving. Om de speltechnische redenen kiezen we ervoor om rondom de penaltystip en het doelgebied wanneer nodig beperkt de hoeveelheid infill materiaal aan te vullen.

Zorgplicht

De algemene zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg voor het milieu heeft. De zorgplicht is opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Beheerder(s) van kunstgrasvelden moeten ook maatregelen nemen om verontreiniging te voorkomen en gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. Dit is de zogenaamde dubbele zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). In november 2019 is door Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) het document ‘Zorgplicht milieu kunstgrasvelden’ gepresenteerd. In het document staat duidelijk met welke maatregelen we landelijk milieurisico’s proberen te voorkomen.

Meer weten?

Via de links hieronder vindt u meer informatie. U vindt bijvoorbeeld de factsheet zorgplicht milieu kunstgrasvelden, maar ook het inhoudelijke en volledige zorgplichtdocument.

Vragen?

Voor vragen over het ‘omgaan met kunstgrasvelden’ kunt u mailen via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.