Omgaan met kunstgrasvelden

Via deze pagina houden we u op de hoogte over ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden. Landelijk is er veel aandacht voor dit onderwerp, ook in het kader van de zorgplicht. Het onderwerp heeft daarom onze volle aandacht.

Rubbergranulaat

Rubbergranulaat (SBR-korrels) wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. Het wordt gemaakt van rubber autobanden. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt uit de verschillende onderzoeken op dat het niet waarschijnlijk is dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat gevolgen heeft voor de gezondheid. De gemeente ’s-Hertogenbosch volgt de richtlijnen van het RIVM.

Sportvelden in ’s-Hertogenbosch

In onze gemeente hebben we 18 (voetbal en rugby) kunstgrasvelden. Op dit moment zijn hiervan nog 10 velden ingestrooid met rubbergranulaat (SBR-korrels). Kunstgrasvelden met SBR-korrels worden vervangen wanneer de kunstgrasmat versleten zijn. Bij het aanleggen van nieuwe velden en bij vernieuwing en/of vervanging van velden passen wij vooralsnog geen SBR-infill toe totdat de nieuwe Europese norm voor dit product bekend is. Dit is volgens het Raadbesluit van 24 oktober 2017 waarin de Nota Buitensport “Buitenkans” is vastgesteld.

Zorgplicht

De algemene zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg voor het milieu heeft. De zorgplicht is opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Voor de beheerder(s) van kunstgrasvelden komt daar nog bij dat zij maatregelen moeten nemen om verontreiniging te voorkomen en gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. Dit is de zogenaamde dubbele zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). In november 2019 is door Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) het document ‘Zorgplicht milieu kunstgrasvelden’ gepresenteerd. In het document wordt duidelijk aangegeven hoe we landelijk met welke maatregelen milieurisico’s kunnen voorkomen. Voor alle (alternatieve) korrels en zelfs kunstgrasvelden zonder infill geldt ook de zorgplicht uit de Wbb.

Maatregelen ’s-Hertogenbosch

In onze gemeente nemen wij (als eigenaar van sportvelden) onze zorgplicht uit de Wet bodembescherming (Wbb) zeer serieus bij het aanleggen en onderhouden van velden. Om verspreiding van rubberkorrels en microplastics (kleine deeltjes plastic) in het milieu zoveel mogelijk te tegen te gaan hebben wij:

  • diverse soorten (kant)keringen geplaatst rondom bestaande en nieuwe velden;
  • op diverse locaties infillputten geplaatst, die de infill opvangt in water afvoersystemen;
  • een maandelijkse schoonmaakronde rondom de kunstgrasvelden;
  • verschillende werkmaatregelen en onderhoud instructies vastgelegd voor onze uitvoerende partij Weener XL.

Al deze maatregelen zijn een vast onderdeel van het beleid. Onze gemeente leverde ook een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van het zorgplichtdocument van BSNC.

Infill bijvullen

Voor sport zijn kunstgrasvelden sporttechnisch én voor het verenigingsleven onmisbaar. Kunstgrasvelden verhogen de soms beperkte speelcapaciteit. En meer sporten en bewegen draagt bij aan onze gezamenlijke doelstelling: bijdragen aan een gezonde en actieve samenleving. Om de speltechnische redenen kiezen we ervoor om rondom de penaltystip en het doelgebied wanneer nodig beperkt de hoeveelheid infill materiaal aan te vullen.

Meer weten?

Via de links hieronder vindt u meer informatie. U vindt bijvoorbeeld de factsheet zorgplicht milieu kunstgrasvelden, maar ook het inhoudelijke en volledige zorgplichtdocument.

Vragen?

Voor vragen over het ‘omgaan met kunstgrasvelden’ kunt u mailen via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.