Bestuurlijke informatie

Voorjaarsnota

Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad de voorjaarsnota aan. Hierin beschrijft het college zijn belangrijkste beleidsvoornemens voor het komend jaar. Dit is ter voorbereiding op de nieuwe begroting. Hier leest u het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 (pdf).

Begroting

In de gemeentelijke begroting staan de plannen van de raad en het college. Bij een aantal onderwerpen staan ook links naar beleidsstukken en beleidsnotities. Ga voor meer informatie naar de website van Begroting 2024 ’s-Hertogenbosch.

Jaarverslagen

In het jaarverslag leest u hoe de plannen uit de begroting zijn uitgevoerd. Ga voor meer informatie naar de website van Jaarverslag 2022 ’s-Hertogenbosch.

Stadsmonitor

In de Stadsmonitor 2024 (pdf) staat hoe het gaat met de gemeente en haar inwoners. Thema’s als dienstverlening, veiligheid en sport en recreatie komen hierbij aan bod.

Feiten en cijfers

Op de pagina Feiten en cijfers vindt u informatie over de gemeente ’s-Hertogenbosch en haar inwoners. Niet alleen over de hele stad, maar ook over de wijken, dorpen en buurten.

Register Verbonden partijen en Register gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten kunnen kiezen voor een samenwerking met andere gemeenten. Of met andere (private) partijen. Een overzicht van de partijen en uitleg hierover, leest u in het Register verbonden partijen (pdf). De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente ’s-Hertogenbosch aan meedoet, vindt u op de website van Overheid terug.

Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS)

In het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) vindt u de vergaderdata, agenda’s, collegebesluiten, vergaderstukken, raadsinformatiebulletins en notulen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.