Bestuursakkoord 2018 - 2022

Maandag 28 mei is het nieuwe Bestuursakkoord gepresenteerd. Het akkoord is de basis voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. In de afgelopen weken is het akkoord opgesteld door de vertegenwoordigers van VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang, onder leiding van formateur Han Looijen.

De titel van het Bestuursakkoord is:

#073
#samen
#duurzaam
#vernieuwend

De groene draden van dit bestuursakkoord voor deze bestuursperiode zijn dan ook samenwerken, duurzaamheid en vernieuwing.

Het Bestuursakkoord is digitaal in te zien via de website van Bestuursakkoord 2018 ’s-Hertogenbosch

De bespreking van het Bestuursakkoord en de benoeming van de vijf wethouders vinden plaats tijdens een extra raadsvergadering op 6 juni 2018.