Bezwaar maken

Het gemeentebestuur neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een beslissing? En raakt het besluit u persoonlijk? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het gemeentebestuur.

Hoe maak ik bezwaar?

U kunt onderstaande mogelijkheden niet gebruiken voor een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking. Ook niet voor het indienen van een klacht.

Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk. U kunt alleen op deze 2 manieren uw bezwaar indienen:

  • Via het digitaal formulier, met gebruik van DigiD of eHerkenning.
  • Stuur uw bezwaar in een brief (bezwaarschrift) per post naar de gemeente (postbus 12345 5200 GZ).

In het informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid staat aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.

Commissie advies voor bezwaarschriften

De commissie van advies voor de bezwaarschriften behandelt uw bezwaar. Als deze onafhankelijke, externe commissie van deskundigen een toelichting op uw bezwaar nodig heeft ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. U kunt dan mondeling een toelichting geven op uw bezwaar. De Commissie geeft vervolgens advies aan de gemeente. Het gemeentebestuur kan dan eventueel een nieuwe beslissing nemen. De gemeente laat u schriftelijk weten wat het besluit is.

Bent u uitgenodigd voor een hoorzitting? In deze informatiefolder (pdf) leggen we uit wat u kunt verwachten

De hoorzittingen vinden iedere woensdagavond plaats in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Als er een hoorzitting nodig is ontvangen de betrokken partijen een uitnodiging. U mag iemand meenemen om namens u het woord te doen of om u te ondersteunen.

Andere aanpak

Soms leidt een informeel gesprek al tot een oplossing. Daarom geeft de gemeente voorkeur aan de zogeheten ‘andere aanpak’. Betrokken partijen gaan dan eerst met elkaar in overleg. Doel is om anders naar het bezwaar te kijken en een oplossing te vinden. De andere aanpak is geen verplicht onderdeel van het juridisch traject.