Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

Wethouder (PvdA)
T:
M:

Volg Pieter Paul Slikker op: TwitterFacebookLinkedInInstagram.

Beluister de podcast of bekijk de video op YouTube om te horen wat de ambities zijn voor de komende vier jaar. 

Portefeuille:
Zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing

  • Wonen
  • Huisvesting bijzondere groepen
  • Zorg
  • Jeugdzorg
  • Toegang en regie (KOO)
  • Inkoop sociaal domein
  • Bestuurlijke vernieuwing