Standplaats- of warenmarktvergunning

Wilt u vanaf een vaste plaats in de openbare ruimte goederen verkopen of informatie geven? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. 

Standplaats

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

  • Jaarstandplaats: voor de verkoop van goederen minimaal 1 en maximaal 6 dagen per week voor de periode van 1 jaar (voor de binnenstad geldt een afwijkende regeling).
  • Tijdelijke standplaats: voor de verkoop van goederen maximaal 2 aaneengesloten maanden per jaar.
  • Standplaats voor geven van informatie over diensten/producten of ideële doelen.

Aanvraag standplaatsvergunning

Aanvraag warenmarktvergunning

Wilt u verkoper worden op een warenmarkt in ’s-Hertogenbosch? Daarvoor hebt u een warenmarktvergunning nodig. Vraag deze digitaal aan. Informatie over de warenmarkten in 's-Hertogenbosch vindt u hier:

Warenmarkten op de Markt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

  • Woensdag (pdf) van 9.00 - 15.00 uur: grote warenmarkt
  • Vrijdag (pdf) van 9.00 - 14.00 uur: consumptiemarkt
  • Zaterdag (pdf) van 9.00 - 17.00 uur: grote warenmarkt
  • Zondag (pdf) van 12.00 - 17.00 uur
  • Geraniummarkt (pdf) van 9.00 - 17.00 uur: Hemelvaartsdag
  • Dinsdag en donderdag van 9.00-13.00 uur: groenten, fruit en kaas (inschrijven niet mogelijk)

Wijkmarkten

Venten

Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats. Bijvoorbeeld huis-aan-huis. Hiervoor hebt u een ventvergunning nodig. Vraag deze aan door het aanvraagformulier (zie onderaan bij downloads) uit te printen, in te vullen en op te sturen naar de gemeente. 

Straatartiest of straatmuzikant

U mag in de gemeente niet zomaar een optreden op straat geven. U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren digitaal via dit formulier een melding doen. U hebt hiervoor DigiD nodig. 

Meer informatie

Voorwaarden en meer informatie over de vergunningen en marktgelden vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening en op de website van de Overheid; Legesverordening 2020