Fiets- en busstraat in de Van Berckelstraat

We willen in ’s-Hertogenbosch comfortabel en veilig vervoer, dat zo min mogelijk het milieu belast. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn, maar dat het ook prettig en gezond wonen en leven blijft in 's-Hertogenbosch. In dat kader is de verkeerssituatie op de Van Berckelstraat is al enige jaren een zorgpunt voor de gemeente. De mix van auto’s, bussen, fietsers en voetgangers op een smalle weg en brug zorgt voor veiligheids- en leefbaarheidsknelpunten.

De gemeente kiest er voor om de Van Berckelstraat in te richten als een fietsstraat, waarbij de lijnbus te gast is. Dit betekent dat de van Berckelstraat voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. Fiets- en bromfietsverkeer kan richting het centrum nog steeds van de Van Berckelstraat gebruik maken. De fietser krijgt hier ruim baan en er ontstaat een fijnere fietsroute naar de binnenstad.

Variantenstudie

We voerden eerder een studie uit naar de inrichting van de Van Berckelstraat. Een nieuwe inrichting is nodig om de verkeersveiligheid en leefomgeving te verbeteren. En om te zorgen voor een betere doorstroming van fietsers en openbaar vervoer. We inventariseerden daarvoor de ideeën en wensen van direct belanghebbenden. En beoordeelden de huidige knelpunten. Daaruit zijn verschillende varianten gekomen die een oplossing voor de problemen zouden kunnen zijn. Bent u benieuwd naar het volledige rapport over de variantenstudie? Stuur dan een mail via het digitale contactformulier.

Hoe ziet de verkeerssituatie er uit?

Sinds 3 augustus 2020 is de Van Berckelstraat dicht, tussen Zuid-Willemsvaart en Noordwal + eenrichtingsverkeer op de Kasterensbrug en de Rückertbrug.

  • De Van Berckelstraat is dicht voor autoverkeer tussen de Zuid Willemsvaart en de Noordwal.
  • Een vrachtautoverbod is al eerder ingesteld. Het afgesloten deel is dus wel te gebruiken door (brom)fietsers en voetgangers. Ook de bus laten we toe, net als hulpdiensten.
  • Het autoverkeer voor de binnenstad wordt omgeleid via de  via de Aartshertogenlaan, Van Grobbendoncklaan en Lagelandstraat. We richten ons daarbij op de belangrijke toevoerwegen zoals de Zuid Willemsvaart en de rotonde bij de Rompertsebaan.
  • Ook stellen we eenrichtingsverkeer in op de Kasterensbrug en de Rückertbrug. Autoverkeer kan dan niet meer het schiereiland inrijden, maar wel snel verlaten. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer niet via de Noordwal of Zuid Willemsvaart gaat rijden.Behalve het busverkeer en nood- en hulpdiensten krijgen inwoners geen ontheffing om met de auto over de Van Berckelstraat te rijden. De maatregel heeft geen invloed op het aantal parkeerplaatsen in dit gebied.

Hinder

Te voet of met de (brom)fiets kunt u gewoon van de Van Berckelstraat gebruik blijven maken zoals in de huidige situatie. Ook de lijnbussen blijven ongehinderd rijden volgens de dienstregeling. We begrijpen dat deze ingreep invloed heeft op uw autobereikbaarheid.

Het kan zijn dat op sommige plaatsen meer verkeer rijdt dan u normaal gewend bent. We treffen diverse maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken. We plaatsen extra bebording om de automobilisten te attenderen op de omleidingsroute. De eerste dagen van de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet om het (auto)verkeer te attenderen op de nieuwe verkeerssituatie en goed te informeren over de geschikte routes.

We gaan op verschillende plaatsen in het gebied en ook er buiten meten hoe het verkeer nu en na de afsluiting gaat rijden. Hiermee krijgen we een goed beeld van de effecten en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Hoe gaan we verder?

Na deze eerste stap denken we samen met de omgeving na over een definitieve inrichting. We stellen daarvoor een werkgroep samen met direct belanghebbenden. De eerste ervaringen met de afsluiting betrekken we in de planvorming. Als we het plan voor de definitieve inrichting klaar hebben, gaan we daarmee eerst een test doen om de afsluiting te verbeteren. Dat gebeurt direct aansluitend op de nu voorgestelde afsluiting. De Van Berckelstraat wordt in de tussentijd niet meer opengesteld voor autoverkeer. 

Meer informatie

We willen eind dit jaar een toelichting geven op de definitieve inrichting. Heeft u verder een vraag of opmerking? Bel dan naar de gemeente of mail deze dan via het digitale contactformulier.