Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 vinden de provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaats. 

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring afleggen kan van 16 tot en met 30 januari 2023 in uw eigen woongemeente. Hoe werkt het?

 1. Vul het formulier ondersteuningsverklaring in. U krijgt het formulier van de partij of groepering.
 2. U ondertekent het formulier in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken). Maak hiervoor een afspraak via het digitaal contactformulier.
 3. De ambtenaar ondertekent en stempelt het formulier.
 4. U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de partij of groepering terecht komt.
 5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Voorwaarden:

 • U woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch
 • U heeft kiesrecht voor de provinciale staten of waterschapsverkiezingen

Helpen bij de verkiezing

Wilt u meehelpen op één van de locaties? We zoeken op dit moment alleen nog stemmentellers voor donderdag 16 maart. Het is voor de samenleving belangrijk dat jongeren in contact komen met politiek en democratie. Daarom vragen we jongeren met klem te reageren. Ga via uw laptop op desktop pc naar de website mijn Stembureau voor meer informatie en om u aan te melden.

Iemand anders voor u laten stemmen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen. Kunt u die dag niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag, per verkiezing, voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Iemand machtigen via uw stempas

 • Vraag iemand die ook in ‘s-Hertogenbosch woont om voor u te stemmen.
 • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening. De persoon die namens u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
 •  Bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

Belangrijke informatie:

De persoon die via de stempas namens u stemt, moet ook in ‘s-Hertogenbosch wonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een machtiging wilt regelen voordat u uw stempas heeft. Bijvoorbeeld omdat u langere tijd niet in Nederland bent.

Woont u op 30 januari 2023 in ‘s-Hertogenbosch? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen.

Download het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf).

U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

U kunt het formulier:
-    per e-mail sturen naar: Verkiezingen@s-hertogenbosch
-    per post sturen naar: Team Verkiezingen, postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

Belangrijke informatie:

De persoon die met de schriftelijke volmacht namens u stemt, moet ook in de provincie Nood-Brabant wonen, of binnen het waterschap Aa en Maas. De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Stemmen voor blinden en slechtzienden

Op 15 maart is het stembureau op het stationsplein (aan de voorzijde van het centraal station) ingericht voor blinden en slechtzienden. Er zijn een stemmal en soundbox aanwezig. De stemmal is een speciale plaat met gaten die over het stembiljet wordt gelegd door een stembureaulid. De soundbox met koptelefoon vertelt de blinde of slechtziende kiezer welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer daarbij hoort. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven, de kiezer vindt de juiste kandidaat door de gaten te tellen en kan vervolgens met potlood het gaatje inkleuren. Desgevraagd geeft een stembureaulid uitleg over het gebruik van de stemmal en de soundbox. 

Centrale stemopname

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht geschiedt door het gemeentelijk stembureau. Dit houdt in dat de stemmen die worden uitgebracht voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap op woensdagavond 15 maart op partijniveau worden geteld en donderdag 16 maart op kandidaatsniveau. 
De telling op 15 maart heeft plaats op de locatie van het betreffende stembureau en begint na afloop van de stemming om 21.00 uur. De telling op 16 maart heeft plaats in de Maaspoorthal in ’s-Hertogenbosch en begint om 08.00 uur. 

Informatie voor politieke partijen

Bent u op zoek naar informatie zoals het registreren van partijnamen, de kandidaatstelling of het regelen van ondersteuningsverklaringen? Informatie hierover leest u in de handreiking ‘Informatie voor politieke partijen verkiezing Provinciale Staten 2023’ (pdf).

Kandidaatstelling

Maandag 30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling voor de provinciale statenverkiezing. Tussen 9.00 en 17.00 leveren politieke partijen de kandidatenlijst en overige verplichte documenten in op het Stadskantoor, Wolvenhoek 1. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan door te bellen met 073 615 5118. 

Voorinlevering

Voor de kandidaatstelling organiseert de gemeente een voorinlevering. Hierbij kan de gemeente alvast controleren of u alle verplichte documenten goed en compleet heeft ingevuld. De voorinlevering is op 23 en 24 januari 2023. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen met 073 615 5118. Let op: Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd, moet u op 30 januari 2022 alle verplichte documenten inleveren!

Herstel van verzuimen

Eventuele verzuimen kunnen worden hersteld op 1 en 2 februari 2023. Hiervoor wordt met de betrokken partijen een afspraak gemaakt.

Tijdlijn verkiezing provinciale staten

16 januari 2023Uiterste datum waarop de waarborgsom voor de kandidaatstelling op de rekening van de gemeente ‘s-Hertogenbosch moet staan
16 t/m 30 januari 2023Afleggen ondersteuningsverklaringen voor partijen die nog geen zetel hebben in provinciale staten
23 en 24 januari 2023Voorinlevering kandidatenlijsten
30 januari 2023
9.00 – 17.00 uur
Dag van de kandidaatstelling: inleveren kandidatenlijsten
31 januari 2023
16.00 uur
Niet openbare zitting onderzoek kandidatenlijsten
1 en 2 februari 2023 09.00-17.00 uurHerstellen van verzuimen
3 februari 2023
17.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen en de nummering van de lijsten
15 maart 2023Dag van de stemming
20 maart 2023
10.00 uur
Zitting van de hoofdstembureaus Tilburg en ‘s-Hertogenbosch voor het vaststellen van de stemtotalen (het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat)
In de periode 23 tot en met 27 maart 2023 Zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag
29 maart 2023Eerste zitting nieuwe leden provinciale staten

Verkiezingsposters

Politieke partijen kunnen verkiezingsposters opplakken op de daarvoor aangewezen plekken. De plakplaatsen vindt u in het overzicht Plakplaatsen verkiezingsposters (pdf). De verkiezingsborden worden begin februari geplaatst.