Verkiezingen 2023

Op 15 maart is er gestemd voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen.

Processen-verbaal

Ga voor de processen-verbaal van de stembureau's, de controleprotocollen en de CSV-bestanden naar de pagina processen-verbaal waterschap en provinciale statenverkiezingen 2023