Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 vinden de provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaats. 

Tijdlijn verkiezing provinciale staten

Hieronder een overzicht van de belangrijkste data voor politieke partijen:

19 december 2022Laatste dag indienen verzoek registratie partijnaam
16 januari 2023Uiterste datum waarop de waarborgsom voor de kandidaatstelling op de rekening van de gemeente ‘s-Hertogenbosch moet staan
16 t/m 30 januari 2023Afleggen ondersteuningsverklaringen voor partijen die nog geen zetel hebben in provinciale staten
23 en 24 januari 2023Voorinlevering kandidatenlijsten
30 januari 2023
9.00 – 17.00 uur
Dag van de kandidaatstelling: inleveren kandidatenlijsten
31 januari 2023
16.00 uur
Niet openbare zitting onderzoek kandidatenlijsten
1 en 2 februari 2023 09.00-17.00 uurHerstellen van verzuimen
3 februari 2023
17.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen en de nummering van de lijsten
15 maart 2023Dag van de stemming
20 maart 2023
10.00 uur
Zitting van de hoofdstembureaus Tilburg en ‘s-Hertogenbosch voor het vaststellen van de stemtotalen (het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat)
In de periode 23 tot en met 27 maart 2023 Zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag
29 maart 2023Eerste zitting nieuwe leden provinciale staten