Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Wat doet de gemeente? infographic

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. 

Stemwijzer

Twijfel je op welke partij je wil gaan stemmen? De Stemwijzer helpt je om een keuze te maken.
Binnenkort vind je hier ook informatie over waar en hoe je kan stemmen, waar informatie te vinden is over de politieke partijen en hun programma en waar de uitslag te vinden zal zijn.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die de stad aangaan. Als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch kies je de gemeenteraad. Dat kan iedere 4 jaar. De raad vertegenwoordigt alle inwoners. Hij bepaalt de belangrijkste punten van beleid. En controleert of het college van burgemeester en wethouders die taken ook zo uitvoert.

Lees meer in de infographic ‘wat doet de gemeenteraad (pdf)’. Wil je meer weten over de huidige politieke partijen in de gemeenteraad? Bekijk dan de webpagina over de gemeenteraad.

Wie doen er mee aan de verkiezingen?

In 's-Hertogenbosch doen 17 politieke partijen mee. Dat zijn de volgende (de nummering komt overeen met de plek op de kandidatenlijst. Deze is 9 februari jl. zo door het Centraal Stembureau vastgesteld.)

 1. Democraten 66 (D66)
 2. Rosmalens Belang
 3. VVD
 4. CDA
 5. RAADSGROEPRING “BOSCH BELANG”
 6. SP (Socialistische Partij)
 7. Bossche Volks Partij
 8. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 9. GROENLINKS
 10. De Bossche Groenen
 11. 50PLUS
 12. “Leefbaar ’s-Hertogenbosch” 
  Paul Kagie
 13. Lokaal Liberaal ‘s-Hertogenbosch
 14. Buitengewoon Ongewoon
 15. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 16. KNILLIS
 17. gewoon ge-DREVEN

 

Ter inzage legging proces verbaal

Het proces-verbaal ligt ter inzage vanaf woensdag 14 februari  bij de afdeling Publieke Dienstverlening, Wolvenhoek 1. Inzage kan op afspraak. Foto’s maken en filmen is bij de inzage niet toegestaan.

Volmacht gemeenteraadsverkiezingen 2018

Uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ontvangt u rond 2 maart. Toch kan u nu al iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Bijvoorbeeld omdat u door ziekte of vakantie niet in de gelegenheid bent om zelf naar een stembureau te komen. Dit noemen we een volmacht. Uiterlijk 16 maart 2018 moet het formulier voor de volmacht ingevuld bij ons binnen zijn. U kunt ook nog iemand machtigen wanneer u uw stempas ontvangt. Het verschil is dat u dan zelf de achterzijde van de stempas moet invullen. Hier meer over de volmacht gemeenteraadsverkiezingen (pdf).

Referendum Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

21 Maart kunt u ook stemmen voor het landelijke referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Ook hier kunt u iemand voor machtigen: lees hier meer over de volmacht tav referendum (pdf).

Voor het referendum is het ook mogelijk om een kiezerspas (pdf) aan te vragen. U mailt of stuurt dit formulier naar de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) staat ingeschreven. Voor 's-Hertogenbosch geldt dat u het ingevulde formulier per post terug stuurt naar Gemeente 's-Hertogenbosch, afd. Publieke Dienstverlening, Team Verkiezingen, postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch. Via e-mail stuurt u het naar verkiezingen@s-hertogenbosch.nl. Het formulier moet uiterlijk 16 maart 2018 bij ons binnen zijn.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. 

Voor meer info over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) ga naar www.referendumwiv2017.nl

Verkiezingen bestuursraden en commissie

Op 21 maart zijn óók de verkiezingen van de bestuursraad Engelen.