Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Verkiezingen

2019 is een bijzonder verkiezingsjaar: er zijn dan 3 verkiezingen. Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen en op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement. Bij de laatstgenoemde verkiezing mogen ook Nederlandse kiezers in het buitenland hun stem uitbrengen.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op 20 maart kan er gestemd worden voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Voor de waterschappen kan in ’s-Hertogenbosch alleen gestemd worden voor waterschap Aa en Maas. Om te stemmen neemt u uw stempas(sen) en een legitimatiebewijs mee. Voor deze verkiezingen mag het legitimatiebewijs 5 jaar verlopen zijn.

Stempas

Uw stempas voor de provinciale statenverkiezing en het Waterschap ontvangt u rond 1 maart. De stempas voor het Europees parlement ontvangt u rond 2 mei.

Iemand anders laten stemmen

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Bijvoorbeeld omdat u door ziekte of vakantie niet in de gelegenheid bent om zelf naar een stembureau te komen. Dit noemen we een volmacht. Dit kan op twee manieren: via een formulier of op de achterkant van uw stempas.

  • Iemand machtigen via dit  formulier (PDF). Dit kunt u al meteen regelen, voordat u uw stempas ontvangt. Het volgende is goed om te weten.Uw gemachtigde moet wel stemgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezingen als u. Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.Een gemachtigde mag per verkiezing maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Uiterlijk 15 maart 2019 moet het formulier voor de volmacht ingevuld bij ons binnen zijn. Dit kan door het ingevulde formulier te mailen naar burgerzaken@s-hertogenbosch.nl. U kunt het ook sturen naar Stadskantoor ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345,  5200 GZ  ’s-Hertogenbosch.

Machtigen na ontvangst stempas

U kunt ook nog iemand machtigen wanneer u uw stempas ontvangt. Dit moet dan wel een inwoner van ’s-Hertogenbosch zijn.  U vult  zelf de achterzijde van de stempas in  En geeft een kopie legitimatiebewijs van u zelf aan de gemachtigde mee.

Stemmen buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch: Kiezerspas

Om uw stem buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch uit te brengen, laat u uw stempas(sen) omzetten in een kiezerspas(sen). Voor de Provinciale Staten kunt u alleen stemmen in de provincie Noord-Brabant. Voor de verkiezing Waterschap Aa en Maas kunt u alleen stemmen op het grondgebied van Waterschap Aa en Maas. Een kiezerspas vraagt u digitaal of schriftelijk aan vóór 16 maart 2019. Persoonlijk kan dit tot dinsdag 19 maart 2019, 12:00 uur bij de balie van onze gemeente. U moet hiervoor op tijd een afspraak maken. Via dit formulier (pdf) kunt u een kiezerspas aanvragen.

Toegankelijkheid stembureaus

De meeste stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Mensen met een visuele beperking kunnen zelfstandig stemmen op het stembureau op het centraal station in 's-Hertogenbosch. Dit gebeurt met behulp van een mal met audio-ondersteuning. In het Stadskantoor en Perron-3 komen kandidatenlijsten in braille ter inzage te liggen. Bij de meeste stembureaus is parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart mogelijk. Op het overzicht van stembureau’s (XLS) ziet u waar dit kan.

Recht om te stemmen

Is stemmen buiten werktijd niet mogelijk? Dan heeft u recht om maximaal twee uur vrij te krijgen.

Stemmen als u de nationaliteit hebt van een ander EU-land?

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel die van een andere lidstaat van de Europese Unie? En bent u ingeschreven in de Basisregistratie Personen van deze gemeente? Dan kunt u zich laten registreren als kiezer voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Gebruik hiervoor één van onderstaande formulieren.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u iemand anders machtigen of stemmen per brief. Voor stemmen per brief kijkt u op de website www.denhaag.nl.

Belangrijkste data voor politieke partijen