Tweede Kamerverkiezingen

Op maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen.

 

 

 

 

 

Veilig stemmen in coronatijd

Bekijk het filmpje hoe het straks gaat op het stembureau.

Stembureaus

Locaties waar op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart gestemd kan worden:

’s-Hertogenbosch

Orangerie, Sint Josephstraat 15, Binnenstad

Tijdelijke Unit Centraal Station, Stationsplein ’s-Hertogenbosch, Binnenstad

Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, Graafsepoort

Sporthal de Schutskamp, De Eendenkooi 1, West/Kruiskamp

Gymzaal Eekbrouwersweg, Eekbrouwersweg 2G, Noord

Sporthal Maaspoort, Marathonloop 1, Maaspoort

Gymzaal Meanderschool, Braspenninglaan 140, Maaspoort

Sportzaal Meerwijkweg, Meerwijkweg 6, Empel

Sportzaal Engelerhout, Engelerpark 3, Engelen

Rosmalen

Sportzaal Overlaet, Terpeborch 76, Rosmalen Noord

Sporthal de Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6, Rosmalen Zuid

Wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140, Groote Wielen

Nuland

Gemeenschapshuis de Meent, Prins Bernhardplein 10, Nuland

Vinkel

Gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2, Vinkel

 

Locaties waar op woensdag 17 maart gestemd kan worden:

’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, Binnenstad

Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4, Binnenstad

Orangerie, Sint Josephstraat 15, Binnenstad

Stadsklooster San Damiano, vd Does d Willeboissingel 11, Binnenstad

Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, Binnenstad

Tijdelijke Unit Centraal Station, Stationsplein ’s-Hertogenbosch, Binnenstad

Scouting Lucas, Limietlaan 12, Binnenstad

Lucaskerk, Zuiderparkweg 301 (ingang Cesar Francklaan), Zuid/Oost

KC Zuiderster, Liviusstraat 4 (ingang Platostr), Zuid/Oost

Provinciehuis, Brabantlaan 1, Zuid/Oost

Wijkcentrum de Stolp. Rijnstraat 497, Graafsepoort

Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, Graafsepoort

Verzamelgebouw Seringenstraat, Seringenstraat 27 (ingang van Broeckhovenln), Graafsepoort

Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27, Graafsepoort

Kindcentrum Het IJzeren Kind, Vincent van Goghlaan 28, Graafsepoort/Rosmalen

SCC De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Graafsepoort/Rosmalen

Herstelacademie De Stijl, Taxandriaplein 1D, Muntel/Vliert

Trefpunt De Slinger, Jan Schöfferlaan 3, Muntel/Vliert

Kantoorpand achter Brandweerkazerne, Plevierstraat 2, Muntel/Vliert

Koning Willem I College / Vlijmenseweg, Vlijmenseweg 2 (ingang Henri Dunantstraat), West/Kruiskamp

Koning Willem I College / Onderwijsboulevard, Onderwijsboulevard 3 (Ingang Simon Stevinweg), West/Kruiskamp

Stichting De Westhoek, van Leeuwenhoekstraat 2, West/Kruiskamp

t Buurthuis, Baksvelstraat 112, West/Kruiskamp

RK Annakerk, Boschmeersingel 26, West/Kruiskamp

Sporthal de Schutskamp, De Eendenkooi 1, West/Kruiskamp

Sportzaal Churchilllaan, Churchilllaan 81, West/Kruiskamp

Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Evertsenstraat 35, West/Kruiskamp

Weener XL, Van Herpensweide 1, Noord

Nico Schuurmanshuis, Ketsheuvel 50, Noord

D'n Boerderij restaurant, Herven 52-54, Noord

Clubhuis Voetbalvereniging TGG, De Diepte 10, Noord

BBS Haren-Donk-Reit, Ploosche Hof 85, Noord

Gymzaal Eekbrouwersweg, Eekbrouwersweg 2G, Noord

Brede Bossche School De Hambaken, Het Wielsem 1, Noord

Buurtcentrum Noorderpoort Samen Doen, Het Wielsem 21, Noord

Jongerencentrum De Poort, Geerke 8, Maaspoort

Steunpunt Epigoon, Durendael 1, Maaspoort

Sporthal Maaspoort, Marathonloop 1, Maaspoort

Sporthal Sociaal Cultureel Centrum De Schans, Troelstradreef 160, Maaspoort

Gymzaal Meanderschool, Braspenninglaan 140, Maaspoort

Kindcentrum Sterrenbosch, Genhoes 11 (ingang Eimeren 22), Maaspoort

Sportzaal Meerwijkweg, Meerwijkweg 6, Empel

Sportzaal Engelerhout, Engelerpark 3, Engelen

Rosmalen

Steunpunt Van Meeuwenhof, Wethouder-van der Valkstraat 4, Rosmalen Noord

Sociaal Cultureel Centrum Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen Noord

Basisschool De Krommenhoek, Luyckershofke 33, Rosmalen Noord

Sportzaal Overlaet, Terpeborch 76, Rosmalen Noord

HEVO Seniorenvereniging, Tulpstraat 2-4, Rosmalen Noord

Oude Basisschool Kruisstraat, Kruisstraat 29, Rosmalen Noord

Buro3o, Bernadettestraat 4, Rosmalen Zuid

Sporthal de Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6, Rosmalen Zuid

H. Laurentiuskerk, Oude Baan 1, Rosmalen Zuid

Wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140, Groote Wielen

Stadsboerderij Eyghentijds, Lunerkampweg 5, Groote Wielen

Postduivenvereniging de Zwaluw, Laaghemaal 32, Groote Wielen

Nuland

De Hazenkamp, Kloosterstraat 7, Nuland

Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10, Nuland

Vinkel

Gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2, Vinkel

Stem(plus)pas

Op 24 en 25 februari worden de stem(plus)passen bezorgd. Dat gebeurt op het adres waar u op 1 februari stond ingeschreven. Heeft u geen stem(plus)pas ontvangen, bent u deze kwijt of is deze beschadigd? Dan kunt u een vervangende stem(plus)pas aanvragen. Dit kan via dit digitale formulier. Persoonlijk een vervangende stem(plus)pas aanvragen kan aan de balie tot vrijdag 12 maart, 17.00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Soms doet de post er wat langer over. Wacht daarom tot 1 maart met het aanvragen van een nieuwe stem(plus)pas.

Stemmen door een ander: volmacht

Wilt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen? De meest eenvoudige manier om dit te doen is via uw stem(plus)pas. Deze ontvangt u op 24 of 25 februari. U vult de achterzijde in. U geeft uw stem(plus)pas en een kopie van uw legitimatiebewijs zelf aan de gemachtigde mee.

Kunt u degene die voor u gaat stemmen niet uw stem(plus)pas geven? Dan regelt u van tevoren de volmacht. Dit kunt u doen door:

 • De eenvoudigste manier: vul het formulier in op onze website. 
 • Voor mensen zonder internet: Print het formulier voor de aanvraag van de volmacht en vul het in.
 • Kunt u door de corona maatregelen niet fysiek met elkaar in contact komen? Print de formulieren voor de elektronische aanvraag voor een volmacht en vul deze in: Formulier Model G-1 (Elektronisch verzoekschrift volmachtgever) en formulier Model G-2 (Verklaring gemachtigde). 

Uiterlijk 12 maart 15.00 uur moet de aanvraag voor de volmacht ingevuld bij ons binnen zijn. U kunt deze mailen naar burgerzaken@s-hertogenbosch.nl. U kunt de formulieren ook opsturen naar Stadskantoor ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ  ’s-Hertogenbosch. 

Let op!
Als u vooraf een schriftelijke volmacht aanvraagt, kan u dit niet meer intrekken. U kan dus niet meer zelf gaan stemmen. Een gemachtigde mag per verkiezing maximaal voor drie andere kiezers stemmen.

Stemmen per brief

Wie op 17 maart 2021 70 jaar of ouder is kan per brief stemmen. Dit geldt voor iedereen die op 1 februari 2021 ingeschreven staat als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch en  kiesgerechtigd is.

Wat heeft u nodig om per brief te stemmen?

Rond 5 maart ontvangt u per post wat u nodig heeft om per brief te stemmen:

 • briefstembiljet
 • enveloppe met daarop de tekst ‘briefstembiljet’
 • retourenveloppe met daarop het adres van de gemeente
 • stempluspas

We sturen het naar het adres waar u op 1 februari stond ingeschreven.

Heeft u geen briefstembiljet met enveloppen ontvangen? Of bent u deze kwijt of zijn deze beschadigd? Dan kunt u een vervangende set voor het briefstemmen krijgen. U kunt hiervoor bellen naar 073-6155155. Dan sturen wij u een nieuw briefstembiljet met enveloppen per post. U kunt ook een vervangende set afhalen op de afgiftepunten op het Stadskantoor (Wolvenhoek 1 ’s-Hertogenbosch) of op Perron 3 (Hoff van Hollantlaan 1 Rosmalen). Dit kan op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Heeft u geen stem(plus)pas ontvangen? Of bent u deze kwijt of is deze beschadigd? Kijk dan bij “Stem(plus)pas” hoe u een nieuwe stempluspas kunt aanvragen.

Wat moet u doen om per brief te stemmen?

 1. Vul het briefstembiljet in.
 2. Doe het ingevulde briefstembiljet in de envelop met de tekst: Briefstembiljet.
 3. Pak de retourenvelop.
 4. Doe de envelop met het briefstembiljet én uw stempluspas in de retourenvelop.
 5. Stuur deze naar ons op.

Briefstem afgeven

U kunt uw stem ook afgeven bij de afgiftepunten op het Stadskantoor in ‘s-Hertogenbosch of Perron 3 in Rosmalen. Dit kan op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Stemmen in een andere gemeente

Met uw stem(plus)pas kunt u op elk stembureau binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch stemmen. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Dat doet u met een kiezerspas. De meest eenvoudige manier om een kiezerspas aan te vragen is via dit formulier op onze website. U kunt het formulier ook printen en invullen. Mail dit voor 12 maart 15.00 uur naar burgerzaken@s-hertogenbosch.nl. U mag het ook per post sturen: Gemeente 's-Hertogenbosch, Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ, ’s-Hertogenbosch. Het formulier moet dan uiterlijk 12 maart 2021 bij ons binnen zijn.

Informatie voor politieke partijen

Verkiezingsposters

Politieke partijen kunnen verkiezingsposters opplakken op de daarvoor aangewezen plekken. De plakplaatsen vindt u in dit overzicht (pdf). Plakken kan vanaf medio februari.

Zitting hoofdstembureau

Op maandag 22 maart om 10.00 uur stelt het hoofdstembureau de aantallen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in de kieskring ‘s-Hertogenbosch vast. Deze zitting is openbaar. We plaatsen later meer informatie over hoe u de zitting (online) kunt bijwonen.

Informatie voor stembureauleden

Veel inwoners hebben zich aangemeld als stembureaulid. Daar zij we dankbaar voor. Wij hebben genoeg aanmeldingen ontvangen, aanmelden als stembureaulid is daarom niet meer mogelijk.

Stembureauleden starten samen de dag en sluiten ook samen af. De stembureaus zijn voor publiek open op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Op 17 maart worden alle stemmen geteld. U kunt naar huis als dit klaar is. Omdat wij een hoge opkomst verwachten tijdens deze verkiezing is het niet duidelijk wanneer het telproces klaar is.

Wordt u ingezet als stembureaulid? Dan krijgt u een vergoeding.