Tweede Kamerverkiezing 2023

Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. U kunt dan stemmen op de leden van de Tweede Kamer. Normaal is die verkiezing om de 4 jaar. Door de val van het kabinet zijn de verkiezingen eerder. De laatste Tweede Kamerverkiezing was in 2021.

Help mee als teller

U kunt zich aanmelden als teller tijdens de verkiezing van de Tweede Kamer.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u die dag niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag, per verkiezing, voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Op dit moment is het alleen mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Vanaf half oktober is het mogelijk om uw aanvraag digitaal (met DigiD) in te dienen. Na ontvangst van de stempas (medio november), is het ook mogelijk om iemand te machtigen via de achterkant van uw stempas.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een machtiging wilt regelen voordat u uw stempas heeft. Bijvoorbeeld omdat u langere tijd niet in Nederland bent. Uw aanvraag moet uiterlijk 17 november door ons zijn ontvangen!

Wilt u een schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen? Dan moet u op 9 oktober 2023 nog in ’s-Hertogenbosch wonen.

Download het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf).

U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

U kunt het formulier:

Belangrijke informatie

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 17 november 2023 hebben ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u stemmen in een andere gemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente binnen Nederland stemmen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een kiezerspas aan te vragen. Dit is mogelijk vanaf medio oktober.

Stemmen als u tijdelijk buiten Nederland bent

Bent u op de verkiezingsdag tijdelijk buiten Nederland, bijvoorbeeld voor werk of vakantie? En staat u ingeschreven in ’s-Hertogenbosch? Dan kunt u op twee manieren stemmen:

  • iemand anders voor u laten stemmen per volmacht
  • per brief stemmen vanuit het buitenland

De informatie over het stemmen per volmacht vindt u hierboven op de pagina. Wilt u vanuit het buitenland stemmen per brief? Dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente Den Haag. Op deze pagina vindt u ook het aanvraagformulier.

Let op: voor het stemmen per brief heeft u een buitenlands postadres nodig. Uw volledige aanvraag moet uiterlijk 25 oktober 2023 zijn ontvangen door de gemeente Den Haag.

Ondersteuningsverklaringen en verkiezingsposters

Ondersteuningsverklaringen

Wilt u een ondersteuningsverklaring voor een politieke partij ondertekenen? Dit kan van 25 september tot en met 9 oktober tijdens de openingstijden van het Stadskantoor. Neem de ondersteuningsverklaring en uw legitimatiebewijs mee. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wilt u wel een afspraak maken of komt u met een grote groep? Bel dan naar 073 – 615 5155.

Verkiezingsposters

Politieke partijen kunnen verkiezingsposters opplakken op de daarvoor aangewezen plekken. De plakplaatsen vindt u in het overzicht Plakplaatsen verkiezingsposters (pdf). De verkiezingsborden worden in de week van 9 oktober geplaatst.