Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van deze nieuwe wet is om de bouwkwaliteit en de controle hierop te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. Om dit voor elkaar te krijgen voert het kabinet een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Hieronder leest u wat de nieuwe wet inhoudt en wat het voor u betekent.

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wkb beschrijft het proces van het ontwerp en de uitvoering van gebouwen. In het huidige stelsel controleert de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wkb dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de technische regels. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke kwaliteitsborgers.

De verantwoordelijkheid van de aannemer

De verantwoordelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere- en professionele opdrachtgevers wordt aangepast. Dit zijn de drie belangrijkste veranderingen:

  • Met de nieuwe wet is de aannemer verantwoordelijk voor de gevolgen van alle fouten in de bouw die hij of zij zelf veroorzaakt heeft. Als er fouten zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om deze te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (de aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant laat weten dat alle fouten zijn opgelost.

De rol van onafhankelijke kwaliteitsborgers

De controles worden met de nieuwe wet niet meer uitgevoerd door de gemeente zelf, maar door zogenoemde kwaliteitsborgers – onafhankelijke controleurs. Deze kwaliteitsborgers zijn onafhankelijk en controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen ze tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Wkb gaat stapsgewijs in vanaf 2024

De Wkb gaat in fases in. We beginnen met de eenvoudigere (nieuw)bouwprojecten, de zogeheten gebouwen in Gevolgklasse 1. In de eerste drie jaar na invoering van de Wkb bekijkt de overheid of en met welke mogelijke aanpassingen ook de rest van de bouwwerken onder de Wkb vallen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Wkb binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch? Of heeft u specifieke vragen? Neem contact op met het gemeentelijk Omgevingsloket via (073) 615 57 77 of stuur een bericht via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.