Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van deze nieuwe wet is om de bouwkwaliteit en de controle hierop te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. Om dit voor elkaar te krijgen voert het kabinet een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Hieronder lees je wat de nieuwe wet inhoudt en wat het voor jou betekent.

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wkb beschrijft het proces van het ontwerp en de uitvoering van gebouwen. In het huidige stelsel controleert de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wkb dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de technische regels. Zij worden gecontroleerd door onafhankelijke kwaliteitsborgers.

Wkb gaat stapsgewijs in

De Wkb gaat in fases in. Sinds 1 januari 2024 geldt de Wkb voor de eenvoudigere (nieuw)bouwprojecten, de zogeheten gebouwen in gevolgklasse 1. Hieronder vallen bijvoorbeeld (vrijstaande) woningen, kleine fiets- of voetgangersbruggen, recreatiewoningen en een bedrijfshal van maximaal twee verdiepingen. Wil je meer weten over gevolgklasse 1? Lees meer op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2025 geldt de Wkb volgens planning ook voor verbouwingen in gevolgklasse 1. Voor overige bouwplannen, die onder gevolgklasse 2 of 3 vallen, verandert nog niets. Denk hierbij bijvoorbeeld aan appartementen, scholen, winkelcentra, stationsgebouwen en fabrieken.

Wanneer heb je contact met de gemeente?

Alle contactmomenten verlopen in principe via het omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet – DSO). Als particulier log je in met DigiD en als (vertegenwoordiger van een) bedrijf log je in met eHerkenning. Hieronder lichten we de verschillende contactmomenten toe. Kom je ergens niet uit? Neem dan contact op met het gemeentelijk omgevingsloket via het digitaal contactformulier.

 1. Je vraagt een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket (DSO).
  In het DSO kies je bij ‘Mijn activiteiten’ voor ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan) – aanvraag vergunning’. Daarbij lever je o.a. een aanvraagformulier, motivatie, situatietekening en eventueel aanvullende informatie aan.
 2.  De gemeente toetst jouw aanvraag aan het omgevingsplan.
  Je krijgt een terugkoppeling, inclusief eventuele risico’s en aandachtspunten.
 3. Je maakt een bouwmelding via het omgevingsloket (DSO).
  In het DSO kies je bij ‘Mijn activiteiten’ voor ‘Bouwactiviteit (technisch) – melding’ en vervolgens voor ‘Bouwmelding (risicobeoordeling en borgingsplan)’. Daarbij lever je een risicobeoordeling, borgingsplan, contactgegevens van de kwaliteitsborger en het toegepaste instrument van kwaliteitsborging aan.
 4. De gemeente beoordeelt of jouw bouwmelding compleet is.
  Een bouwmelding kan niet aangevuld worden. Is jouw bouwmelding niet compleet? Dan moet je deze opnieuw maken. Zorg er dus voor dat je de bouwmelding goed controleert voordat je deze indient.
 5. Je maakt een startmelding via het omgevingsloket (DSO) wanneer je begint met bouwen.
  In het DSO kies je bij ‘Mijn activiteiten’ voor ‘Bouwactiviteit (technisch) – informatie’ en vervolgens voor ‘Start bouwwerkzaamheden’.Je maakt een gereedmelding via het omgevingsloket (DSO) met daarin een verklaring van de kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag. In het DSO kies je bij ‘Mijn activiteiten’ voor ‘Bouwactiviteit (technisch) – melding’ en vervolgens voor ‘Gereedmelding (dossier bevoegd gezag)’. Dit doe je uiterlijk twee weken voordat je het huis of gebouw in gebruik wilt nemen. Dit kan zodra de kwaliteitsborger klaar is met zijn werk. Een gereedmelding kan niet aangevuld worden. Is jouw melding niet volledig? Dan mag je het huis of gebouw nog niet gebruiken en moet je de melding opnieuw maken.
 6. De gemeente controleert en beoordeelt of jouw gereedmelding compleet is.
  Je ontvangt binnen twee weken reactie. Zonder tegenbericht mag je het huis of gebouw twee weken na de gereedmelding in gebruik nemen.
 7. Je meldt de beëindiging van de werkzaamheden via het omgevingsloket (DSO).
  In het DSO kies je bij ‘Mijn activiteiten’ voor ‘Bouwactiviteit (technisch) – informatie’ en vervolgens voor ‘Beëindiging bouwwerkzaamheden’. Dit doe je binnen één dag na het einde van de bouw. De gemeente controleert of jouw dossier compleet is.

Lokale omstandigheden

Bij het bouwen onder de Wkb moeten specifieke lokale omstandigheden en risico’s meegenomen worden in de risicobeoordeling en het borgingsplan. Wil je meer weten over de omstandigheden die mogelijk een rol spelen bij jouw project? Neem contact op met het gemeentelijk omgevingsloket via het digitaal contactformulier. Een voorbeeld van een bijzondere lokale omstandigheid is draagkracht bodem.

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.