Onderhoud het groen in uw buurt

Kan het groen in uw buurt wel wat meer aandacht gebruiken? Hebt u groene vingers? Dan kunt u, alleen of samen met de buren, een groenvak in uw buurt adopteren.

Openbaar groen adopteren

Geef uw ideeën door via dit digitaal aanvraagformulier. Na ontvangst van uw bericht neemt onze wijkregisseur contact met u op. Hij bespreekt uw wensen en onze mogelijkheden en de spelregels (pdf). Is adoptie van het groen mogelijk? Dan leggen we de afspraken vast in een beheerovereenkomst. Daarna kunt u aan de slag! Voor het adopteren van openbaar groen hoeft u niet te betalen.

Aanhanger lenen

Hebt u gereedschap nodig om het groen te onderhouden? U kunt gratis een aanhanger lenen. In deze aanhanger zitten o.a. vegers, harken, schoffels, snoeischaren, afvalzakken en een kruiwagen. Lees hierover meer op de pagina Onderhoud uw buurt

Huur en koop van groen- en reststroken

Het adopteren van openbaar groen staat los van de mogelijkheid om groen- en reststroken te huren of te kopen. Bij adoptie blijft het groen onderdeel van de openbare ruimte. We maken samen afspraken over het beheer en onderhoud. Bij huur of koop is het groen geen onderdeel meer van de openbare ruimte. In dit geval betrekt u de gemeentegrond bij uw eigen perceel. Dat betekent overigens niet dat er bouwmogelijkheden zijn. Op de pagina Groen- en reststroken huren of kopen vindt u meer informatie over het huren en kopen van groen- en reststroken.

Onderhoud uw buurt