Bomen zijn belangrijk

Bomen brengen niet alleen groen en sfeer in de straat, ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw bij hitte. Ze zorgen voor een hogere luchtvochtigheid en dragen daarmee bij aan verkoeling. Vanwege de klimaatverandering hebben we extra groen in de toekomst hard nodig. Ook zijn bomen belangrijk voor verschillende dieren. Ze bieden schuilplaatsen en voedsel voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en insecten.

Ruim 90.000 gemeentelijke bomen

We hebben 200 hectare bos en ruim 90.000 gemeentelijke bomen in ’s-Hertogenbosch. We werken aan een duurzaam bomenbestand, met als doel het behouden en ontwikkelen van gezonde bomen die veilig zijn voor hun omgeving. Hoe wij onze bomen beheren, lees je in het Bomenbeleidsplan 2017 (pdf). Er is ook een digitaal toegankelijke samenvatting (pdf) van dit plan beschikbaar.

Door keuzes in het verleden moeten we soms ook (relatief jonge) bomen vervangen. Samen met betrokkenen kijken we naar onze uitdagingen en zoeken we naar oplossingen voor een groene en klimaatbestendige leefomgeving.

Reguliere inspectie en onderhoud

Gezonde bomen inspecteren we 1 keer per 3 jaar. Daarbij bepalen we of de boom nog gezond is en veilig voor de omgeving. We kijken onder andere naar stabiliteit, wortelaanzet, holtes en eventuele zwamaantasting. Vertoont een boom gebreken, dan verhogen we de inspectie naar 1 keer per jaar. Wordt vanuit de inspectie geconstateerd dat de boom onveilig is.? Dan verwijderen we hem. Voor elke boom die we verwijderen planten we een nieuwe boom terug.

Tijdens de reguliere inspectie bepalen we ook de snoeibehoefte. De meeste bomen worden 1 keer per 3 jaar gesnoeid. Sommige bomen snoeien we vaker, sommige bomen minder vaak. Dit is afhankelijk van de boomsoort. Gemeentelijke bomen worden niet gesnoeid of verwijderd ten gunste van zonnepanelen.

Ziet u een zwakke of onveilige boom? Geef het aan ons door via het online meldingsformulier.

Beschermde bomen

In onze gemeente staan veel waardevolle en monumentale bomen. Om ervoor te zorgen dat we zorgvuldig met bomen omgaan hebben we een bomenverordening opgesteld. Hierin zijn regels opgenomen om bepaalde bomen en houtopstanden te beschermen. Voor een aantal bomen geldt onder meer een vergunningplicht. Zonder vergunning mogen deze bomen niet worden verwijderd. Bekijk de vastgestelde kaart beschermde bomen om te zien welke regels van toepassing zijn op de bomen in jouw buurt.

De bomenverordening is onderdeel van beleidsplan ’s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig (pdf), bouwsteen voor de Bossche Omgevingsvisie (2021). Hierin zijn ook regels opgenomen voor het verwerken van hemelwater en grondwater en het aanleggen en beheren van groen.

Vergroenen

Het gemeentebestuur heeft de ambitie uitgesproken om de stad nog groener te maken. Het planten van nieuwe bomen is daar onderdeel van. Heb je een goed idee om de openbare ruimte nog groener te maken? Laat het ons weten via dit digitaal contactformulier. Wil je in je eigen tuin aan de slag? Kijk voor tips op de website van Den Bosch.

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Wij zijn er van op de hoogte dat er op deze pagina pdf’s staan die niet voor iedereen digitaal toegankelijk zijn. Hier werken wij aan.

Voor het beleidsplan ’s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig leest u een digitaal toegankelijke samenvatting (pdf).

Voor het Bomenbeleidsplan 2017 leest u een digitaal toegankelijke samenvatting (pdf).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.