Omgevingsvergunning (ondernemer)

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Je regelt zo verschillende vergunningen in één keer online. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Let op! Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit kan effect hebben op jouw vergunningsaanvraag.

Omgevingsvergunning nodig?

Weet je niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Of dat je een melding moet doen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket via (073) 615 57 77 of het digitaal contactformulier.

Informatieve aanvraag

Voordat je een omgevingsvergunning indient, kun je een schriftelijk advies krijgen van de gemeente. Gebruik hiervoor het digitaal formulier. We toetsen jouw conceptaanvraag dan vooraf aan het omgevingsplan en de Welstandsnota.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Een omgevingsvergunning vraag je aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heb je eHerkenning nodig.

Lukt het niet om de aanvraag via het Omgevingsloket in te dienen? Mail het dan naar omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl of print het aanvraagformulier uit, onderteken en verstuur het met de bouwtekening in drievoud naar onderstaand adres.

Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Het Omgevingsloket
Stadskantoor, Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Hoeveel kost een omgevingsvergunning?

De kosten van een vergunning zijn afhankelijk van de activiteit en de bouwkosten. Deze zijn te vinden in de Legesverordening ‘s-Hertogenbosch 2024.

Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

Een (reguliere) aanvraag behandelen we in principe binnen 8 weken. Als dat niet lukt, kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Voor complexe aanvragen hebben we een uitgebreide procedure, de afhandeling kan dan langer duren. Bijvoorbeeld bij monumenten, meerdere wetten of in geval van als het gaat over brandveiligheid.

Kan ik andere omgevingsvergunningen inzien?

De gemeente publiceert alle omgevingsvergunningen via Overheid.nl. Om op de hoogte te blijven van deze publicaties kun je je op bovenstaande website aanmelden voor een berichtenservice. Daarnaast kun je gebruikmaken van de App OmgevingsAlert.

Als je de bijbehorende stukken bij een omgevingsvergunning wilt opvragen, kun je een bericht sturen via het digitaal contactformulier.

Heb ik toestemming nodig voor tijdelijk gebruik gemeentegrond?

Voor het plaatsen van een steiger en/of afvalcontainers op gemeentegrond heb je toestemming nodig. Gebruik hiervoor het digitaal aanvraagformulier. De kosten hiervoor staan in de Verordening Precariobelasting 2024.

Wanneer heb ik een waterwetvergunning nodig?

Voor sommige activiteiten op of bij water(weg)en is een Waterwetvergunning nodig, voor andere volstaat een melding. Voor beide, of voor meer informatie, kun je terecht bij het Omgevingsloket.

Kan ik archiefgegevens en bouwtekeningen opvragen?

Ben je op zoek naar gegevens, bouwtekeningen of berekeningen? Met het digitaal aanvraagformulier kun je gegevens opvragen uit het bouwarchief van de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden, deze staan vermeld in het aanvraagformulier.

Reclame en flyeren

Wil je reclame plaatsen of flyeren? Kijk dan op de pagina Reclame en Flyeren.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.