Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Het doel van deze nieuwe wet is om regels te bundelen en eenvoudiger te maken. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Hieronder lees je wat de nieuwe wet inhoudt en wat het voor jou betekent.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet over de plek waar we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Bij de leefomgeving kun je denken aan gebouwen, wegen en parken, maar ook aan schone lucht, rivieren en bossen. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn voor mens en dier en daarnaast ruimte bieden aan ontwikkeling.

Op dit moment zijn er tientallen wetten met honderden regels voor de inrichting van de leefomgeving. Dit maakt ontwikkeling soms ingewikkeld. De nieuwe Omgevingswet bundelt al deze wetten en regels en maakt ze makkelijker te begrijpen.

Alle regels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kun je straks in één keer bekijken bij het omgevingsloket. Hier vraag je ook vergunningen aan. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024 en geldt voor iedereen, of je nu inwoner of ondernemer bent.

Er zijn vier belangrijke onderdelen van de Omgevingswet: de omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Meer uitleg hierover lees je op deze pagina.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je vanaf 1 januari 2024 iets wilt veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als je jouw huis wilt aanpassen, een evenement wilt organiseren, of als je als ondernemer een extra gebouw wilt plaatsen. In dat geval ben je de initiatiefnemer en moet je uitzoeken of je een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dit kun je doen via het nieuwe Omgevingsloket, deze is beschikbaar vanaf 1 januari 2024.

Vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Je regelt zo verschillende vergunningen in één keer online. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. Hoe dit werkt lees je op de websitepagina over Omgevingsvergunning.

Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als een bedrijf in de buurt het kantoor wil uitbreiden. Dan ben je een belanghebbende en kun je meepraten via participatie.

Bekijk de video Animatie Participatie volgens de Omgevingswet op YouTube.

 • Wat gebeurt er met mijn vergunning tot aan 1 januari 2024?

  Als je al een vergunning hebt gekregen of hebt aangevraagd vóór de start van de Omgevingswet, blijft deze geldig. Je hoeft dan niets te doen. Als de gemeente, het waterschap of de provincie jouw vergunning nog moet behandelen, gebeurt dat volgens de oude regels. Zorg er wel voor dat je alle benodigde documenten op tijd aanlevert.

 • Wat verandert er vanaf 1 januari 2024? 

  Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Het vernieuwde Omgevingsloket is een online platform waar je vanaf 1 januari 2024 vergunningen kunt aanvragen, meldingen kunt doen en extra informatie kunt krijgen.
  • De bestemmingsplannen van de gemeente worden omgezet in een omgevingsplan vanaf 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over wat waar mag, maar ook regels over geluid, bodem en soms zaken als energiebesparing en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeente sneller beslist over vergunningaanvragen. De meeste aanvragen worden binnen 8 weken behandeld. Daarna kun je nog bezwaar maken als je het er niet mee eens bent. Als een aanvraag ingewikkeld is, kan het langer duren voordat er een besluit wordt genomen.

Vragen over de Omgevingswet

 

 • Wat is een omgevingsvisie?

  Als onderdeel van de Omgevingswet werken we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen aan een omgevingsvisie voor heel de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In deze omgevingsvisie beschrijven we hoe we de leefomgeving inrichten, ontwikkelen en beschermen. Welke ambities we daarbij hebben, hoe we onze koers bepalen en hoe we die samen vormgeven en benutten. De Bossche Koers is een eerste stap richting onze omgevingsvisie. Lees meer over Bossche omgevingsvisie en de Bossche Koers op de websitepagina over de omgevingsvisie.

 • Wat zijn omgevingsprogramma’s?

  De omgevingsvisie vertalen we naar specifieke gebieden of thema’s. Dit doen we in omgevingsprogramma’s. Bijvoorbeeld in de vorm van een actieplan. In deze omgevingsprogramma’s staan het beleid en de maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit van onze leefomgeving. De maatregelen kunnen heel divers zijn. Denk aan communicatieve-, financiële- en juridische maatregelen. Maar ook het uitvoeren van projecten kan een maatregel zijn waarmee we de doelstellingen behalen.

   

 • Wat is een omgevingsplan?

  In het omgevingsplan brengen we alle bestemmingsplannen, rijksregels en verordeningen samen. Hierin staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren. Denk aan regels over de lucht, water, bodem en natuur, maar ook regels voor objecten, zoals wegen, gebouwen en leidingen. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het bij elkaar brengen van alle regels in een omgevingsplan zorgt voor meer inzicht en overzicht. Lees meer op de websitepagina over het omgevingsplan.

 • Wat is een omgevingsloket?

  Alle regels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over onze leefomgeving kun je straks in één keer bekijken via het omgevingsloket. Zo heb je een compleet beeld van wat kan en mag in jouw leefomgeving. Zo zie je snel of een vergunning of melding nodig is. Met één klik op de knop dien je jouw aanvraag of melding in. Deze komt dan automatisch bij de juiste overheidsorganisatie. Heb je specifieke vragen? Dan kun je contact opnemen met het gemeentelijke omgevingsloket.

   

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat niet alleen de Omgevingswet in, maar ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze nieuwe wet is om de bouwkwaliteit en de controle hierop te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. Nu controleert de gemeente bouwplannen vooraf en controleert de gemeente of de uitvoering klopt met de verleende vergunning. Onder de Wkb zorgen partijen in de bouw zelf voor het voldoen aan de technische regels. Dit wordt gecontroleerd door kwaliteitsborgers – onafhankelijke controleurs. Op deze manier zorgen we ervoor dat bouwers zich aan de geldende regels houden en kwalitatief goede gebouwen ontwikkelen. Wat de Wkb precies inhoudt en wat het voor jou betekent, lees je op de pagina Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de Omgevingswet binnen onze gemeente? Of heb je specifieke vragen? Neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente via (073) 615 57 77 of stuur een mail via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.