Luchtfoto Maaspoort

Omgevingsvisie: denk mee over de toekomst van jouw wijk en dorp

De Omgevingswet treedt 1 januari 2022 in werking. Een van de instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Iedere gemeente is verplicht om een visie te maken voor de toekomst van de stad. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan de omgevingsvisie.

 

Wethouder Roy Geers: “De omgevingsvisie geeft richting hoe de gemeente zich kan ontwikkelen in de toekomst. Het gaat dan om een diversiteit van thema’s zoals wonen, verkeer, veiligheid en gezondheid. En ook economie, energie en klimaatadaptatie krijgen een plek in de omgevingsvisie. We willen graag van inwoners weten hoe zij de toekomst zien. Zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Deze input nemen we mee in het hele traject van de omgevingsvisie.”

 

Maandag 7 september start de tweede tranche: De Goote Wielen, Empel en Maaspoort

Hoe zien onze stad, wijken en dorpen er in de toekomst uit? Dit beschrijven we in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie maken we samen met de stad. Met 155.000 inwoners maken we samen gebruik van de beschikbare ruimte. Dit vraagt om keuzes voor de toekomst. Help ons met het maken van die keuzes. En laat ons weten: wat vind jij aantrekkelijk in je wijk?

Is dat bijvoorbeeld veel groen, wonen in een veilige wijk, voorzieningen op loopafstand, goede voet- en fietspaden of dat je je auto goed kunt parkeren in de buurt van je woning? Of spreekt de locatie waar je woont je aan?

Doe mee en vul de vragenlijst in!

Voor de zomervakantie zijn we met de vragenlijst gestart in de wijken Engelen, West en Noord. Maandag 7 september start de 2de tranche voor De Groote Wielen, Empel en Maaspoort. Je hebt 4 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Door deel te nemen aan de vragenlijst kun jíj op een laagdrempelige manier meedenken over de toekomst van je eigen wijk. Klik hier en de vragenlijst opent direct in een nieuw venster.

Eerste resultaten vragenlijst Engelen, West en Noord

We hebben veel ingevulde vragenlijsten ontvangen van inwoners in de wijk Engelen, West en Noord. Door het invullen van de vragenlijst konden inwoners op een laagdrempelige manier meedenken over de toekomst van je eigen wijk. We zijn nu alle resultaten aan het onderzoeken. We willen de eerste conclusies van de 1ste tranche in september delen via deze website. 

We gaan stap voor stap alle wijken in de gemeente langs. Dit doen we in totaal in 4 tranches. De 2de  tranche bestaat uit drie wijken: De Groote Wielen, Empel en Maaspoort. Klik hiernaast op de kaart om te zien met welke wijken we zijn begonnen. De overige wijken zijn na de zomervakantie aan de beurt.

Daarna gaan we verder met de 3de en 4de tranche.

Wil je op de hoogte gehouden worden van jouw wijk?

Wil je je nu alvast opgeven, zodat we de vragenlijst proactief naar je kunnen opsturen? decoratieve afbeelding met sfeerbeelden in de wijken

Omgevingsvisie: waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft in september 2018 de Startnotitie omgevingsvisie (pdf) goedgekeurd.
In december 2018 is het Plan van Aanpak voor de omgevingsvisie (pdf) goedgekeurd.
Het Participatieplan voor het Koersdocument van de omgevingsvisie (pdf) is in het college B&W vastgesteld.
De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.
Het participatieplan (pdf) voor de gebiedsvisies is ook goedgekeurd.

 

1. Wat is het Koersdeel?

Het Koersdeel is een document waarin voor de lange termijn de belangrijkste punten voor de fysieke leefomgeving staan beschreven (2050). In het najaar van 2019 startten we met de participatie voor het Koersdeel.

Van september 2019 t/m december 2019 hebben we gesprekken gevoerd met:

  1. Ketenpartners / overheden;
  2. Strategische partners binnen de gemeente.
  3. De gezamenlijke bewonersraden/ Jongerenambassadeurs

Samen met partners die betrokken zijn bij de kwaliteit van de omgeving wilden we het goede gesprek hebben.  We wilden hen de ruimte geven om te participeren. Met communicatie zetten we in op een goede informatievoorziening. We willen komen tot kwaliteit in het plan en tot een goede balans van wensen en belangen. Daarnaast leggen we en verstevigen we de band met belangrijke partners in de gemeente en in de regio.

 

2. Wat is thematisch beleid?

In het thematisch beleid staat per onderwerp wat kan en mag in de leefomgeving. De bestaande beleidsstukken nemen we mee als “bouwstenen” voor de omgevingsvisie.

 

3. Wat is een gebiedsvisie?

De omgevingsvisie bestaat ook uit een visie per wijk. Deze noemen we gebiedsvisies. In de gebiedsvisies kunnen we specifieker op gebieden ingaan en daar ophalen wat de specifieke kracht en aandachtspunten voor de ontwikkeling van deze wijken is. We maken voor alle wijken van de gemeente een gebiedsvisie.

Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een wijk. Een gebiedsvisie bevat uitgangspunten die uiteindelijk meegenomen kunnen worden in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle juridische regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt.

Uiteindelijk zorgen we ervoor dat eind 2021 het ontwerp van de omgevingsvisie klaar is. De planning is dat de gemeenteraad in oktober 2021 de definitieve versie vaststelt.

Vragen of meer informatie? 

Vul het digitale contactformulier in.
Liever telefonisch? Bel dan het algemene nummer van de gemeente via (073) 615 51 55 en vraag naar de projectleider Piet Elfring.
Wil je meer weten over de Omgevingswet? Bekijk dan de pagina van de Omgevingswet.
Meer informatie over de nieuwe wet vind je op de website Aan de slag met de Omgevingswet.
Benieuwd naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)? Bekijk deze video.