Omgevingsplan

Voor de hele gemeente maken we één omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren. Denk aan regels over de lucht, water, bodem en natuur. Of regels voor objecten, die we als mensen hebben gemaakt zoals wegen, vaarwegen, gebouwen en leidingen. Alles wat we in de omgeving kunnen zien en ervaren noemen we ook wel de fysieke leefomgeving . Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen. Het bij elkaar brengen van alle regels in een omgevingsplan leidt tot meer inzicht en overzicht. Het maken van een omgevingsplan is een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet.

De gemeente heeft uiterlijk tot 2032 de tijd om het omgevingsplan te maken. Het is namelijk veel werk om alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en ervoor te zorgen dat ze digitaal goed beschikbaar komen. De regels in het omgevingsplan sluiten aan bij de omgevingsvisie, waarin staat wat we met onze regels willen bereiken. Het omgevingsplan maken we samen met inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden.

Wil je weten welke regels gelden op een locatie in ’s-Hertogenbosch? Bekijk het omgevingsplan op de website van het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.