Omgevingsplan

Voor de hele gemeente maken we één omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren. Denk aan regels over de lucht, water, bodem en natuur. Of regels voor objecten, die we als mensen hebben gemaakt zoals wegen, vaarwegen, gebouwen en leidingen. Alles wat we in de omgeving kunnen zien en ervaren noemen we ook wel de fysieke leefomgeving . Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Deze regels staan nu nog in bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen. Het omgevingsplan vervangt al deze bestemmingsplannen en verordeningen. Het bij elkaar brengen van alle regels in een omgevingsplan leidt tot meer inzicht en overzicht. Het maken van een omgevingsplan is een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet.

De gemeente heeft uiterlijk tot 2032 de tijd om het omgevingsplan te maken. Het is namelijk veel werk om alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en ervoor te zorgen dat ze digitaal goed beschikbaar komen. De regels in het omgevingsplan sluiten aan bij de omgevingsvisie, waarin staat wat we met onze regels willen bereiken. Het omgevingsplan maken we samen met inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen om een omgevingsplan te kunnen maken. Dat betekent dat we bedenken hoe het omgevingsplan er in hoofdlijnen uit moet komen te zien. Ook hebben we een systeem aangekocht waarin we het omgevingsplan kunnen maken. Deze voorbereidende werkzaamheden doen we om vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) er klaar voor te zijn om het omgevingsplan te kunnen maken.

Het omgevingsplan zal niet in één keer voor de hele gemeente worden gemaakt, maar in delen. Op deze manier blijft het behapbaar voor de gemeente, inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een bestemmingsplan?

  In het bestemmingsplan staan de regels die voor alle plekken in de gemeente gelden en waar iedereen zich aan moet houden. Omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een huis, worden getoetst aan het bestemmingsplan. Als de vergunning past in het bestemmingsplan wordt de vergunning verleend. Als het niet past en de gemeente wil de vergunning wel verlenen dan geeft de gemeente een vergunning af in afwijking van het bestemmingsplan. De gemeente kan er ook voor kiezen om voor deze specifieke aanvraag het bestemmingsplan aan te passen. Vanaf 1 januari 2024 is dit onderdeel van het omgevingsplan.

 • Wat is een verordening?

  Een verordening bestaat uit regels over een bepaald onderwerp die voor iedereen gelden die met dit onderwerp te maken heeft. Denk aan de marktverordening, de bomenverordening of de algemeen plaatselijke verordening (APV).

 • Wat gebeurt er op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt?

  Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt worden alle regels in bestemmingsplannen en enkele verordeningen bevroren. Deze regels zijn vanaf inwerkingtreding van de wet het omgevingsplan van rechtswege. De regels in het omgevingsplan van rechtswege kunnen niet worden aangepast. Deze regels vervangen we gedurende de overgangsperiode van 8 jaar door regels, die voldoen aan de Omgevingswet. Dat betekent dat gedurende de overgangsperiode tot 2032 op een bepaalde plek in de gemeente ofwel de oude regels van kracht zijn ofwel de nieuwe regels. Aangezien de nieuwe regels zo veel als mogelijk gebaseerd zullen zijn op de oude regels, zullen de verschillen minimaal zijn.

  Een bouwplan dat past in het omgevingsplan kan worden vergund. Past een bouwplan niet in het omgevingsplan, dan bekijkt de gemeente of ze medewerking wil verlenen aan het bouwplan. Bij medewerking  zal de gemeente in afwijking van het omgevingsplan een vergunning verlenen.

 • Wat is de planning voor het omgevingsplan?

  Voor 2032 moet het omgevingsplan klaar zijn. Er is nog geen detailplanning beschikbaar.

 • Wat zijn toepasbare regels?

  Toepasbare regels worden ook wel vragenbomen genoemd. De gemeente maakt vragenbomen van de meest gebruikte juridische regels, zodat ze door inwoners en bedrijven gemakkelijk toegepast kunnen worden bij vragen over wat er mag en kan.

 • Wat zijn juridische regels?

  De regels die nu in het bestemmingsplan of een verordening staan (en straks in het omgevingsplan) zijn juridische regels.

 • Wat is de fysieke leefomgeving?

  Een afgebakende definitie van het begrip fysieke leefomgeving is er niet. De fysieke leefomgeving noemen we ook wel de buitenruimte. Wat er in ieder geval onder de fysieke leefomgeving valt zijn bouwwerken, infrastructuur, water en watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed.

 • Hoe maken we de regels digitaal beschikbaar?

  Alle regels over de fysieke leefomgeving zijn straks voor iedereen digitaal beschikbaar op het DSO-LV, waar de regels zijn gekoppeld aan een locatie op de kaart. Per locatie is het daardoor straks inzichtelijk welke regels er gelden.

 • Hoe kan ik participeren bij het maken van het omgevingsplan?

  Voor het maken van het omgevingsplan wordt nog een participatieplan opgesteld. Zodra het participatieplan klaar is wordt het op deze website gepubliceerd en ziet u hoe het participatietraject is bedacht en hoe u kunt participeren bij het maken van het omgevingsplan.

 • Wie kan ik benaderen als ik meer informatie wil?

  Voor meer informatie over het omgevingsplan kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Omgevingsloket via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.