Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Je regelt zo verschillende vergunningen in één keer online. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Let op! Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit kan effect hebben op jouw vergunningaanvraag.

Omgevingsvergunning nodig?

Weet je niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Neem dan contact op met het gemeentelijke omgevingsloket via 073 615 57 77 of het digitaal contactformulier.

Conceptverzoek

Voordat je een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kun je een schriftelijk advies krijgen van de gemeente. We toetsen het conceptverzoek – voorheen informatieve aanvraag – dan vooraf aan het omgevingsplan.

Past jouw plan in het bestemmingsplan, dan toetsen we het aan de welstandsnota.

Wanneer jouw plan niet binnen het bestemmingsplan past, dan beoordelen wij of het kans van slagen heeft. Wanneer het plan kansrijk is, vragen we jou om een omgevingsdialoog te voeren. Wat dat inhoudt, lees je hieronder bij de veelgestelde vragen.

Gebruik voor het indienen van een conceptverzoek het formulier Informatieve aanvraag Omgevingsvergunning (pdf).

Bronnering

Met een bronnering wordt het grondwaterpeil op een bepaalde plek tijdelijk verlaagd door water weg te pompen. Dit kan nodig zijn wanneer je bijvoorbeeld een kelder wilt aanleggen. Om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen, heb je toestemming nodig van de gemeente en in sommige gevallen ook van het waterschap. Vraag je toestemming aan de gemeente via digitale formulier Onttrekken van grondwater.

Veelgestelde vragen

Wat is een omgevingsdialoog?

Wanneer jouw concept-plan getoetst is, heb je mogelijk te horen gekregen dat je een omgevingsdialoog moet uitvoeren. Dat betekent dat je jouw plan moeten afstemmen met bewoners en bedrijven in jouw de omgeving. Zo wordt het voor ons duidelijk of er bezwaren zijn tegen jouw het plan. Op de pagina Omgevingsdialoog staat meer informatie over hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Een omgevingsvergunning vraag je aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heb je een DigiD of E-herkenning nodig. Lukt het niet om de aanvraag via het Omgevingsloket te doen? Mail dan naar omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Hoe maak ik een melding “Aanvang werkzaamheden” en “werkzaamheden gereed”?

Via onderstaande link kun je de melding “aanvang werkzaamheden” en de melding “werkzaamheden gereed” voor een activiteit digitaal indienen.

Let op! Heb je een vergunning aangevraagd in 2024? Dan maak je deze melding via het nieuwe Omgevingsloket. Heb je een vergunning aangevraagd vóór 1 januari 2024 dan kun je onderstaande link gebruiken voor jouw melding.

Melding aanvang werkzaamheden / werkzaamheden gereed

Hoeveel kost een omgevingsvergunning?

De kosten van een vergunning zijn afhankelijk van de activiteit en de bouwkosten. Deze zijn te vinden in de Legesverordening ‘s-Hertogenbosch 2024.

Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

Een (reguliere) aanvraag behandelen we in principe binnen 8 weken afgehandeld. Als dat niet lukt, kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Voor complexere aanvragen hebben we een uitgebreide procedure, de afhandeling kan dan langer duren. Bijvoorbeeld bij meerdere wetten of als het gaat over brandveiligheid.

Kan ik andere omgevingsvergunningen inzien?

De gemeente publiceert alle omgevingsvergunningen via de website van Overheid.nl. Om op de hoogte te blijven van deze publicaties kun je je op bovenstaande website aanmelden voor een berichtenservice. Daarnaast kun je gebruik maken van de App OmgevingsAlert.

Als je de bijbehorende stukken bij een omgevingsvergunning wilt opvragen, kun je een bericht sturen via het digitaal contactformulier

Kan ik archiefgegevens en bouwtekeningen opvragen?

Ben je op zoek naar gegevens, een bouwtekening of berekeningen? Via onderstaande link kun je gegevens opvragen uit het bouwarchief van de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze staan vermeld in het aanvraagformulier.

Opvragen gegevens bouwarchief

Wanneer heb ik een waterwetvergunning nodig?

Voor sommige activiteiten op of bij water(weg)en is een Waterwetvergunning nodig. Voor andere volstaat een melding. Voor beide, of voor meer informatie, kun je terecht bij het Omgevingsloket

Wat is de OmgevingsAlert App?

Wij bieden, naast de e-mailservice van de overheid, als extra service de OmgevingsAlert app aan. Je blijft via deze app eenvoudig op de hoogte van de plannen in jouw buurt.

De app toont actuele informatie over plannen in de buurt. Het gaat bijvoorbeeld om bestemmingsplannen, vergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels. Je kunt dit eenvoudig zien op een duidelijk kaartje, een overzichtelijke lijst of met handige push-berichten.

Ga hiervoor naar de Appstore en download de OmgevingsAlert app van de gemeente ’s-Hertogenbosch:
• Via Apple iOS
• Via Android Playstore

Heb ik toestemming nodig voor tijdelijk gebruik gemeentegrond? (steiger en/of container)

Wil je iets plaatsen op grond van de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan een steiger, een afvalcontainer of een bouwkraan. Dan moet je toestemming vragen aan de gemeente. Gebruik hiervoor het digitaal aanvraagformulier.

Aanvraagprocedure

Minimaal 14 dagen voordat het voorwerp geplaatst wordt, dien je jouw aanvraag in. Sluit je door het plaatsen van het voorwerp (een gedeelte van) de weg of het fietspad af? Dan dien je de aanvraag minimaal 4 weken voor de plaatsing in.

Minimaal een week voor het plaatsen van het voorwerp krijg je bericht van de gemeente. Soms komt er ook iemand langs om de situatie te bekijken en afspraken te maken.

Wat zijn de kosten?

Voor het gebruiken van gemeentegrond betaal je precariobelasting. De kosten vind je hier.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal vierkante meter en de periode dat je de grond gebruikt. In de Verordening Precariobelasting 2024 vind je een overzicht van de kosten (Tarieventabel 2024).

Wanneer je het voorwerp plaatst op een betaalde parkeerplaats of een aangewezen plaats voor vergunninghouders, moet je ‘parkeerderving’ betalen in plaats van precariobelasting. Deze kosten verschillen per sectie.

Voorwaarden

De gemeente kan voorwaarden stellen aan de plaats en de tijdsduur van het te plaatsen voorwerp.

Daarnaast gelden er extra regels wanneer je voorwerp (een gedeelte van) de openbare weg of het fietspad afsluit. Je moet dan bijvoorbeeld laten zien hoe je het omrijden van het verkeer regelt. Dit moet met een verkeersplan. De gemeente heeft regels voor het plaatsen van verkeersmaatregelen, borden, schrikhekken, pionnen en andere verkeersmaterialen.

Een andere voorwaarde is dat, als je een afvalcontainer in de binnenstad plaatst, je deze dezelfde dag weer op laat halen. Als je de container langer nodig hebt, moet dit een afsluitbare container zijn.

Tot slot mag er geen schade ontstaan aan gemeentegrond door de plaatsing van het voorwerp. Als er een grote kans is op schade of als het openbaar gebied net ingericht is, kan de gemeente een waarborgsom geven. Dit bedrag betaal je aan de gemeente voordat je het voorwerp plaatst. Zodra je het voorwerp weer verwijdert en er geen schade is ontstaan, kun je dit bedrag weer terugvragen bij de gemeente.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.