Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Je regelt zo verschillende vergunningen in één keer online. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Let op! Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dit kan effect hebben op jouw vergunningaanvraag.

Omgevingsvergunning nodig?

Weet je niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is? Neem dan contact op met het gemeentelijke omgevingsloket via 073 615 57 77 of het digitaal contactformulier.

Informatieve aanvraag

Voordat je een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kun je een schriftelijk advies krijgen van de gemeente. We toetsen de conceptaanvraag dan vooraf aan het omgevingsplan.

Past jouw plan in het omgevingsplan, dan toetsen we het aan de welstandsnota.

Wanneer jouw plan niet binnen het omgevingsplan past, dan beoordelen wij of het kans van slagen heeft. Wanneer het plan kansrijk is, vragen we jou om een omgevingsdialoog te voeren. Wat dat inhoudt, lees je hieronder bij de veelgestelde vragen.

Gebruik voor het indienen van een informatieve aanvraag het formulier Informatieve aanvraag Omgevingsvergunning (pdf).

Veelgestelde vragen

 • Wat is een omgevingsdialoog?

  Wanneer jouw concept-plan getoetst is, heb je mogelijk te horen gekregen dat je een omgevingsdialoog moet uitvoeren. Dat betekent dat je jouw plan moeten afstemmen met bewoners en bedrijven in jouw de omgeving. Zo wordt het voor ons duidelijk of er bezwaren zijn tegen jouw het plan. Op de pagina Omgevingsdialoog staat meer informatie over hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

 • Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

  Een (reguliere) aanvraag behandelen we in principe binnen 8 weken afgehandeld. Als dat niet lukt, kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

  Voor complexere aanvragen hebben we een uitgebreide procedure, de afhandeling kan dan langer duren. Bijvoorbeeld bij meerdere wetten of als het gaat over brandveiligheid.

 • Wat is de OmgevingsAlert App?

  Wij bieden, naast de e-mailservice van de overheid, als extra service de OmgevingsAlert app aan. Je blijft via deze app eenvoudig op de hoogte van de plannen in jouw buurt.

  De app toont actuele informatie over plannen in de buurt. Het gaat bijvoorbeeld om bestemmingsplannen, vergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels. Je kunt dit eenvoudig zien op een duidelijk kaartje, een overzichtelijke lijst of met handige push-berichten.

  Ga hiervoor naar de Appstore en download de OmgevingsAlert app van de gemeente ’s-Hertogenbosch:
  • Via Apple iOS
  • Via Android Playstore

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.