Omgevingsdialoog: plannen maken doe je in deze tijd niet meer alleen

Plannen maken doe je in deze tijd niet meer alleen. Initiatieven en ideeën die effect hebben op de omgeving vragen om samenwerking en afstemming. Dit doe je door met de omgeving die met jouw plan te maken (kan) krijgen in gesprek te gaan. Denk bij jouw omgeving aan bewoners, bedrijven en organisaties uit jouw omgeving waarop jouw plan invloed heeft. Dit gesprek voer je om jouw plan te verbeteren en begrip te creëren in de buurt. Je doet dit vroeg, dus wanneer je plannen nog niet vastliggen.

Je meldt je plan bij ons. Wij beoordelen vervolgens of het plan een officieel verslag nodig heeft. Het maken van een verslag is namelijk alleen verplicht op het moment dat het plan niet in het huidige bestemmingsplan past. Dit noemen we dan de omgevingsdialoog.

In gesprek gaan met je omgeving wordt in alle gevallen aangeraden. Het is dan sowieso handig om een verslag te maken voor je omgeving en voor jezelf. Je hoeft dit verslag alleen niet in alle gevallen officieel bij ons in te dienen.

De omgevingsdialoog komt in samenwerking met de Omgevingswet die in 2024 in zal gaan. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Dit zorgt ervoor dat beter gekeken wordt hoe plannen goed aansluiten bij de wensen van inwoners, ambtenaren en bestuurders. Een heel belangrijk onderdeel hiervoor is de participatie verbeteren. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen van de leefomgeving. Om dit te verbeteren is de omgevingsdialoog in het leven geroepen.

Bekijk de video Participatie Omgevingswet voor meer informatie over participatie.

 • Hoe werkt de omgevingsdialoog voor jou als initiatiefnemer?

  Heb je een informatieve aanvraag (pdf) gedaan? Heb je daarna een melding gehad van de gemeente waarin een verzoek staat om de omgevingsdialoog te starten? Na een positieve reactie op de informatieve aanvraag en melding van de gemeente kan je de gegevens voor de omgevingsdialoog verzamelen. Het is nu jouw verantwoordelijkheid als initiatiefnemer om de omgeving te betrekken bij jouw plan. Wanneer je dit verzoek niet ontvangen hebt, hoef je (nog) geen omgevingsdialoog te voeren.

Stappenplan voor initiatiefnemers

We geven initiatiefnemers van een nieuw omgevingsplan handvatten. Deze handvatten helpen je om de omgevingsdialoog aan te gaan met de omgeving. Deze zes stappen staan hieronder voor je beschreven. Meer over de omgevingsdialoog vind je in deze handreiking (pdf). Hierin lees je hoe je een omgevingsdialoog voert. Maar ook wat bijvoorbeeld belangrijk is voor het eindverslag.

Stappenplan voor initiatiefnemers

 1. Jij bepaalt wie de deelnemers zijn;
  Denk daarbij aan mensen die in de omgeving wonen en bedrijven die belang hebben bij jouw idee. Maar ook aan bijvoorbeeld een belangenvereniging. Tip: vraag de gemeente (via het digitaal contactformulier) met je mee te denken over wie (nog meer) goed zijn om te betrekken.
 2. Jij nodigt de deelnemers uit;
  Jij organiseert zelf de gesprekken. De gemeente kan jou daarbij adviseren en bijvoorbeeld aanwezig zijn. Tip: Organiseer dit proces op tijd, zodat je iedereen voldoende mogelijkheden geeft om te reageren.
 3. Jij gaat in gesprek;
  Laat in een open gesprek de volgende punten aan bod komen: de uitleg van jouw idee, de mogelijkheid om te reageren op jouw ideeën door alle deelnemers en reacties van andere deelnemers.
 4. Jij maakt een verslag;
  Geef de resultaten van de gesprekken weer in een open en eerlijk verslag.
 5. Jij deelt het eindverslag;
  In het eindverslag worden de reacties van deelnemers meegenomen. Dit eindverslag deel je met de deelnemers. Dit doe je zodat ze nog de mogelijkheid hebben om te reageren. Je kunt besluiten om jouw plan niet bij te stellen. Leg dan uit waarom je dat niet doet.
 6. Jij stuurt het eindverslag naar de gemeente.
  Het eindverslag kan je per e-mail aanleveren bij de coördinator van jouw informatieve aanvraag. De contactgegevens van de coördinator staan rechtsboven in de brief die je ontvangen hebt als reactie op jouw informatieve aanvraag.
 • Hoe ziet de omgevingsdialoog er voor de omgeving uit?

  Ben je benaderd bij een plan van een initiatiefnemer? Dan ben je in de mogelijkheid om jouw mening over het plan te geven in een omgevingsdialoog. Door de initiatiefnemer van een plan word je uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan een groepsgesprek, een-op-een gesprek of een onlinegesprek zijn. Een gesprek over het bouwen van een schuurtje vindt namelijk anders plaats dan de bouw van woningen. Het is van belang om te weten dat verschillende meningen op het plan gedeeld mogen worden met de initiatiefnemer. Als je niet reageert dan geeft dat de indruk dat je het er mee eens bent. Ook kunnen wij dan jouw mening niet meewegen bij de beoordeling van de omgevingsdialoog.

  In het gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod: uitleg over het plan, de mogelijkheid om te reageren op de ideeën door alle deelnemers en reacties van andere deelnemers. Als de gemeente uitspraken heeft gedaan over het idee dan geeft de initiatiefnemer dit ook aan. In de uitleg over het plan vertelt de initiatiefnemer aan jou meer over de ruimtelijke impact, openbare orde en veiligheid en de mate waarin de wijk/buurt gaat veranderen. Wij hebben een handreiking voor de initiatiefnemers geschreven. Daarin leest de initiatiefnemer hoe hij de omgevingsdialoog kan organiseren. Ook leest hij wat wij uit het verslag willen halen voordat wij medewerking aan het idee geven.

  De initiatiefnemer maakt een verslag van de omgevingsdialoog, waar hij alle (verschillende) reacties in opneemt. Dit kunnen positieve en negatieve reacties op het plan zijn. Op basis van de gesprekken en reacties met de omgeving onderzoekt hij of hij zijn idee kan aanpassen. Uiteindelijk schrijft de initiatiefnemer een eindverslag van de omgevingsdialoog. Hij schrijft daarin wie hij heeft uitgenodigd en hoe hij de omgevingsdialoog heeft gevoerd. Ook legt hij uit wat uit de omgevingsdialoog is gehaald: welke reacties zijn er binnengekomen en welke gevolgen hebben die gehad op zijn idee. Als hij ervoor kiest om het plan niet aan te passen op bepaalde punten, onderbouwt hij waarom daarvoor gekozen is. De initiatiefnemer stuurt jou ook een verslag toe zodat je in kunt zien wat opgenomen is in het verslag.

  De initiatiefnemer voegt het eindverslag bij zijn aanvraag bij de gemeente. Wij beoordelen dan het eindverslag. Heeft de omgeving voldoende mogelijkheid gekregen om op het idee van de initiatiefnemer te reageren? Wat heeft de initiatiefnemer met de ingekomen reacties gedaan? Past het idee gelet op de reacties voldoende in de omgeving? Daarna maken wij een besluit. Wij kunnen op drie manieren een besluit nemen over de omgevingsdialoog:

  • Wij vinden het eindverslag goed en starten de procedure op om medewerking aan het idee te verlenen. Wij voeren dan geen inspraakprocedure meer. We geven jou dan nog de mogelijkheid om op het plan zienswijzen in te dienen of om hiertegen bezwaar te maken;
  • Wij vinden het verslag niet compleet. We vragen de initiatiefnemer om opnieuw met de buurt in gesprek te gaan;
  • Wij vinden dat de omgevingsdialoog niet goed is gevoerd. Wij zullen zelf met de omgeving in gesprek gaan, wat tot vertraging van het plan zal lijden.

  Wij zullen bij alle drie de besluiten alle argumenten uit de het eindverslag in acht nemen. Op basis van dit verslag bekijkt de gemeente of het plan haalbaar is of dat deze nog moet worden aangepast. Initiatiefnemers kunnen daardoor te horen krijgen dat er in hun plan wijzigingen doorgevoerd moeten worden om tot volledige medewerking te komen.

 • Wat zijn de wettelijke mogelijkheden?

  De mensen in de omgeving van jouw plan vooraf laten meedenken en meedoen kan tot betere plannen, meer steun en soepeler procedures leiden. De gemeente kan echter alsnog besluiten om het plan in de inspraak te brengen, bijvoorbeeld bij tegenstrijdige belangen of niet volledige dialogen. Bovendien blijven mensen in de omgeving van jouw initiatief de mogelijkheid houden om in beroep te gaan tegen een besluit van de gemeente over jouw plan.

Vragen of meer informatie

Wanneer nog niet alles duidelijk is rondom de uitvoering van de omgevingsdialoog, neem dan contact op met Gemeente ’s-Hertogenbosch via het digitaal contactformulier. U kunt hier ook terecht voor adviezen hoe de omgevingsdialoog uit te voeren.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.