Omgevingsdialoog

Plannen maken doe je in deze tijd niet meer alleen. Initiatieven en ideeën die effect hebben op de omgeving vragen om samenwerking en afstemming. Dit doe je door met de omgeving die met jouw plan te maken (kan) krijgen in gesprek te gaan. Denk daarbij aan bewoners, bedrijven en organisaties uit jouw omgeving waarop jouw plan invloed heeft. Dit gesprek voer je om jouw plan te verbeteren en begrip te creëren in de buurt. Je doet dit vroeg, dus wanneer je plannen nog niet vastliggen.

Je meldt je plan bij ons. Wij beoordelen vervolgens of het plan een officieel verslag nodig heeft. Het maken van een verslag is namelijk alleen verplicht op het moment dat het plan niet in het huidige omgevingsplan past. Dit noemen we dan de omgevingsdialoog.

In gesprek gaan met je omgeving wordt in alle gevallen aangeraden. Het is dan sowieso handig om een verslag te maken voor je omgeving en voor jezelf. Je hoeft dit verslag alleen niet in alle gevallen officieel bij ons in te dienen.

De omgevingsdialoog komt in samenwerking met de Omgevingswet die 1 januari 2024 is ingegaan. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Dit zorgt ervoor dat beter gekeken wordt hoe plannen goed aansluiten bij de wensen van inwoners, ambtenaren en bestuurders. Een heel belangrijk onderdeel hiervoor is de participatie verbeteren. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen van de leefomgeving. Om dit te verbeteren is de omgevingsdialoog in het leven geroepen.

Bekijk de video Participatie Omgevingswet voor meer informatie over participatie.

Stappenplan voor initiatiefnemers

We geven initiatiefnemers van een nieuw omgevingsplan handvatten. Deze handvatten helpen je om de omgevingsdialoog aan te gaan met de omgeving. Deze zes stappen staan hieronder voor je beschreven. Meer over de omgevingsdialoog vind je in deze handreiking (pdf). Hierin lees je hoe je een omgevingsdialoog voert. Maar ook wat bijvoorbeeld belangrijk is voor het eindverslag.

Stappenplan voor initiatiefnemers

 1. Jij bepaalt wie de deelnemers zijn;
  Denk daarbij aan mensen die in de omgeving wonen en bedrijven die belang hebben bij jouw idee. Maar ook aan bijvoorbeeld een belangenvereniging. Tip: vraag de gemeente (via het digitaal contactformulier) met je mee te denken over wie (nog meer) goed zijn om te betrekken.
 2. Jij nodigt de deelnemers uit;
  Jij organiseert zelf de gesprekken. De gemeente kan jou daarbij adviseren en bijvoorbeeld aanwezig zijn. Tip: Organiseer dit proces op tijd, zodat je iedereen voldoende mogelijkheden geeft om te reageren.
 3. Jij gaat in gesprek;
  Laat in een open gesprek de volgende punten aan bod komen: de uitleg van jouw idee, de mogelijkheid om te reageren op jouw ideeën door alle deelnemers en reacties van andere deelnemers.
 4. Jij maakt een verslag;
  Geef de resultaten van de gesprekken weer in een open en eerlijk verslag.
 5. Jij deelt het eindverslag;
  In het eindverslag worden de reacties van deelnemers meegenomen. Dit eindverslag deel je met de deelnemers. Dit doe je zodat ze nog de mogelijkheid hebben om te reageren. Je kunt besluiten om jouw plan niet bij te stellen. Leg dan uit waarom je dat niet doet.
 6. Jij stuurt het eindverslag naar de gemeente.
  Het eindverslag kan je per e-mail aanleveren bij de coördinator van jouw informatieve aanvraag. De contactgegevens van de coördinator staan rechtsboven in de brief die je ontvangen hebt als reactie op jouw informatieve aanvraag.

Vragen of meer informatie

Wanneer nog niet alles duidelijk is rondom de uitvoering van de omgevingsdialoog, neem dan contact op met Gemeente ’s-Hertogenbosch via het digitaal contactformulier. Je kunt hier ook terecht voor adviezen hoe de omgevingsdialoog uit te voeren.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.