Cultuurfondsen ‘s-Hertogenbosch

Heeft u een goed idee voor een cultureel project? De gemeente ’s-Hertogenbosch steunt interessante plannen en projecten via (mede)financiering, netwerk en kennis. Er zijn drie verschillende projectfondsen, met ieder eigen doelstellingen:

 • Fonds Landelijk Onderscheidend: voor projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter)nationaal op de kaart zetten. 
 • Fonds Lokaal Effectief: voor projecten die kunst en bewoners verbinden door hen te stimuleren actief kunst te maken of door kunst toegankelijker en inclusiever maken.
 • Fonds Pop-up: voor vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten, en voor het stimuleren van Bossche makers.

Digitaal spreekuur

Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 is er een digitaal spreekuur. Heeft u vragen over uw project of initiatief, of wilt u polsen of uw plan in aanmerking komt voor cultuursubsidie? Dan kunt u zich opgeven voor een kort één-op-één-gesprek met een van de fondssecretarissen.

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Het is fijn als u in het formulier aangeeft waarover u het wilt hebben. Vanzelfsprekend kunt u de rest van de week het algemene telefoonnummer bellen of een mail sturen naar de cultuurfondsen.

Aanmelden digitaal spreekuur

Doelstellingen en voorwaarden per fonds

Hieronder leest u kort samengevat de belangrijkste doelstellingen en weigeringsgronden van de fondsen. De volledige subsidieregelingen zijn onderaan deze pagina te vinden. Daarin staan alle criteria en gronden voor het mogelijk toekennen of afwijzen van uw aanvraag. Lees deze goed door om te weten of uw project kans maakt.

Maakt uw aanvraag geen kans of wordt deze afgewezen? De gemeente ’s-Hertogenbosch kan u wellicht verder helpen met kennis of netwerk.

Fonds Pop-up: stimuleren makersklimaat

Bedoeld voor:

 • Makers(collectieven) die in ’s-Hertogenbosch wonen of hun werkplek hebben.
 • Projecten die de beroepspraktijk een aanzienlijke stap vooruit helpen.
 • Aanvraagbedragen van €250 tot €3.000.

Weigeringsgronden:

 • Het project is niet autonoom, maar in opdracht van een andere partij.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.

Fonds Pop-up: culturele experimenten en vernieuwing

Bedoeld voor:

 • Experimentele en/of vernieuwende projecten die een aanvulling zijn op het bestaande culturele aanbod in de gemeente.
 • Projecten die in ’s-Hertogenbosch plaatsvinden.
 • Aanvraagbedragen van €250 tot €40.000.

Weigeringsgronden:

 • Het project wijkt te weinig af van het bestaande culturele aanbod in de gemeente.
 • Het project heeft te weinig een organisatorische of inhoudelijke link met ’s-Hertogenbosch.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.
 • Het project is een traditionele jubileumactiviteit.

Fonds Lokaal Effectief: actieve cultuurparticipatie

Bedoeld voor:

 • Projecten die inwoners van de gemeente aanzetten tot het actief zelf maken van kunst.
 • Projecten die in gemeente ’s-Hertogenbosch plaatsvinden.
 • Aanvraagbedragen van €750 tot €40.000.

Weigeringsgronden:

 • Het project bereikt te weinig mensen in verhouding tot het subsidiebedrag.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.
 • Het project is een traditionele jubileumactiviteit.

Fonds Lokaal Effectief: stimuleren toegankelijkheid en inclusie

Bedoeld voor:

 • Culturele projecten die inwoners van de gemeente bereiken die een afstand ervaren tot het (reguliere) kunstaanbod.
 • Projecten die in gemeente ’s-Hertogenbosch plaatsvinden.
 • Aanvraagbedragen van €750 tot €40.000.

Weigeringsgronden:

 • Het project bereikt te weinig mensen in verhouding tot het subsidiebedrag.
 • Er kan niet worden aangetoond dat de doelgroep een afstand ervaart tot het bestaande aanbod in de gemeente.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.
 • Het project is een traditionele jubileumactiviteit.

Fonds Landelijk Onderscheidend

Bedoeld voor:

 • projecten die het landelijk onderscheidend cultureel aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch versterken en daarmee het ‘merk’ ’s-Hertogenbosch voor bewoners, bezoekers en bedrijven versterken.
 • aanvraagbedragen van €15.000 tot €100.000.

Weigeringsgronden:

 • De totaalbegroting van het project is minder dan €100.000.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.

Procedures

Snelle aanvraag (t/m €3.000)

Bij fonds Lokaal Effectief en fonds Pop-up worden aanvragen tot €3.000 binnen 3 weken behandeld. Er is geen deadline en ze kunnen het hele jaar ingediend worden via onderstaand webformulier. Daarvoor zijn volgende onderdelen nodig:

 • Samenvatting planbeschrijving (max. 1.000 tekens of letters)
 • Beschrijving waarom het plan past bij één van de regelingen (max. 1.000 tekens of letters)
 • Een korte projectbeschrijving met sluitende projectbegroting in één pdf- of word-document

Grote aanvraag (boven de €3.000)

Aanvragen boven €3.000 kunnen tweemaal per jaar worden ingediend bij de cultuurfondsen. De deadlines staan verderop op deze pagina. Deze aanvragen worden beoordeeld door Commissie Bosch Cultuursysteem. Dat is een externe commissie die het College van B&W adviseert. Bekijk hier het reglement (pdf) en de leden (pdf) van de Commissie. Deze procedure verloopt in een aantal stappen:

 1. Aanmelding: Hiervoor is nog geen volledig uitgewerkt plan nodig. Een korte samenvatting en opzet van een begroting is voor aanmelden voldoende. Meld uw project ruim voor de indiendeadline aan zodat er voldoende tijd is voor het vrijwillige voortraject. 
 2. Voortraject: De fondssecretaris neemt contact met u op om uw project te bespreken en om de aanvraag te begeleiden.
 3. Deadline indienen definitieve aanvraag
 4. Beoordeling en advies: De externe Commissie Bosch Cultuursysteem beoordeelt de aanvragen en  adviseert het college over het toekennen van de projectsubsidies.
Aanmelden cultuurfondsen

Deadlines per fonds

Aanvragen boven de €3.000 kennen verschillende deadlines (zie hieronder). 

Voorjaarsronde 2021:

 • Fonds Lokaal Effectief: aanmelden vóór 1 februari en aanvraag indienen vóór 1 maart
 • Fonds Pop-up: aanmelden vóór 1 maart en aanvraag indienen vóór 1 april
 • Fonds Landelijk Onderscheidend: aanmelden vóór 15 maart en aanvraag indienen vóór 1 mei

Najaarsronde 2021:

 • Fonds Lokaal Effectief: aanmelden vóór 15 augustus en aanvraag indienen vóór 15 september
 • Fonds Pop-up: aanmelden vóór 15 september en aanvraag indienen vóór 15 oktober
 • Fonds Landelijk Onderscheidend: aanmelden vóór 15 september en aanvraag indienen vóór 1 november (let op: vindt alleen plaats indien er budget over is uit de voorjaarsronde).

Toekenningen

De aanvragen van eerder gehonoreerde projecten zijn online in te zien. Een overzicht van de toekenningen is te vinden op de website van Den Bosch.

Nieuwe stimuleringsregeling voor startende makers

Speciaal voor startende makers die korter dan 10 jaar afgestudeerd/professioneel actief zijn, is er een mogelijkheid om een stimuleringsbudget aan te vragen. Deze regeling is bedoeld om de werkpraktijk van startende makers een eenmalige impuls te geven na de periode van lock-down van de culturele sector. De regeling en het aanvraagformulier staan op de pagina Subsidies.

Voor vragen, neem contact met ons op of meld je aan voor het inloopspreekuur.

Bossche Culturele Basis en andere regelingen

De gemeente kent naast de cultuurfondsen ook andere subsidiemogelijkheden, zoals de Regeling Amateurkunstenbeoefening en de regeling Heemkunde. Daarnaast ondersteunt de gemeente diverse culturele organisaties die tot de Bossche Culturele Basis behoren (BCB) met meerjarige subsidies. U leest hier meer over op de website van Den Bosch.

Vragen?

Vragen over de cultuurfondsen? Bekijk onze FAQ (veelgestelde vragen) op de website van Den Bosch, meld u aan voor het digitale inloopspreekuur, neem contact op met de afdeling Cultuur via 073- 615 90 25 of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.