Cultuurfondsen ‘s-Hertogenbosch

Heeft u een goed idee voor een cultureel project? De gemeente ’s-Hertogenbosch steunt interessante plannen en projecten via (mede)financiering, netwerk en kennis. Er zijn drie verschillende projectfondsen, met elk een eigen doelstelling:

 • Fonds Landelijk Onderscheidend: voor projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter)nationaal op de kaart zetten. Aanvragen mogelijk van €15.000 tot €100.000. Zie voor alle voorwaarden de subsidieregeling Landelijk Onderscheidend 2021 (pdf).
 • Fonds Lokaal Effectief: voor projecten die kunst en bewoners verbinden door hen te stimuleren actief kunst te maken of door kunst toegankelijker en inclusiever maken. Aanvragen mogelijk tot €40.000. Zie voor alle voorwaarden de subsidieregeling Lokaal Effectief 2021 (pdf).
 • Fonds Pop-up: voor vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten. Aanvragen mogelijk tot €40.000. En voor het stimuleren van het Bossche makersklimaat. Aanvragen mogelijk tot €3.000. Zie voor alle voorwaarden de subsidieregeling Pop-up 2021 (pdf).

Ben je een (Bossche) maker of collectief en heb je ondersteuning nodig voor de ontwikkeling van je beroepspraktijk? Doe dan een snelle aanvraag bij Fonds Pop-Up. Je kunt maximaal € 3.000 aanvragen. Binnen 3 weken na je aanvraag ontvang je antwoord.

Voorwaarden

In de subsidieregelingen van de drie cultuurfondsen staan alle criteria en gronden voor het mogelijk toekennen of afwijzen van je aanvraag. Lees deze goed door om te weten of je project kans maakt. Maakt je aanvraag geen kans of wordt deze afgewezen? De gemeente ’s-Hertogenbosch kan je wellicht verder helpen met kennis of netwerk.

Aanmelden

Lees alle informatie op deze pagina door en meld uw project aan. 

Aanmelden cultuurfondsen

Procedure

Snelle aanvraag

Aanvragen tot €3.000 hebben geen deadlines en kunnen het hele jaar ingediend worden. U kunt uw plan indienen via het aanmeldportaal. Daarvoor zijn volgende onderdelen nodig:

 • Planbeschrijving (max. 1.000 tekens)
 • Beschrijving waarom het plan past bij één van de regelingen (max. 1.000 tekens)
 • Een sluitende projectbegroting

Procedure via commissie

De commissie Bosch’ Cultuursysteem is een externe commissie die aanvragen boven de €3.000 beoordeelt en het College van B&W adviseert. Bekijk hier het reglement (pdf) en de leden (pdf) van de Commissie. Deze procedure verloopt in een aantal stappen:

 1. Aanmelding: Daarvoor is nog geen volledig uitgewerkt plan nodig. Een korte samenvatting en opzet van een begroting is voor aanmelden voldoende. Meld uw project ruim voor de indiendeadline aan zodat er voldoende tijd is voor deze stap. 
 2. Contact: De fondssecretaris neemt contact met u op om uw project te bespreken en om de aanvraag te begeleiden. Een externe commissie geeft uiteindelijk een advies over aanvragen. 
 3. Beoordeling en advies: De Commissie Bosch Cultuursysteem beoordeelt de aanvragen en  adviseert het college over het toekennen van de projectsubsidies.

Deadlines per fonds

Aanvragen boven de €3.000 kennen verschillende deadlines (zie hieronder). 

Voorjaarsronde:

 • Fonds Lokaal Effectief: aanmelden vóór 1 februari en aanvraag indienen vóór 1 maart
 • Fonds Pop-up: aanmelden vóór 1 maart en aanvraag indienen vóór 1 april
 • Fonds Landelijk Onderscheidend: aanmelden vóór 15 maart en aanvraag indienen vóór 1 mei

Najaarsronde:

 • Fonds Lokaal Effectief: aanmelden vóór 15 augustus en aanvraag indienen vóór 15 september
 • Fonds Pop-up: aanmelden vóór 15 september en aanvraag indienen vóór 15 oktober
 • Fonds Landelijk Onderscheidend: aanmelden vóór 15 september en aanvraag indienen vóór 1 november (let op: vindt alleen plaats indien er budget over is uit de voorjaarsronde).

Toekenningen

De aanvragen van eerder gehonoreerde projecten zijn online in te zien. Een overzicht van de toekenningen is te vinden op de website van Den Bosch.

Bossche Culturele Basis en andere regelingen

De gemeente kent naast de cultuurfondsen ook andere subsidiemogelijkheden, zoals de Regeling Amateurkunstenbeoefening en de regeling Heemkunde. Daarnaast ondersteunt de gemeente diverse culturele organisaties die tot de Bossche Culturele Basis behoren (BCB) met meerjarige subsidies. U leest hier meer over op de website van Den Bosch.

Contact

Vragen over de cultuurfondsen? Bekijk onze FAQ (veelgestelde vragen) op de website van Den Bosch of neem contact op met de afdeling Cultuur via 073- 615 90 25 of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.