Ga naar de inhoud

Cultuursubsidies

Hebt u een goed idee? De gemeente ’s-Hertogenbosch steunt interessante, culturele plannen en projecten via (mede)financiering, netwerk en kennis. Er zijn drie verschillende projectfondsen, met elk een eigen doelstelling. Op deze pagina leest u daar meer over. 

Projectfondsen

  • Fonds Landelijk Onderscheidend: voor projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter)nationaal op de kaart zetten. Aanvragen mogelijk van €15.000 tot €100.000.
  • Fonds Lokaal Effectief: voor projecten die inwoners van ‘s-Hertogenbosch aanmoedigen tot actieve kunstbeoefening of cultuurparticipatie. Aanvragen mogelijk van €750 tot €40.000.
  • Fonds Pop-up: voor vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten. Aanvragen mogelijk van €250 tot €40.000.

Komt uw plan in aanmerking?

Wilt u (mede)financiering aanvragen uit één van de fondsen? Zie de quickscan voor een makkelijk overzicht van de fondsen. Zo weet u snel waar u moet zijn en hoe een aanvraag in z’n werk gaat.

Maakt uw aanvraag kans volgens de quickscan? Bekijk dan de actuele deadlines en lees de regelingen van ieder fonds onderaan deze pagina bij Downloads.

Uw plan moet passen bij de doelstellingen van één van de fondsen. Uw plan moet ook voldoen aan de voorwaarden in de regeling. En, het moet niet onder de daarin genoemde uitsluitingsclausule vallen.

Aanmelden en indienen aanvraag

Een subsidieaanvraag bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het aanmelden van uw project via het digitale aanmeldformulier Culturele Projectsubsidie. Het tweede deel is het definitief indienen van uw aanvraag. Beide hebben eigen deadlines, verschillend per fonds.

Hoe de aanmelding verloopt, hangt af van het bedrag dat u wilt aanvragen. De procedure voor een kleiner bedrag is makkelijker dan de procedure voor een groter bedrag. 

Meld uw project een maand voor de aanvraagdeadline aan via het aanmeldformulier. De fondssecretaris neemt dan contact met u op en kijkt mee. U hebt tot de aanvraagdeadline de tijd voor het eventueel aanpassen en het definitief indienen van de aanvraag.

Deadlines per fonds

Bij aanvragen tot €2.000 hoeft u geen rekening te houden met deadlines, u kunt deze aanvragen het gehele jaar indienen. Voor aanvragen vanaf €2.000 geldt het volgende:

Fonds Voorjaar   Najaar  
  Digitale aanmelding Deadline aanvraag Digitale aanmelding Deadline aanvraag
Landelijk Onderscheidend 1 februari 1 maart 1 augustus 1 september
Lokaal Effectief 1 maart 1 april 1 september 1 oktober
Pop-up 1 april 1 mei 1 oktober 1 november

Beoordeling

Na het indienen van aanvragen vanaf €2.000 adviseert de Commissie Bosch Cultuursysteem (Commissie BC) het college van burgemeester en wethouders over het toekennen van de projectsubsidies. Aanvragen tot en met €1.999 kennen geen deadlines en worden versneld beoordeeld. Bekijk het reglement (pdf) en de leden (pdf) van de Commissie. 

Maakt uw aanvraag geen kans of wordt deze afgewezen? De gemeente ’s-Hertogenbosch kan u wellicht verder helpen met kennis of netwerk.

Bossche Culturele Basis

Naast de drie fondsen zijn er een aantal organisaties in de stad die structureel ondersteund worden. Deze noemen we de BCB of Bossche Culturele Basis. Hoe deze BCB zich verhoudt tot de fondsen ziet u in deze animatie op Youtube.

De samenstelling van de BCB wordt door de gemeenteraad om de 4 jaar bekeken en vastgesteld. Hoe de BCB 2017-2020 eruit ziet leest u hier (pdf).

Toekenningen

Een overzicht van alle gehonoreerde aanvragen en bijbehorende adviezen van de Commissie Bosch Cultuursysteem zijn te vinden op www.denbosch.nl/cultuurfondsen.

Contact

Vragen? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Cultuur via (073) 615 90 25 of stuur een e-mail via dit formulier.