Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss

Het klimaat verandert, steeds sneller. Haar boodschap: stop, tot hier en niet verder. Als we niet nog meer willen verliezen, moeten we onze aarde nu tegemoet komen. Dat betekent zuinig omgaan met onze grondstoffen en inzetten op alternatieve energiebronnen. Voor nu en de toekomst, voor onszelf en de generaties na ons.

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant hebben grote duurzame ambities. Ook is landelijk afgesproken dat gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windmolens en zonnevelden. Om hieraan een bijdrage te leveren, willen beide gemeenten, provincie en het rijk duurzame energie opwekken in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch: de Duurzame Polder. In het Osse polderdeel met alleen windmolens en in het Bossche deel met windmolens en zonnevelden. Tegelijkertijd wordt in het gebied gekeken naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie.

Meer informatie

Kijk op de website van Duurzame Polder voor nieuws en meer informatie.