Ga naar de inhoud

Aanvragen evenementenvergunning

Organiseert u een evenement? Dan hebt u misschien een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Voor een feest op privéterrein, zoals een jubileum- of een huwelijksviering, is geen evenementenvergunning of melding nodig. Gebruik de beslisboom om na te gaan of voor uw evenement een melding of een vergunning vereist is. Na het doorlopen van de beslisboom kunt u meteen de melding doen of de evenementenvergunning voor een klein of groot evenement aanvragen. 

 

Klein evenement

Controleer of u aan alle voorwaarden voor een klein evenement voldoet. Soms is het nodig dat u een veiligheidsplan schrijft en u kunt te maken krijgen met eisen vanuit de brandweer & de GHOR.

Groot evenement

Controleer of u aan alle voorwaarden voor een groot evenement voldoet. U moet een veiligheidsplan schrijven en u kunt te maken krijgen met eisen vanuit de brandweer & de GHOR.

De eisen voor het schrijven van een veiligheidsplan en de infobladen van de brandweer en de GHOR  vindt u onderaan deze pagina.

Evenement aanmelden voor evenementenkalender

Bent u van plan om een evenement te organiseren en wilt u graag weten of het tijdstip mogelijk is? Vul dan het webformulier in.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch controleert vervolgens of het evenement past binnen de evenementenkalender. Voor meer informatie kunt u terecht bij evenementen@s-hertogenbosch.nl.

Ieder jaar stellen wij een evenementenkalender op om een goede spreiding te krijgen van evenementen in tijd, soort en locatie. U kunt het formulier ook gebruiken om voor volgend jaar een evenement aan te melden voor opname op de kalender. Let op: Een verzoek om een evenement op de kalender te plaatsen is geen aanvraag voor een evenementenvergunning.

Ontheffing Drank- en horecawet

Verkoopt u tijdens uw evenement zwak alcoholische dranken? Dan hebt u een ontheffing Drank- en Horecawet (artikel 35) nodig. Deze vraagt u tegelijk met de evenementenvergunning aan. Zorg dat u de benodigde kopieën meestuurt (verklaring Sociale Hygiëne en identiteitsbewijs). 

Demonstratie of optocht

U bent verplicht een melding te doen als u een demonstratie of optocht organiseert. Een demonstratie meldt u minimaal 48 uur van tevoren. Een optocht meldt u 14 dagen voordat deze plaats vindt.

Speelstraatdag

Wilt u een Speelstraatdag organiseren? Kijk dan eerst in de beslisboom waar uw aanvraag aan moet voldoen. Na het doorlopen van de checklist kunt u meteen de melding doen. Doe dit minimaal 5 werkdagen van tevoren.