Evenementen

Deze pagina is vooral bedoeld voor mensen of organisaties die een evenement willen organiseren in ’s-Hertogenbosch. Informatie over activiteiten en evenementen in de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt u op de website Visit Den Bosch.

Evenementenkalender 2023

Ieder jaar stelt het college de evenementenkalender vast. We doen dit jaarlijks om duidelijkheid te scheppen in welk evenement, wanneer en waar plaats mag vinden. Als een evenement op de kalender staat, mag het een vergunning aanvragen. Zonder plaats op de evenementenkalender kan een vergunningaanvraag geweigerd worden. Met de evenementenkalender zorgen we voor een gelijkmatige spreiding van evenementen door de gehele gemeente. Ook zorgen we ervoor dat er in het aanbod genoeg aandacht is voor diverse doelgroepen en onze citymarketing uitgangspunten. Bekijk de vastgestelde evenementenkalender 2023 (pdf).

Evenement organiseren

Wilt u zelf een evenement organiseren? Dan hebt u waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Voor een feest op privéterrein, zoals een jubileum- of een huwelijksviering, is geen evenementenvergunning of melding nodig. 

Evenementenbeleid en locatieprofielen

Op 10 december 2019 heeft het college van B&W, de Nota Uitvoeringsregels Evenementenbeleid en de bijbehorende locatieprofielen vastgesteld. In deze nota is onder andere beschreven op welke wijze de Evenementenkalender jaarlijks tot stand komt, de status van de kalender, de maatregelen om de veiligheid te borgen en (geluids-)overlast tegen te gaan.

Daarnaast wordt per locatie aangegeven welke spelregels er gelden, zoals het maximum aantal toegestane (geluids-) evenementen en de toegestane geluidsnormen. De vastgestelde locatieprofielen voor evenementenlocaties fungeren als basiscriteria waar evenementen op een bepaalde locatie aan moeten voldoen.

Kijk voor het evenementenbeleid op de website van de Overheid.