Evenementen

Informatie over activiteiten en evenementen in de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt u op de website bezoek Den Bosch. Of bekijk onderaan deze pagina de lijst met evenementen die bij de gemeente zijn gemeld (in pdf).

Richtlijnen coronavirus en evenementen

Voor de laatste informatie rondom het coronavirus en evenementen verwijzen we nu naar de website van de Rijksoverheid. Heeft u naar aanleiding van de informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen via het digitaal contactformulier.

Evenement organiseren

Wilt u zelf een evenement organiseren? Dan hebt u misschien een evenementenvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Voor een feest op privéterrein, zoals een jubileum- of een huwelijksviering, is geen evenementenvergunning of melding nodig. 

Evenementenkalender

Ieder jaar stellen wij een evenementenkalender op. Doel hiervan is een goede spreiding van evenementen in tijd en soort. U kunt een evenement aanmelden voor opname op deze kalender. Stuur ons dan vóór 1 oktober het digitale aanmeldformulier. De procedure en de evenementenkalender staan onderaan op deze pagina in het blok downloads.

Evenementenbeleid en locatieprofielen

Op 10 december 2019 heeft het college van B&W, de Nota Uitvoeringsregels Evenementenbeleid en de bijbehorende locatieprofielen vastgesteld. In deze nota is onder andere beschreven op welke wijze de Evenementenkalender jaarlijks tot stand komt, de status van de kalender, de maatregelen om de veiligheid te borgen en (geluids-)overlast tegen te gaan.

Daarnaast wordt per locatie aangegeven welke spelregels er gelden, zoals het maximum aantal toegestane (geluids-) evenementen en de toegestane geluidsnormen. De vastgestelde locatieprofielen voor evenementenlocaties fungeren als basiscriteria waar evenementen op een bepaalde locatie aan moeten voldoen.

Kijk voor het evenementenbeleid op de website van de Overheid en hier voor de locatieprofielen (pdf)