ing. Hans (J.N.) Kieft

ing. Hans (J.N.) Kieft

commissielid niet-raadslid
T:
M: 06 13 70 77 37

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Sociaal Cultuur Centrum De Helftheuvel 
  • Voorzitter Buurtvereniging De Helftheuvel
  • Bestuurslid Stichting Bejaardenhuis van de Toekomst
  • Voorzitter Huurdersorganisatie Zeeheldenkwartier Den Bosch