Wim (W.J.) Plasmeijer

Wim (W.J.) Plasmeijer

commissielid niet-raadslid
T:
M: 06 22 65 58 34

Nevenfuncties:

  • Penningmeester Stichting Gilde ’s-Hertogenbosch
  • Lid AB Waterschap AA en MAAS