Werken aan een veilige Gestelse buurt

We werken aan een veilige buurt. Dat doen we onder andere door (ondermijnende) criminaliteit terug te dringen en overlast gevend gedrag aan te pakken.

In de Gestelse Buurt spreken mensen elkaar aan op hun gedrag. We hebben wederzijds respect voor elkaar. In geval van overlast, criminaliteit of ondermijning wordt er door het bevoegd gezag (bijvoorbeeld politie) opgetreden. We maken voor de buurt ook zichtbaar dat het wordt aangepakt. Regelgeving wordt consequent gehandhaafd, mensen met serieuze problemen worden intensief ondersteund en er wordt geïnvesteerd in positieve krachten in de wijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.