De Gestelse buurt werkt!

In de Gestelse buurt willen we dat iedereen prettig kan wonen en zich veilig voelt. Dat buren en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, kinderen met elkaar kunnen spelen en kansrijk op kunnen groeien. Iedereen zet zich daarvoor in: bewoners, gemeente, politie, woningcorporatie BrabantWonen en welzijnsorganisatie Farent. Samen hebben we de Buurtvisie ‘De Gestelse buurt Werkt!’ (pdf) gemaakt. Deze visie is in mei 2020 vastgesteld door de gemeenteraad voor de periode 2020-2030.

Bekijk de animatie op YouTube over de buurtvisie voor de Gestelse buurt.

Aandachtspunten buurtvisie

Samen met bewoners werken we aan een mooie, veilige buurt waar bewoners prettig samenwonen. We versterken elkaar en nemen samen het voortouw om dat voor elkaar te krijgen. We bespreken wat belangrijk is voor de buurt, want in de Gestelse buurt zijn we er voor elkaar.

We organiseren activiteiten die buurtbewoners samenbrengen. En iedereen die wil – jong en oud – kan hulp krijgen. Bijvoorbeeld met vragen over het gezin, werk, studie of geldzaken. We helpen bewoners om werk te vinden, (jong) talent wordt gestimuleerd. Gezinnen met vragen of problemen helpen we op weg. Een veilige omgeving is belangrijk. Criminaliteit? Dat pikken we niet! We hebben aandacht voor mensen die de kans lopen om af te glijden in criminaliteit en voor mensen die zorgen voor overlast. Maar veiligheid is meer dan dat. Het gaat ook over het inrichten van het openbaar gebied: trottoirs, wegen en parkeerplaatsen. En het zorgen voor fijne plekken buiten. Denk aan bloemen, bomen, planten, struiken, gezellige zitjes en speelruimtes voor kinderen.

Dit alles is beschreven in de volgende 4 strategische doelstellingen van de buurtvisie (pdf):

 1. We bieden perspectief.
  Dat doen we door bijvoorbeeld armoede aan te pakken, talentontwikkeling van buurtbewoners te stimuleren en werkgelegenheid voor hen te creëren.
 2. We werken aan een weerbare buurt met meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
  Dat doen we onder andere door bewoners passende hulp te bieden waar nodig, hen te verbinden met elkaar en initiatieven uit de buurt te steunen.
 3. We werken aan een veilige buurt.
  Dat doen we onder andere door (ondermijnende) criminaliteit terug te dringen en overlast gevend gedrag aan te pakken.
 4. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving, die duurzaam is en gezondheid bevordert.
  Dat doen we door bijvoorbeeld de oude flats te vervangen door nieuwe duurzame flats en door groen en meer bewegingsmogelijkheden toe te passen in de openbare ruimte.

JaaroverzichtenTekening van buurtbewoners die met elkaar in gesprek zijn van de Gestelse buurt

Met onze jaaroverzichten kijken we terug op de acties (inspanningen) die vanaf 2021 opgepakt zijn vanuit de buurtvisie ‘De Gestelse buurt werkt!’. In de overzichten staat een compilatie van de inspanningen, want er zijn in de buurt nog veel meer activiteiten geweest die niet in het jaaroverzicht staan. Reden? Die acties worden buiten de buurtvisie om opgepakt en op andere manieren gedeeld.

Voortgangsverslagen voor de raad

Elk jaar koppelen we aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch terug hoe het met de buurtvisie gaat. Deze verslagen vind je hieronder.

Nieuws uit de Gestelse buurt

Blijf bij en doe mee!

Een aantal keer per jaar geven we een nieuwsflits uit met updates vanuit de buurt. Werk je in de buurt en wil je de nieuwsflits ontvangen?

Aanmelden nieuwsflits

In Facebookgroep ‘De Gestelse buurt werkt’ delen buurtwerkers en bewoners regelmatig informatie voor de buurt. Denk aan activiteiten en bijeenkomsten, oproepen om mee te denken et cetera.

Heb je vragen over of ideeën voor ‘de Gestelse buurt werkt!’? Laat het ons weten via het digitaal contactformulier.

Veelgestelde vragen

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Het pdf-bestand op deze pagina voldoet (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het niet om deze pdf te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen je daarmee helpen. Neem hiervoor contact op via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.