Inspraakreactie indienen

Het doel van inspraak is inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid bieden hun mening over gemeentelijke plannen kenbaar te maken. Inspraak biedt de gemeente een belangrijk hulpmiddel voor de belangenafweging bij de voorbereiding van beleid.

De gemeentelijke inspraakverordening bepaalt in welke gevallen inspraak mogelijk is. Bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen of bij nieuw beleid.

Wat is een inspraakreactie?

Een inspraakreactie is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een inspraakreactie beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente meenemen in het vervolg van de procedure.

Bekendmaking

De plannen of besluiten, waarvoor u een inspraakreactie kunt indienen, meldt de gemeente als bekendmaking op de landelijke website van de Overheid. U kunt op deze website eenvoudig zoeken en sorteren op postcode of onderwerp. Als het voorgenomen besluit alleen voor u van belang is, dan ontvangt u hierover ook een brief.

Hoe kan ik een inspraakreactie indienen?

De manier waarop u een inspraakreactie kunt indienen, staat vermeld in de bekendmaking.

U kunt op drie manieren uw inspraakreactie indienen:

Voor het maken van een afspraak belt u met de afdeling Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw, telefoonnummer 073 615 5604.

Voorwaarden

U moet een inspraakreactie binnen de daarvoor vastgestelde periode indienen. Dat kan twee, vier of zes weken zijn, afhankelijk van het plan of besluit. De periode van terinzagelegging staat vermeld in de bekendmaking.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.