Ruimtelijke plannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente 1 of meerdere ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren. Of moet een procedure worden doorlopen. Zo kan een bouwplan mogelijk worden gemaakt met een nieuw ruimtelijk plan. Soms met een uitwerkingsplan of wijzigingsplan. Ook kan een omgevingsvergunning voor het bouwplan worden verleend waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dit heet afwijking van bestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt ook structuur- of gebiedsvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Ruimtelijke plannen in procedure

Op de pagina Ruimtelijke plannen in procedure vindt u een overzicht van bestemmingsplannen (inclusief uitwerkings- en wijzigingsplannen), afwijkingen van het bestemmingsplan en structuur- en gebiedsvisies die in procedure zijn.

Onherroepelijke bestemmingsplannen

Alle onherroepelijke bestemmingsplannen kunt u bekijken op de landelijke website van Ruimtelijke Plannen. Bekijk in de instructievideo hoe u de website het beste kunt gebruiken.

Vastgestelde structuur- en gebiedsvisies

Op de pagina Vastgestelde structuur- en gebiedsvisies vindt u een overzicht van alle vastgestelde structuur- en gebiedsvisies.

Exploitatieplannen en –overeenkomsten

Op de pagina Exploitatieplannen en -overeenkomsten vindt u een overzicht van alle exploitatieplannen en -overeenkomsten.

Wijziging provinciale Interim omgevingsverordening

Categorie aanwijzing ex artikel 6.5 lid 3

Besluit bindend adviesrecht buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Vragen over uw bouwplan?

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past? Kijk dan eerst op de landelijke website van Ruimtelijke Plannen. Hebt u nog vragen? Maak een afspraak met het Omgevingsloket van de gemeente, via (073) 615 57 77.

Omgevingsalert app

Wij bieden, naast de e-mailservice van de overheid, als extra service de OmgevingsAlert app aan. U blijft via deze app eenvoudig op de hoogte van de plannen in uw buurt.

De app toont actuele informatie over plannen in uw buurt. Het gaat bijvoorbeeld om bestemmingsplannen, vergunningen, verkeersbesluiten, verordeningen en beleidsregels. U kunt dit eenvoudig zien op een duidelijk kaartje, een overzichtelijke lijst of met handige push-berichten. U kiest zelf wat u wil.

Ga daarom naar de appstore en download de Omgevingsalert app van de gemeente ’s-Hertogenbosch:

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.