Ga naar de inhoud

Ruimtelijke plannen in procedure

Op deze pagina vindt u alle bestemmingsplannen (inclusief uitwerkings- en wijzigingsplannen) die op dit moment in procedure zijn of ter inzage liggen. Ook kunt u alle afwijkingen van bestemmingsplannen in voorbereiding en structuur- en gebiedsvisies in procedure inzien.

U kunt ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen ook bekijken via de landelijke website, Ruimtelijkeplannen.nl

Afwijkingen van bestemmingsplannen

Hieronder vindt u alleen de afwijkingen van een bestemmingsplan waarvan een concept-bouwplan en een concept ruimtelijke onderbouwing in procedure zijn. Als deze concepten ter inzage liggen, kunt u daarop inspreken. Hoe u kunt inspreken, leest u in het betreffende project. Na deze inspraakperiode legt de gemeente een ontwerpomgevingsvergunning ter inzage, tenzij een reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Wijzigingsplannen

Uitwerkingsplannen

Er liggen nu geen uitwerkingsplannen.

Voorbereidingsbesluiten

Er liggen nu geen voorbereidingsbesluiten ter inzage.

Gebieds- en structuurvisies in procedure

Stedenbouwkundig plan