Graafseweg 294, vastgesteld bestemmingsplan

Kaart locatie Graafseweg 294Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Graafseweg 294’ (NL.IMRO.0796.0002493-1401) met ingang van 22 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Graafseweg 294’ op 12 december 2023 gewijzigd vastgesteld. Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van het stedelijk gebied van ’s-Hertogenbosch aan de Graafseweg 294.

Plan

Op de locatie aan de Graafseweg 294 is nu het huidige kantoor van BrabantWonen gevestigd. BrabantWonen gaat vetrekken uit het kantoor, waardoor dit kantoor leeg zal komen te staan. BrabantWonen, die tevens de eigenaar is van de locatie, heeft daarop het plan opgepakt om dit kantoor te slopen en er een appartementencomplex met 45 sociale huurwoningen voor terug te bouwen.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.