Graafseweg 294, ontwerpbestemmingsplan

Kaart locatie Graafseweg 294Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Graafseweg 294’ (NL.IMRO.0796.0002493-1301) met ingang van 27 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van het stedelijk gebied van ’s-Hertogenbosch aan de Graafseweg 294.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep.

Plan

Op de locatie aan de Graafseweg 294 is nu het huidige kantoor van BrabantWonen gevestigd. BrabantWonen gaat vetrekken uit het kantoor, waardoor dit kantoor leeg zal komen te staan. BrabantWonen, die tevens de eigenaar is van de locatie, heeft daarop het plan opgepakt om dit kantoor te slopen en er een appartementencomplex met 45 sociale huurwoningen voor terug te bouwen.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 14861258.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook via de URL te bereiken: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Johnny Sinke, tel. 0631142461.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.