Nieuwekampen 12-14

  • Ontwerpbestemmingsplan
  • Ontwerp omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwekampen 12-14’ (NL.IMRO.0796.0002552-1301) samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw met ingang van 27 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied betreft het perceel Nieuwekampen 12-14, waar een bestaande agrarisch hulpbedrijf is gevestigd, en is gelegen in het buitengebied ten westen van Vinkel.

Met dit bestemmingsplan worden de gebruiksmogelijkheden van het bestaande agrarische hulpbedrijf aangepast en vergroot en wordt het landschap versterkt.

De besluiten worden gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw gelijk oploopt met de bestemmingsplanprocedure.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad respectievelijk het college van burgemeester en wethouders indienen.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 15426843.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Chris van Asselt, tel. 06-31142438.

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning kunt u sturen naar: het college van burgemeester en wethouder van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dan bellen met de heer Chris van Asselt van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel (06) 31142438.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.