Ontwerpbestemmingsplan Brabantbad

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brabantbad’ (NL.IMRO.0796.0002498-1301) met ingang van 5 september 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het plangebied is gelegen tussen de Van Grobbendoncklaan en de plas De IJzeren Vrouw.

Het plan maakt de bouw van 177 woningen in 3 woontorens mogelijk. Deze woontorens zijn respectievelijk 60, 54 en 48 meter hoog. In de slankere sokkels onder de torens (eerste en tweede bouwlaag) zijn andere functies dan wonen toegestaan, zoals o.a. daghoreca en dienstverlenende en maatschappelijke functies.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen.

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13511416.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier.
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer T. Habraken (afdeling Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw), tel. (073) 615 56 26.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website van de Overheid.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.