Opkoopbescherming

Vanaf 1 juli 2022 geldt in de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch de opkoopbescherming. Dit is een maatregel die het in principe verboden maakt om koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan €260.000 op 01/01/2020 (prijspeil 01/01/2019)  aan te kopen om deze vervolgens te verhuren. Het doel van de maatregel is om de goedkope en middeldure koopwoningvoorraad te beschermen. Hiermee wil de gemeente starters en huishoudens met een middeninkomen een betere kans geven op de woningmarkt. 

De opkoopbescherming geldt voor alle wijken en buurten in de gemeente ‘s-Hertogenbosch en is van toepassing op alle woningen met een WOZ-waarde van €260.000 op 01/01/2020 (ter illustratie; in de praktijk een transactieprijs in 2022 van rond de  €355.000). Wat de WOZ-waarde van een woning is, kunt u raadplegen op de website van WOZ Waardeloket.

Voor de correcte WOZ-waarde kijkt u naar prijspeil 01/01/2019. Zie pagina veel gestelde vragen vraag 3 voor verdere uitleg.

De opkoopbescherming houdt in dat een woning na aankoop niet mag worden verhuurd. De opkoopbescherming geldt voor een periode van vier jaar nadat u eigenaar bent geworden van een woning. Hierbij is de datum van de akte van levering leidend. Dit is de datum waarop u als eigenaar wordt ingeschreven in openbare registers. 

Woningen die voor 1 juli 2022 al langer dan zes maanden verhuurd werden, mogen verhuurd blijven, ook bij aankoop na 1 juli 2022. De opkoopbescherming geldt dus voor woningen die bij aankoop ‘vrij van huur en gebruik’ waren.

Er gelden drie wettelijke uitzonderingen voor verhuren onder de opkoopbescherming. In deze gevallen kunt u een vergunning aanvragen om de woning toch te mogen verhuren na aankoop. U kunt een vergunning aanvragen bij:
•    Verhuur aan bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad;
•    Tijdelijk verhuur van maximaal 12 maanden, mits u zelf minstens 1 jaar in uw woning heeft gewoond; 
•    Verhuur van woonruimte die onlosmakelijk verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.

Meer weten over de opkoopbescherming? Bekijk dan de Q&A op de pagina Veelgestelde vragen.