Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan.

Er is ook een uitlegvideo (Englishespañolpolskiromânescбългарски) beschikbaar over deze nieuwe wet.

Regels

In de wet staan nieuwe regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden bij de verhuur van woon- en verblijfsruimten. Door deze regels zijn huurders beter beschermd. De nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gaan over:

  • Voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
  • Vragen van maximaal 2 maanden kale huur aan borg
  • Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst
  • Informeren van huurders over rechten en plichten ten aanzien van de huurwoning
  • Voorkomen van onredelijke servicekosten
  • Specifieke regels bij verhuur aan arbeidsmigranten

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Meldpunt Wet goed verhuurderschap

We hebben een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars.

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

  • u als woningzoekende van een particuliere huurwoning  geconfronteerd wordt met gedrag dat in strijd is met de vorenstaande eisen.
  • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar die zich niet aan de algemene gedragsregels houdt. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders.
  • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Melding maken

Huurt u van een woningcorporatie zoals BrabantWonenZayazMooiland of JOOST? Meld uw klacht dan bij de corporatie zelf.

Contact

Bel het Omgevingsloket via 073 – 61 557 77.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.