Monumenten- en Welstandscommissie

De Monumenten- en Welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten, sloopactiviteiten in de beschermde gezichten, aanwijzing van monumenten, enz.

De commissie baseert haar advies op de welstandsnota (pdf) of beeldkwaliteitsplannen.

Vergadering volgen

Alle vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Wilt u een vergadering of bespreking van een plan volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Monumenten- en Welstandscommissie via het digitaal contactformulier.

Vergaderingen voltallige commissie

Vergaderdata 2023

5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 17 augustus, 31 augustus, 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december,  en 21 december.

Agenda’s en verslagen en agenda's voltallige commissie

Vergaderingen subcommissie

De subcommissie vergadert wekelijks op woensdag.

Beeldkwaliteitsplannen

 Een overzicht van de beeldkwaliteitsplannen vindt u op de pagina Beeldkwaliteitsplannen.

Nota Zonnepanelen-binnenstad

Bekijk de Nota gewijzigde beleidsregels zonnepanelenbeleid 2022 (pdf). Bekijk ook Overzicht zonnepanelenbeleid 2022 (pdf) en Hernieuwd zonnepanelenbeleid per 13 december 2022 incl. indieningsvereisten (pdf).

Bovenstaande pdfs voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf's te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.