Monumenten- en Welstandscommissie

De Monumenten - en Welstandscommissie toetst een bouwplan aan de Welstandsnota of de beeldkwaliteitsplannen. Ook veranderingen aan monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht moeten langs deze commissie. Daarna brengt zij een advies uit aan de gemeente voor de omgevingsvergunning.

Vergaderingen voltallige commissie

Alle vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Vanwege het coronavirus is de vergadering voorlopig niet toegankelijk voor publiek. 

Vergadering volgen

Vanwege coronamaatregelen is de vergadering online. Wilt u de vergadering live volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van Monumenten- en Welstandscommissie via; (073) 615 53 46.

Verslagen en agenda's voltallige commissie

Data 2021

21 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april, 6 mei, 27 mei, 17 juni, 8 juli, 29 juli, 9 september, 30 september, 21 oktober, 11 november en 2 december.

Vergaderingen subcommissie

Wilt u de bespreking van een plan bijwonen, neem dan contact op met de secretariaat van de Monumenten- en Welstandscommissie via het digitale contactformulier

Beeldkwaliteitsplannen

 Een overzicht van de beeldkwaliteitsplannen vindt u op de pagina Beeldkwaliteitsplannen.