Verhuizen

Gaat u verhuizen? Een verhuizing doorgeven doet u aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan digitaal. Doe dat binnen 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 28 dagen voor de verhuizing. Verhuist u vanuit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich daar dus niet uit te schrijven. 

Read this page in English? Go to 'moving house'.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Voor een kind tot 16 jaar: ouder, voogd of verzorger.
  • Een ouder en een meerderjarig kind kunnen de verhuizing voor elkaar doorgeven als het nieuwe adres hetzelfde is.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen.
  • Curator, als u onder curatele staat.
  • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

U kunt geen adreswijziging doorgeven voor iemand die onterecht op uw adres ingeschreven staat. Laat in zo’n geval de gemeente een adresonderzoek starten.

Hebt u uw verhuizing al doorgegeven, maar wilt u hier nog iets in aanpassen? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier. Vermeld in het bericht het registratiekenmerk van uw adreswijziging.

Verhuizing op een andere manier doorgeven?

  • U kunt langskomen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.
  • Een brief sturen mag ook. Zet daarin de volgende informatie: voor- en achternaam, geboortedatum, het oude en nieuwe adres en de verhuisdatum van uzelf en van alle personen die eventueel met u meeverhuizen. Vermeld ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Zet uw handtekening onder de brief en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Postadres: Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.

U kunt uw verhuizing niet doorgeven per e-mail!

Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u naar ‘s-Hertogenbosch vanuit het buitenland? Lees de informatie op de pagina Verhuizing vanuit het buitenland en inburgering.

Verhuizen naar het buitenland

Vertrekt u naar het buitenland? Dan moet u zich misschien wél uitschrijven bij uw huidige gemeente. U vindt meer informatie op de pagina Vertrek naar buitenland.

Briefadres aanvragen

Het is mogelijk dat u, omdat u tijdelijk in een instelling verblijft, uw post liever niet op dat adres ontvangt, maar bijvoorbeeld bij familie of vrienden. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente verzoeken tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Op de pagina Geheimhouding leest u hoe dit werkt.