Collectieve zorgverzekering

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En wilt u voor minder geld verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering die de gemeente samen met zorgverzekeraar CZ en VGZ aanbiedt.

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Er zijn pakketten die meer geschikt zijn als u hogere zorgkosten heeft. Bijvoorbeeld door (chronische) ziekte. En er zijn twee pakketten met een lagere premie, als u weinig of geen zorgkosten verwacht.

Uw voordelen

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U krijgt korting op deze pakketten en de gemeente betaalt mee aan de premie. De zorgverzekeraar accepteert de aanvraag, ongeacht uw gezondheid.

Hulp bij uw collectieve zorgverzekering

Misschien vindt u het fijn als iemand u helpt bij het kiezen van de goede zorgverzekering. Dat kan een familielid of vriend zijn. Of een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Een OCO kan u helpen bij het kiezen van de goede zorgverzekering. Ook kan deze persoon u helpen bij het aanvragen van de zorgverzekering.

Hulp van een OCO is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Kijk voor meer informatie op de website van Koo.

Voorwaarden

 • U woont in ‘s-Hertogenbosch.
 • U bent verzekerd of gaat u verzekeren bij CZ of VGZ en u hebt geen betalingsachterstand.
 • U hebt (samen met uw partner) een netto-inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Kijk op de website van Gezond Verzekerd of dit voor u geldt.
 • U hebt weinig vermogen. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag hebben, is afhankelijk van uw leefsituatie:
  • Gezamenlijke huishouding € 12.590
  • Alleenstaande ouder en echtpaar € 12.590
  • Alleenstaande € 6.295

De waarde van de woning, die geldt als hoofdverblijf, telt niet mee als vermogen. Auto's, motoren, boten en caravans zijn bezittingen die meetellen bij het vaststellen van het vermogen. Wij toetsen dit nadat de aanvraag is goedgekeurd bij de verzekeraar.

Partners en kinderen

Volwassenen en kinderen kunnen bij elkaar op één polis. Volwassenen kunnen ook een eigen polis afsluiten. Ouders kiezen bij wie het kind (onder de 18 jaar) wordt bijgeschreven op de polis. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Betalen

De gemeente betaalt een deel van de premie. We maken dit bedrag maandelijks aan uw verzekeraar over. De verzekeraar haalt het bedrag van uw premie af. U betaalt dus maandelijks een lagere premie rechtstreeks aan de verzekeraar.

Kiezen tussen CZ en VGZ

De gemeente maakt afspraken met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Beide verzekeraars bieden via de gemeente drie goede en betaalbare zorgverzekeringspakketten aan. Hieronder staan de bedragen die gelden voor 2022.

CZ Gemeenten extra

 • Basisverzekering € 134,50 + Gemeentepakket € 44,69. Totaal premie € 179,19
 • Bijdrage vanuit gemeente € 20,-
 • U betaalt € 159,19 per maand
 • Eigen risico € 385,- per jaar

CZ Gemeenten extra uitgebreid

 • Basisverzekering € 134,50 + gemeentepakket € 54,45. Totaal premie € 188,95
 • Bijdrage vanuit gemeente € 40,00 
 • U betaalt € 148,95 per maand  en 10 x € 38,50 per maand eigen risico. U krijgt achteraf terugbetaald wat u niet heeft gebruikt van het eigen risico.

CZ Gemeenten start

Let op: kies dit pakket alleen als u weinig/geen zorgkosten verwacht. Uw premie is lager per maand. U bent voor minder soorten zorg verzekerd. Maakt u toch gebruik van zorg? Dan kunnen uw zorgkosten snel oplopen. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen.

 • Basispakket € 134,50 + GemeentePakket € 23,48. Totaal premie € 157,98
 • Bijdrage gemeente € 10
 • U betaalt € 147,98 per maand
 • Eigen risico € 385,- per jaar

VGZ GemeentePakket Compleet

 • Basisverzekering € 128,67 + Gemeentepakket € 49,15. Totaal premie € 177,82
 • Bijdrage gemeente € 20,00
 • U betaalt € 157,82 per maand
 • Eigen risico € 385,- per jaar

VGZ GemeentePakket Compleet + € 0 Eigen Risico

 • Basisverzekering € 128,67 + Gemeentepakket € 78,55. Totaal premie € 207,22
 • Bijdrage gemeente € 40,-
 • U betaalt € 167,22 per maand
 • U betaalt geen eigen risico.

VGZ GemeentePakket Compact

Let op: kies dit pakket alleen als u weinig/geen zorgkosten verwacht. Uw premie is lager per maand. U bent voor minder soorten zorg verzekerd.  Maakt u toch gebruik van zorg? Dan kunnen uw zorgkosten snel oplopen. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen

 • Basispakket € 128,67 + GemeentePakket € 22,75. Totaal premie € 151,42
 • Bijdrage gemeente € 10
 • U betaalt € 141,42 per maand
 • Eigen risico € 385,- per jaar

Zorgtoeslag belastingdienst

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. U kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Stappen aanvragen collectieve zorgverzekering

 1. U meldt zich op de website van Gezond Verzekerd aan voor de collectieve zorgverzekering.
 2. U kiest een pakket. Dit kan alleen als u geen betalingsachterstand hebt bij uw huidige zorgverzekeraar.
 3. CZ of VGZ regelt de opzegging van uw huidige verzekering.
 4. Gezond Verzekerd stuurt uw aanmelding aan ons door.
 5. Wij vragen bij u gegevens op om uw aanvraag te beoordelen op basis van uw inkomen/vermogen en eventuele betalingsachterstanden.
 6. U ontvangt van ons een bericht of uw zorgverzekering is goedgekeurd.

Bijzondere bijstand

De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn toereikende en passende voorzieningen. Dit betekent dat u geen bijzondere bijstand kunt vragen voor medische kosten.

Meer informatie & contact

Neem contact op met CZ via 088 - 555 77 77 of VGZ via 0900 - 779 97 71. Op de website van Gezond Verzekerd vindt u ook meer informatie.