Persoonsgebonden budget (pgb)

U hebt een hulpvraag op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met een medewerker van de gemeente hebt u onderzocht welke ondersteuning of hulpmiddel het beste bij uw situatie past. En wat u wilt bereiken met de ondersteuning. De uitkomst van het gesprek kan zijn dat u zelf of met mensen in uw omgeving een oplossing vindt. Maar soms is professionele ondersteuning of een hulpmiddel nodig. Dan kunt u de gemeente vragen om dat voor u te regelen en te betalen. Dat heet ‘hulp in natura’.  

Zelf regelen

Wilt u liever alles zelf regelen en ook zelf de administratie voeren? Dan kunt u overwegen of een persoonsgebonden gebonden budget (pgb) bij u past. Met een pgb koopt u zelf passende zorg op maat in. Bijvoorbeeld bij een professionele zorgverlener of ZZP’er. Onder voorwaarden is het soms mogelijk om zorg in te kopen bij iemand uit uw eigen sociale netwerk. Onder sociaal netwerk verstaan we iemand uit huiselijke kring, zoals ouders, een familielid of buren. Bij een pgb dient u een pgb-plan (of motivatieplan) in te dienen. U geeft hierin antwoord op de volgende vragen: 

  • Waarom wilt u hulp in de vorm van een pgb?
  • Hoe gaat u de ondersteuning organiseren? 
  • Welke ondersteuning wilt u krijgen en welke werkzaamheden worden er gedaan?
  • Bij wie koopt u de ondersteuning in en tegen welk tarief?
  • Welke doelen worden behaald en binnen welke termijn?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd?

Kennis en vaardigheden

Bij een pgb horen regels en verplichtingen. U hebt ook kennis en vaardigheden nodig om met een pgb te werken. Klik op de afbeelding of open de handreiking bij de downloads onderaan deze pagina. U kunt ook de online test doen om na te gaan of u beschikt over de nodige kennis en vaardigheden. De gemeente besluit of u in aanmerking komt voor hulp in de vorm van een pgb.   

Pgb-tarieven

Een medewerker van de gemeente stelt vast welke  ondersteuning u nodig hebt. En hoeveel uren, dagdelen of etmalen. Op basis van de tarievenlijst wordt een budget toegekend. Daarmee koopt u zelf ondersteuning in. Bij de downloads onderaan deze pagina staat een overzicht van alle pgb-tarieven. Dat zijn de maximum bedragen die u kunt besteden aan ondersteuning.  

Beheer van het pgb

U ontvangt het pgb niet zelf. De gemeente maakt uw budget over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget. U stuurt de facturen in en de SVB betaalt uw zorgverlener(s) voor de geleverde ondersteuning. Het overzicht van uw saldo en de betalingen kunt u inzien via 'Mijn PGB' op de website van de SVB. Voor het beheer van uw budget heeft de SVB uw zorgovereenkomst(en) nodig. Hoe dat werkt en informatie over betalingen en declaraties vindt u op dezelfde pagina.