Ga naar de inhoud

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning regelt. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) noemen we dit een maatwerkvoorziening. Dit zijn bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. In de Jeugdwet noemen we dit individuele voorzieningen. Hier gaat het om bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de voormalige provinciale jeugdzorg en GGZ, waaronder pleegzorg en verblijf.

Hulp in natura of pgb

U kunt de gemeente vragen om voor u ondersteuning of hulpmiddelen te regelen. Dat heet ‘hulp in natura’. Kiest u voor een Pgb? Dan regelt u alles zelf en hebt u dus de vrijheid om zelf te kiezen bij wie u ondersteuning of een hulpmiddel inkoopt. Met het Pgb koopt u ondersteuning in bij een professionele zorgverlener, een ZZP’er of iemand uit uw eigen sociale netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, een familielid of buren.

Voorwaarden

Voordat u een pgb krijgt, hebt u altijd een gesprek met een wijkteammedewerker of een consulent Wmo. Tijdens dat gesprek krijgt u informatie over het Pgb en de voorwaarden die hierbij horen:

  • U bent in staat om met een pgb om te gaan.
  • U kunt uw wens voor een pgb motiveren.
  • De kwaliteit van de zorg is gegarandeerd.

Plan van aanpak

U maakt met de gemeente afspraken over de ondersteuning die u nodig hebt of het soort hulpmiddel dat u nodig hebt. Ook geeft u aan wat u met die ondersteuning of het hulpmiddel wilt bereiken. Deze afspraken leggen we vast in een plan van aanpak. Daarin staat bijvoorbeeld hoe u de zorgt regelt, bij wie u de zorg inkoopt en wat het resultaat moet zijn.

Uitgaven en betalingen

De gemeente maakt uw Pgb, voor periodieke kosten aan de zorgaanbieder, over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Uw saldo en betalingen bekijkt u op de website van de SVB via 'Mijn PGB'. Voor het beheer van uw budget heeft de SVB de zorgovereenkomst(en) nodig. Meer informatie over de betalingen en declaraties vindt u op dezelfde pagina.

Tarieven en hoogte

Bij de downloads onderaan deze pagina staat een overzicht van alle Pgb-tarieven. Dat zijn de maximale bedragen die u uit mag geven aan ondersteuning voor Wmo of jeugdhulp.

Bestedingen

U besteedt het Pgb aan de ondersteuning of het hulpmiddel waarvoor het is bedoeld. Van het Pgb-budget voor ondersteuning mag u 1,5% vrij besteden. Er geldt een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.250,-. Dit bedrag is voor kleine uitgaven die te maken hebben met het Pgb. Maar ook voor arbeidsbemiddeling door een organisatie die het Per Saldo Keurmerk heeft.