Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Vanuit deze Wet kan ondersteuning worden ingezet. De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt ondersteuning voor mensen die door een beperking, ouderdom of ziekte moeite hebben met zelfstandig leven.

Wat is individuele ondersteuning?

Individuele ondersteuning helpt u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen op het gebied van:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Melden van een hulpvraag

Hebt u ondersteuning nodig? U kunt terecht bij een Koo wijkplein bij u in de buurt. Ook kunt u contact opnemen met Koo. Op de website van Koo vindt u hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in gemeente ‘s-Hertogenbosch geregeld zijn. En vindt u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. U kunt bellen met Koo via (073) 206 88 88.

Hulp nodig bij het regelen van ondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) kan u helpen bij het regelen van ondersteuning. Een OCO luistert en denkt met u mee, en geeft informatie en advies. En kan u helpen bij het vinden van een zorgaanbieder die bij u past. Een OCO kan ook helpen bij het maken, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan.

Hulp van een OCO is gratis. Het heeft ook geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Wilt u hulp van een OCO? Bel dan met Koo: (073) 206 88 88. Zij kunnen u hierbij helpen. U kunt ook zelf contact opnemen met een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze organisaties vindt u op de website van Koo. Daar leest u ook meer over waar een OCO u bij kan helpen.

Betalen van de ondersteuning

U betaalt mee aan de ondersteuning die u krijgt. Dit is uw ‘eigen bijdrage’. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hierover krjigt u automatisch bericht van het CAK. In dit bericht staat wat u maandelijks moet betalen. Landelijk is bepaald dat dit in 2023 maximaal 19 euro per maand is. U betaalt het bedrag per huishouden. Bereken uw eigenbijdrage op de website van het CAK.

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de eigen bijdrage Wmo (deels) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage 2024

De Rijksoverheid wijzigt per 1 januari 2024 de tarieven voor de eigen bijdrage Wmo. Het bedrag van de eigen bijdrage in 2024 wordt € 20,60 per maand. U betaalt altijd maximaal 1 keer de maandelijkse bijdrage, ook als u van meerdere Wmo-voorzieningen gebruik maakt. Lees meer op de website van het CAK.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er nadat ik mijn hulpvraag gemeld heb?

  We pakken samen uw hulpvraag op. Hoe we dat doen ziet u in de infographic ‘Hoe pakken we samen uw hulpvraag op?’ (pdf).

 • Wie gaat mijn ondersteuning leveren?

  De gemeente besluit of u individuele ondersteuning krijgt. Krijgt u individuele ondersteuning? Dan kan de ondersteuning op twee manieren worden geregeld. De eerste manier is hulp in natura. Dit betekent dat de gemeente een gecontracteerde aanbieder regelt en betaalt. De tweede manier is een persoonsgebonden budget (pgb). Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Wat het beste bij u past, wordt besproken bij het opstellen van het onderzoeksplan.

 • Wanneer betaal ik geen eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning?
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
  • U betaalt in uw huishouden al een eigen bijdrage vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U ontvangt een verzamelinkomen dat lager is dan 110% van het sociaal minimum. In 2023 hanteren we de volgende inkomensgrenzen:
   – Eenpersoonshuishouden met AOW € 18.117,79
   – Eenpersoonshuishouden zonder AOW € 17.616,50
   – Tweepersoonshuishouden met AOW € 24.829,20
 • Ik heb moeite om de eigen bijdrage te betalen. Wat kan ik doen?

  Er zijn verschillende mogelijkheden. Ga voor meer informatie naar de website van het CAK.

 • Hoe gaat de gemeente om met mijn privacy?

  Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die we van u krijgen. De gemeentelijke medewerker mag alleen met uw toestemming informatie delen met anderen. U ondertekent daarvoor een formulier waarop u aangeeft welke informatie we met wie mogen delen.

 • Wat kan ik doen als ik ontevreden ben of een klacht heb?

  Bent u ontevreden over een besluit? Of hebt u een klacht over de manier waarop professionals met u omgaan en komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Dit is gratis. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met u mee, en komt op voor uw belangen. In eerste instantie door onvrede bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon helpt, als dat nodig is, ook bij het indienen van bezwaar of in beroep gaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente en komt op voor uw belangen. Het heeft ook geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. De vertrouwenspersoon voor onze gemeente is Anny Driessen. U kunt contact met haar opnemen via 06 27 57 09 97 of mailen naar a.driessen@hetlsr.nl.

 • Hoe maak ik bezwaar?

  U ontvangt een brief over het besluit van de gemeente na het tekenen en retour sturen van het onderzoeksplan. Bent u het niet eens met het besluit? In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Hoe meld ik (vermoedens van) fraude?

  Een voorbeeld van fraude is als zorg niet wordt geleverd, maar wél gedeclareerd wordt. Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? We waarderen het als u dit (anoniem) meldt. U hoeft dus geen persoonlijke gegevens achter te laten. Vul het digitaal formulier in en beschrijf om welke persoon of zorgverlener het gaat en om welke zorg.

 • Waar kan ik informatie vinden over mantelzorg?

  Bekijk de pagina Mantelzorg of ga naar de website van Koo.

 • Waar kan ik terecht als professional?

  U kunt kijken op de website van Koo onder het kopje Professionals.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.