Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Vanuit deze Wet kan ondersteuning worden ingezet. De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt ondersteuning voor mensen die door een beperking, ouderdom of ziekte moeite hebben met zelfstandig leven.

Wat is individuele ondersteuning?

Lukt het u niet goed om dingen zelfstandig te doen? Dan biedt gemeente ’s-Hertogenbosch individuele ondersteuning aan. Bij deze vorm van ondersteuning krijgt u een begeleider die u helpt bij zaken als het krijgen van meer ritme en regelmaat in uw leven, of het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Samen zoeken we naar manieren zodat u zoveel mogelijk voor uzelf kunt zorgen.

Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij:

  • het maken van een dagplanning, en u daar aan houden;
  • besluiten nemen en keuzes maken in het dagelijks leven;
  • andere mensen ontmoeten;
  • verplaatsen in uw omgeving;
  • het leren van praktische zaken, zoals het maken van een boodschappenlijst en het vragen om hulp.

Hulp nodig bij het regelen van ondersteuning

Lukt het u niet om zelf de hulp te regelen? Dan schakelen we voor u een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) in. Een OCO luistert en denkt met u mee en geeft informatie en advies. Hij of zij helpt bij het maken, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan. Ook kan een OCO u helpen met het vinden van een zorgaanbieder die bij u past.

Belangrijke informatie:

  • Hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) is gratis.
  • De hulp heeft geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering.

Hulp van een OCO aanvragen

Bel met Koo via (073) 206 88 88. Zij helpen u hierbij. U kunt ook zelf contact opnemen met een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze organisaties vindt u op de website van Koo. Daar leest u ook meer over waar een OCO u bij kan helpen.

Melden van een hulpvraag

Hebt u ondersteuning nodig? U kunt terecht bij een Koo wijkplein bij u in de buurt. Ook kunt u contact opnemen met Koo. Op de website van Koo vindt u hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in gemeente ‘s-Hertogenbosch geregeld zijn. En vindt u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. U kunt bellen met Koo via (073) 206 88 88.

Betalen van de ondersteuning

Wanneer u maatschappelijke ondersteuning krijgt, betaalt u een deel zelf mee. Dit is uw ‘eigen bijdrage Wmo’*.

Belangrijke informatie:

  • U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hierover krijgt u automatisch bericht van het CAK, met onder andere uw maandelijks bedrag.
  • Landelijk is bepaald dat dit in 2024 maximaal € 20,60 per maand kost. U betaalt het bedrag per huishouden.
  • U betaalt altijd maximaal één keer de maandelijkse bijdrage, ook als u van meerdere Wmo-voorzieningen gebruikmaakt.

Lees meer en bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK.

*Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de eigen bijdrage Wmo (deels) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.