Persoonsgebonden budget (pgb)

U hebt een hulpvraag op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdhulp. Met een medewerker van de gemeente hebt u onderzocht welke hulpvraag u hebt en wat uw doel is. Daarna hebt u samen bekeken welke ondersteuning of hulpmiddel het beste bij uw situatie past. Het resultaat van het gesprek kan zijn dat u zelf of met mensen in uw omgeving een oplossing vindt. Maar soms is specialistische ondersteuning of een hulpmiddel nodig.

Nadat is besloten dat u specialistische ondersteuning nodig heeft, kunt u de gemeente vragen om dat voor u te regelen en te betalen. Dat heet ‘hulp in natura’.

Zelf regelen

Wilt u liever alles zelf regelen en ook zelf de administratie voeren? Dan vraagt u de gemeente of een pgb (een persoonsgebonden budget) bij u past. Met een pgb koopt u zelf hulp in. Bijvoorbeeld bij een professionele zorgverlener. Soms is het mogelijk om hulp in te kopen bij iemand uit uw eigen sociale netwerk. Onder sociaal netwerk verstaan we iemand uit uw omgeving, zoals ouders, een familielid of buren.

Voor de aanvraag van een pgb vult u een pgb-plan in. U geeft hierin bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom wilt u hulp in de vorm van een pgb?
  • Hoe gaat u de ondersteuning organiseren?
  • Welke ondersteuning wilt u krijgen en welke werkzaamheden worden er gedaan?
  • Bij wie wilt u de ondersteuning inkopen en tegen welk bedrag?
  • Welke doelen bereikt u en binnen welke tijd?
  • Hoe volgt u de kwaliteit van de ondersteuning en hoe stuurt u daarop?

Kennis en vaardigheden

Bij een pgb horen rechten en plichten. In de handreiking op de website van Rijksoverheid (pdf) kunt u lezen welke kennis en vaardigheden u nodig hebt om met een pgb te werken. Wij raden u aan ook de online test op de website van pgb-test te doen en de 10 punten pgb-vaardigheid (pdf) te lezen om na te gaan of u de nodige kennis en vaardigheden heeft. De medewerker bespreekt het pgb-plan met u. Het plan moet aansluiten bij het doel en de hulpvraag. Ook beoordeelt de medewerker of u het pgb-plan kunt voeren. De medewerker besluit of u zelf hulp mag inkopen met een pgb.

Pgb-tarieven 2024

Een medewerker van de gemeente stelt vast welke  ondersteuning u nodig hebt. En hoeveel uren, dagdelen of etmalen. Op basis van de pgb-tarieven voor Jeugdhulp (pdf) en pgb-tarieven voor de Wmo (pdf) krijgt u een budget. Daarmee koopt u zelf ondersteuning in. Dat zijn de maximum bedragen die u kunt uitgeven (geld) aan ondersteuning.

Beheer van het pgb

U ontvangt het pgb niet zelf. De gemeente maakt uw budget over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB regelt uw budget. U stuurt de rekeningen in en de SVB betaalt uw zorgverlener(s) voor de geleverde ondersteuning. Het overzicht van uw saldo en de betalingen kunt u bekijken via ‘Mijn pgb’ op de website van de SVB. Voor het beheer van uw budget heeft de SVB uw zorgovereenkomst(en) nodig. Hoe dat werkt en informatie over betalingen en declaraties vindt u op dezelfde pagina.

Fraude melden

Zorg en ondersteuning kosten veel geld. We willen het geld alleen uitgeven aan mensen en organisaties die er recht op hebben. Helaas wordt er ook op een oneerlijke manier voordeel gehaald uit de gezondheidszorg. Door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld als zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt.

Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? Meld het dan via dit digitaal formulier. Melden kan anoniem.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.