Identiteitskaart

Een identiteitskaart aanvragen kan alleen op afspraak. Vraag de ID-kaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. 

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021

Nederlandse identiteitskaart met inlogfunctie DigiD

Sinds 2021 is er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Er is een inlogfunctie voor DigiD toegevoegd. Dit betekent dat u na aanmelding in de DigiD app op uw telefoon kunt inloggen met behulp van uw identiteitskaart. Door op deze manier in te loggen, kunt u gegevens inzien die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens.

Om uw persoonsgegevens goed te beschermen willen organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met behulp van een identiteitskaart in de DigiD app geeft die extra zekerheid en zorgt voor maximale bescherming van uw persoonsgegevens.

Vraagt u een nieuwe identiteitskaart aan? Dan stuurt DigiD u binnen enkele werkdagen na het ophalen of bezorgen van uw identiteitskaart een brief met een pincode. Daarmee kunt u de inlogfunctie van uw identiteitskaart activeren. Na activatie is uw identiteitskaart geschikt om in te loggen op de websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en uw pensioenfonds. Bekijk voor meer informatie de website van DigiD

Nieuw model Nederlandse identiteitskaart

Het nieuwe model is ook in uiterlijk wat veranderd. Zo staan er vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN in een QR-code op de achterkant. Bekijk de animatievideo met uitleg op de website van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de informatieplaat met de wijzigingen in 2021 (pdf)

Meenemen

Neem het volgende mee als u een identiteitskaart komt aanvragen:

  • Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of identiteitskaart, geldig of niet geldig.
  • Een recente pasfoto in kleur niet ouder dan een half jaar, die voldoet aan de de pasfoto-eisen. Een schoolfoto voldoet niet. Bekijk de pasfoto-eisen op de website van de Rijksoverheid.

Jonger dan 12 jaar?

Ouders, gezaghebbenden of gemachtigden vragen een ID-kaart aan voor een kind jonger dan 12 jaar. Bij de afspraak moet het kind ook aanwezig zijn.

Ook bij het afhalen van een paspoort dient het kind vanaf de leeftijd van vier jaar mee te komen.

Breng dan ook mee:

  • Een origineel legitimatiebewijs van (beide) ouder(s) of gezaghebbende(n).
  • Een ingevuld toestemmingsformulier van (beide) ouder(s) of van degene(n) die het gezag over het kind hebben.

Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven, dan kunt u vervangende toestemming vragen bij het Paleis van Justitie.

Ophalen of bezorgen

Vraagt u aan na 17:00 uur? Dan duurt het 6 werkdagen. Een reisdocument haalt u op waar u het hebt aangevraagd. Haalt u een identiteitskaart op voor een kind? Dan moet het kind van 4 jaar of ouder hierbij zijn. Ophalen kan zonder afspraak.

Kiest u voor bezorging? Laat dit al weten bij de aanvraag van het reisdocument. U betaalt dan direct de kosten voor de bezorging. De bezorgdatum spreken we met u af.

Aangevraagd op maandagOphalen vanaf dinsdag in de week erop
Aangevraagd op dinsdagOphalen vanaf woensdag in de week erop
Aangevraagd op woensdag voor 17:00 uurOphalen vanaf donderdag in de week erop
Aangevraagd op woensdag na 17:00 uurOphalen vanaf vrijdag in de week erop
Aangevraagd op donderdag voor 17:00 uurOphalen vanaf vrijdag in de week erop
Aangevraagd op donderdag na 17:00 uurOphalen vanaf de 2e maandag na de aanvraagdatum
Aangevraagd op vrijdagOphalen vanaf de 2e maandag na de aanvraagdatum

Het document blijft 3 maanden bij ons liggen. Is het dan niet opgehaald? Dan wordt het vernietigd.

Lichamelijk of verstandelijk beperkt

Bent u lichamelijk of verstandelijk beperkt en woont u zelfstandig? Wilt u een identiteitskaart aanvragen maar kunt u daarvoor niet naar de gemeente komen? Neem dan contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening via (073) 615 51 55.

De meeste bejaarden-, verpleeg- en verzorgingstehuizen van ’s-Hertogenbosch krijgen 2 keer per jaar bezoek van medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening. Bedlegerige personen en personen die op een gesloten afdeling verblijven, kunnen dan een identiteitskaart aanvragen. Een medewerker van het tehuis kondigt het bezoek van de gemeente op tijd aan.

Spoedaanvraag

Identiteitskaart snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Daarvoor betaalt u extra. Als u de identiteitskaart voor 14.00 uur aanvraagt, ligt deze na 2 werkdagen klaar. Hebt u de identiteitskaart eerder nodig? Dan kunt u de eerste dag na uw aanvraag vanaf 10.00 uur bellen of het al binnen is. Hebt u uw oude identiteitskaart niet meer? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Vertrekt u vandaag al? Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kwijt of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart ondertekent u een vermissingsverklaring bij de gemeente. De normale levertijd van 5 werkdagen is dan niet gegarandeerd. Is uw document in het buitenland verdwenen? Dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.

U kunt bij vermissing binnen Nederland digitaal aangifte doen via de knop hieronder. Let op: dit kan alleen in uw eigen gemeente.

Reizen met kinderen

Sommige landen buiten het Schengengebied eisen een bewijs dat de meereizende volwassene de ouder is, het gezag heeft en/of met het kind mag reizen. Voor een alleenreizende ouder met een andere achternaam dan het kind kan dit problemen geven bij de douane. 

Neem in geval van twijfel de volgende papieren mee op reis:

Kosten en geldigheid

Op 9 maart 2014 is een geldigheidsduur van 10 jaar voor reisdocumenten voor volwassenen ingevoerd. Reisdocumenten die vóór die datum zijn uitgegeven, zijn 5 jaar geldig.

 KostenGeldigheid
Tot en met 17 jaar€ 37,955 jaar
Tot en met 17 jaar inclusief spoed€ 90,905 jaar
Vanaf 18 jaar € 70,3010 jaar
Vanaf 18 jaar inclusief spoed€ 123,2510 jaar
Extra kosten spoedaanvraag € 52,95 
Extra kosten bij bezorging€ 9,95 

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid dat vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren. Ook voor openbaar vervoer is er een uitzondering.Ga voor meer informatie over legitimatieplicht naar de website van de Rijksoverheid.

Informatie over de Brexit

Heeft de Brexit gevolgen voor mijn Nederlandse Identiteitskaart?
Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.