Paspoort aanvragen

Een paspoort aanvragen kan alleen op afspraak. Ik vraag het paspoort aan bij de gemeente waar ik sta ingeschreven. Het aanvragen en ophalen doe ik zelf. Een paspoort haal ik op bij de locatie waar ik het heb aangevraagd. Ik betaal de kosten bij de aanvraag.

Wat neem ik mee naar mijn afspraak?

  • Al mijn oude reisdocument(en): dus paspoort en/of identiteitskaart, geldig of niet geldig.
  • Een recente pasfoto in kleur, niet ouder dan een half jaar. De pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen. Een schoolfoto voldoet niet. Bekijk de pasfoto-eisen op de website van de Rijksoverheid.
  • Voor een tweede paspoort: bewijsstukken waarmee ik de noodzaak van een tweede paspoort uitleg.

Jonger dan 18 jaar? Of paspoort aanvragen voor een kind?

Ouders, gezaghebbenden of gemachtigden vragen een paspoort aan voor een kind jonger dan 18 jaar. Bij de afspraak moet het kind ook aanwezig zijn.

Ook bij het afhalen van een paspoort komt een kind vanaf vier jaar of ouder mee.

Ik neem dan ook mee:

  • Een origineel legitimatiebewijs van (beide) ouder(s) of gezaghebbende(n).
  • Alle oude reisdocument(en) van het kind: dus paspoort en/of identiteitskaart, geldig of niet geldig.
  • Een ingevuld toestemmingsformulier van (beide) ouder(s) of van degene(n) die het gezag over het kind hebben. Dit geldt bij een paspoortaanvraag voor kinderen tot 18 jaar. Het formulier moet voorzien zijn van een originele handtekening. Gebruik van een gescand/digitaal exemplaar is niet toegestaan.

Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven? Vraag dan vervangende toestemming aan bij het Paleis van Justitie.

Meenemen bij een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort neem ik hetzelfde mee als bij de aanvraag voor een Nederlands paspoort. Ik neem ook mijn geldige verblijfsvergunning mee.

Ophalen of bezorgen

Een reisdocument haal ik op bij de locatie waar ik het heb aangevraagd. Is het paspoort voor een kind? Dan moet het kind van 4 jaar of ouder ook bij het ophalen mee. Ophalen kan zonder afspraak. 

We kunnen het paspoort bezorgen. Laat dit weten bij de aanvraag en betaal dan de kosten voor de bezorging. De bezorgdatum spreken we samen af.

Wanneer haal ik mijn paspoort op?

Aangevraagd op maandagOphalen vanaf dinsdag in de week erop
Aangevraagd op dinsdagOphalen vanaf woensdag in de week erop
Aangevraagd op woensdag voor 17:00 uurOphalen vanaf donderdag in de week erop
Aangevraagd op woensdag na 17:00 uurOphalen vanaf vrijdag in de week erop
Aangevraagd op donderdag voor 17:00 uurOphalen vanaf vrijdag in de week erop
Aangevraagd op donderdag na 17:00 uurOphalen vanaf de 2e maandag na de aanvraagdatum
Aangevraagd op vrijdagOphalen vanaf de 2e maandag na de aanvraagdatum

Het document ligt 3 maanden bij de gemeente. Is het dan niet opgehaald? Dan wordt het vernietigd.

Spoedaanvraag

Paspoort snel nodig? Dan doe ik een spoedaanvraag. Daarvoor betaal ik extra. Als ik het paspoort voor 14.00 uur aanvraag ligt het na 2 werkdagen klaar. Heb ik het paspoort eerder nodig? Dan kan ik de eerste dag na de aanvraag vanaf 10.00 uur bellen of het al binnen is. Is het oude paspoort er niet meer? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Vandaag al vertrekken? Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Lichamelijk of verstandelijk beperkt

Lichamelijk of verstandelijk beperkt en een zelfstandig huishouden? En een paspoort aanvragen maar daarvoor niet naar de gemeente kunnen komen? Neem dan contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening van de gemeente, via (073) 615 51 55.

De medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening bezoeken veel instellingen. Dat gebeurt 2 keer per jaar. Bedlegerige personen en personen die op een gesloten afdeling verblijven, kunnen dan een paspoort aanvragen. Een medewerker van het tehuis kondigt het bezoek van de gemeente op tijd aan.

Kwijt of gestolen

Paspoort verloren of gestolen? Onderteken een vermissingsverklaring bij de gemeente. De normale levertijd van 5 werkdagen is dan niet gegarandeerd. Is het document in het buitenland verdwenen? Dan moet ik voor mijn reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.

Digitaal aangifte doen bij vermissing binnen Nederland? Gebruik de knop hieronder.

Dit kan alleen in de eigen gemeente.

Op reis met kinderen

Sommige landen buiten het Schengengebied eisen een bewijs dat de meereizende volwassene de ouder is, het gezag heeft en/of met het kind mag reizen. Voor een alleenreizende ouder met een andere achternaam dan het kind kan dit problemen geven bij de douane. 

Neem in geval van twijfel de volgende papieren mee op reis:

Kosten en geldigheid

Op 9 maart 2014 is een geldigheidsduur van 10 jaar voor reisdocumenten voor volwassenen ingevoerd. 

 KostenGeldigheid
Tot en met 17 jaar€ 57,305 jaar
Tot en met 17 jaar inclusief spoed€ 108,905 jaar
Vanaf 18 jaar€ 75,8010 jaar
Vanaf 18 jaar inclusief spoed€ 127,4010 jaar
Paspoort vluchtelingen/vreemdelingen€ 57,305 jaar
Zakenpaspoort tot en met 17 jaar€ 57,305 jaar
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar€ 75,8010 jaar
Extra kosten bij bezorging€ 9,95 

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid dat vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren. Ook voor openbaar vervoer is er een uitzondering. Ga voor meer informatie over legitimatieplicht naar de website van de Rijksoverheid.

Wijziging model paspoort

Op 30 augustus 2021 is het nieuwe model nationaal paspoort geïntroduceerd. Dit model bevat nieuwe kenmerken en een QR-code met het Burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van de houderpagina van het paspoort. Bekijk de informatieplaat met wijzigingen vanaf augustus 2021 (pdf).