Paspoort

Een paspoort aanvragen kan alleen op afspraak. Vraag het paspoort aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. Een reisdocument haalt u op bij de locatie waar u het hebt aangevraagd. U betaalt de kosten bij de aanvraag. 

Wijziging nieuw model paspoort

Op 30 augustus 2021 is het nieuwe model nationaal paspoort geïntroduceerd. Dit model bevat nieuwe kenmerken en een QR-code met het Burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van de houderpagina van het paspoort. Bekijk de informatieplaat met wijzigingen vanaf augustus 2021 (pdf).

Meenemen

Neem het volgende mee als u een paspoort komt aanvragen:

  • Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of identiteitskaart, geldig of niet geldig.
  • Een recente pasfoto in kleur niet ouder dan een half jaar, die voldoet aan de pasfoto-eisen. Een schoolfoto voldoet niet.
  • Voor een tweede paspoort: bewijsstukken waarmee u de noodzaak van een tweede paspoort uitlegt.

Jonger dan 18 jaar? Of vraagt u een paspoort aan voor uw kind? 

Ouders, gezaghebbenden of gemachtigden vragen een paspoort aan voor een kind jonger dan 18 jaar. Bij de afspraak moet het kind ook aanwezig zijn.

Ook bij het afhalen van een paspoort dient het kind vanaf de leeftijd van vier jaar mee te komen.

Breng dan ook mee:

  • Een origineel legitimatiebewijs van (beide) ouder(s) of gezaghebbende(n).
  • Alle reisdocumenten die uw kind in bezit heeft, ook als het document verlopen is.
  • Een ingevuld toestemmingsformulier (pdf) van (beide) ouder(s) of van degene(n) die het gezag over het kind hebben. Dit geldt bij een paspoortaanvraag voor kinderen tot 18 jaar. Het formulier moet voorzien zijn van een originele handtekening. Gebruik van een gescand/digitaal exemplaar is niet toegestaan.

Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven, dan kunt u vervangende toestemming vragen bij het Paleis van Justitie.

Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort neemt u hetzelfde mee als bij de aanvraag voor een Nederlands paspoort. Daarnaast hebben we uw geldige verblijfsvergunning nodig.

Ophalen of bezorgen

Een reisdocument haalt u op bij de locatie waar u het hebt aangevraagd. Haalt u een paspoort op voor een kind? Dan moet het kind van 4 jaar of ouder hierbij zijn. Ophalen kan zonder afspraak. 

U kunt het paspoort laten bezorgen. Laat dit al weten bij de aanvraag van het reisdocument. U betaalt dan direct de kosten voor de bezorging. De bezorgdatum spreken we met u af.

Aangevraagd op maandagOphalen vanaf dinsdag in de week erop
Aangevraagd op dinsdagOphalen vanaf woensdag in de week erop
Aangevraagd op woensdag voor 17:00 uurOphalen vanaf donderdag in de week erop
Aangevraagd op woensdag na 17:00 uurOphalen vanaf vrijdag in de week erop
Aangevraagd op donderdag voor 17:00 uurOphalen vanaf vrijdag in de week erop
Aangevraagd op donderdag na 17:00 uurOphalen vanaf de 2e maandag na de aanvraagdatum
Aangevraagd op vrijdagOphalen vanaf de 2e maandag na de aanvraagdatum

Het document blijft 3 maanden bij ons liggen. Is het dan niet opgehaald? Dan wordt het vernietigd.

Lichamelijk of verstandelijk beperkt

Bent u lichamelijk of verstandelijk beperkt en woont u zelfstandig? Wilt u een paspoort aanvragen maar kunt u daarvoor niet naar de gemeente komen? Neem dan contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening van de gemeente, via (073) 615 51 55.

De meeste bejaarden-, verpleeg- en verzorgingstehuizen van ’s-Hertogenbosch krijgen 2 keer per jaar bezoek van medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening. Bedlegerige personen en personen die op een gesloten afdeling verblijven, kunnen dan een paspoort aanvragen. Een medewerker van het tehuis kondigt het bezoek van de gemeente op tijd aan.

Spoedaanvraag

Paspoort snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Daarvoor betaalt u extra. Als u het paspoort voor 14.00 uur aanvraagt, zorgen we dat het na 2 werkdagen klaarligt. Hebt u het paspoort eerder nodig? Dan kunt u de eerste dag na uw aanvraag vanaf 10.00 uur bellen of het al binnen is. Hebt u uw oude paspoort niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Vertrekt u vandaag al? Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kwijt of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw paspoort ondertekent u een vermissingsverklaring bij de gemeente. De normale levertijd van 5 werkdagen is dan niet gegarandeerd. Is uw document in het buitenland verdwenen? Dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.

U kunt bij vermissing binnen Nederland digitaal aangifte doen via de knop hieronder. Let op! Dit kan alleen in uw eigen gemeente.

Reizen met kinderen

Sommige landen buiten het Schengengebied eisen een bewijs dat de meereizende volwassene de ouder is, het gezag heeft en/of met het kind mag reizen. Voor een alleenreizende ouder met een andere achternaam dan het kind kan dit problemen geven bij de douane. Lees meer over grenscontrole bij verre reizen op de website van Defensie.

Neem in geval van twijfel de volgende papieren mee op reis:

Kosten en geldigheid

Op 9 maart 2014 is een geldigheidsduur van 10 jaar voor reisdocumenten voor volwassenen ingevoerd. Reisdocumenten die vóór die datum zijn uitgegeven, zijn 5 jaar geldig.

 KostenGeldigheid
Tot en met 17 jaar€ 57,305 jaar
Tot en met 17 jaar inclusief spoed€ 108,905 jaar
Vanaf 18 jaar€ 75,8010 jaar
Vanaf 18 jaar inclusief spoed€ 127,4010 jaar
Paspoort vluchtelingen/vreemdelingen€ 57,305 jaar
Zakenpaspoort tot en met 17 jaar€ 57,305 jaar
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar€ 75,8010 jaar
Extra kosten bij bezorging€ 9,95 

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid dat vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren. Ook voor openbaar vervoer is er een uitzondering. Ga voor meer informatie over legitimatieplicht naar de website van de Rijksoverheid.

Informatie over de Brexit

Heb ik na de Brexit een paspoort nodig voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk? Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wat vind je van deze pagina?

Laat het ons weten: