Bewoners kiezen locaties 73 nieuwe boom in de wijk Muntel/Vliert

In de wijk Muntel/Vliert planten we in december 73 nieuwe bomen. Deze bomen zijn verdeeld over 21  locaties in de wijk. Deze plekken zijn door bewoners aangewezen. Zij kozen deze locaties bijvoorbeeld om meer sfeer te krijgen, gebouwen/wegen te camoufleren of extra schaduw op hete plekken te creëren.

Bekijk de nieuwe bomen op de digitale kaart

Gelaagde proef 

In juni hebben we bewoners van de wijk Muntel/Vliert gevraagd waar ze extra bomen willen in hun wijk. Zij gaven dit eenvoudig aan ons door met een speldenprik op de kaart. Dit was een zeer geslaagde proef waarop we ruim 200 suggesties hebben ontvangen. Dit resulteerde in 56 unieke locaties. We hebben alle locaties beoordeeld. Op 21 locaties gaan we aan de slag. 

Daar waar de straat te smal is, kabels en leidingen in de grond liggen of parkeerplaatsen zijn, is onvoldoende ruimte voor een extra boom in het openbaar gebied. Daarom kunnen we daar geen extra boom planten. We kijken met bewoners wat de mogelijkheden zijn op eigen terrein, bijvoorbeeld in de voortuin. 

Waarom zijn bomen belangrijk?

Bomen brengen niet alleen groen en sfeer in de straat, ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw bij hitte. Vanwege de klimaatverandering hebben we extra groen in de toekomst hard nodig. Ook zijn bomen belangrijk voor verschillende dieren. Ze zorgen voor schuilplaatsen en voedsel voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en insecten.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze proef? Stuur dan een e-mail via het digitale contactformulier