Opvang Oekraïense vluchtelingen

Door de oorlog in Oekraïne komen er vluchtelingen uit dat land naar Nederland, en ook naar ’s-Hertogenbosch. We willen hen, en de mensen die hen helpen, zo goed mogelijk steunen en begeleiden. We vangen in onze gemeente de vluchtelingen uit Oekraïne op in de opvanglocaties aan de Bruistensingel en de Hervensebaan. De opvang gebeurt ook in gastgezinnen. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Op deze pagina vind je de laatste informatie.

Samenwerkende organisaties

Een aantal organisaties in ’s-Hertogenbosch heeft de handen ineen geslagen en werkt samen om zowel vluchtelingen als inwoners die hulp willen bieden, zo goed mogelijk te ondersteunen. Hieronder lees je ook met welke vragen je waar terecht kunt:

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Je kunt hier terecht met vragen over de opvanglocaties en over grotere initiatieven die je als inwoner of organisatie hebt.

E-mail: oekraine@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: (073) 615 51 55 

Vluchtelingenwerk

Je kunt bij Vluchtelingenwerk terecht als je wilt weten hoe je kunt helpen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger. Vluchtelingenwerk helpt ook vluchtelingen in de opvanglocaties bij vragen op het gebied van zorg, onderwijs, werk, inkomen en asielprocedures. Vluchtelingen die bij particulieren zijn opgevangen kunnen voor ondersteuning ook terecht bij de opvanglocaties of bij de gemeente.

E-mail: oekraine-denbosch@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon: (073) 614 07 49

Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland staat ook informatie voor Oekraïense vluchtelingen in hun eigen taal. 

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft via WhatsApp een hulplijn opgezet, waar mensen in het Engels of Oekraïens hun hulpvragen kunnen stellen. De antwoorden worden in diezelfde talen gegeven. Je kunt het WhatsApp-hulplijn bereiken via 06-4815 8053.

Nederlandstaligen kunnen ook met hun hulpvragen bellen met het Rode Kruis: (070) 44 55 888. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur.

Huis73

Bij Huis73 is iedereen in onze gemeente welkom voor een boek, krant, werkplek, gratis wifi, taalles en meer. Bekijk de website van Huis73.

RefugeeHelp.nl

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hierbij staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen, inspiraties opdoen en bijdragen. De website biedt informatie in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch. Bekijk de website van RefugeeHelp.

Gastgezinnen

Voor gastgezinnen en Oekraïners die bij deze gezinnen verblijven, is er een informatiebundel (pdf). In deze informatiebundel vind je (praktische) informatie over het verblijf van Oekraïners bij gastgezinnen in de gemeente 's-Hertogenbosch. Van registratie en gezondheidszorg tot aan onderwijs, werk en inkomen. De bundel is er ook in het Oekraïens (pdf) en Russisch (pdf).

Mocht u de informatie uit de onderstaande pfd-bestanden niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via dit digitaal contactformulier. We kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ‘s-Hertogenbosch. Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, kunnen antwoorden op vragen de komende tijd nog wijzigen. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten.

Veelgestelde vragen

Hoeveel vluchtelingen moet de gemeente ’s-Hertogenbosch opvangen?

We zien in onze gemeente hartverwarmende reacties van inwoners binnen komen om zich in te zetten voor mensen die gevlucht zijn uit het oorlogsgebied Oekraïne. Het toont onze gastvrije betrokkenheid. Daar zijn we trots op, en zoveel en waar mogelijk geven we hier vanuit de gemeente mee vervolg aan. Bijvoorbeeld door het organiseren van opvang. Samen met de gemeenten uit de regio gaan we in ieder geval zorgen voor twee keer 1.000 opvangplekken.

Het college van ’s-Hertogenbosch heeft op 15 maart jl. besloten om in 2 kantoorpanden in de stad (Hervensebaan 1 en Bruistensingel 300) in totaal 500 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Ik wil hulp bieden. Wat is mogelijk en waar moet ik zijn?

Je kunt op meerdere manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met kleding, voedsel en spullen. Ook het opvangen van Oekraïners is mogelijk. In ’s-Hertogenbosch, en ook landelijk, zetten verschillende organisaties zich in om deze hulp te bieden. De grootste organisatie die dit doet is Vluchtelingenwerk. Je kunt je ook melden bij de samenwerkende organisaties in ‘s-Hertogenbosch via oekraine@s-hertogenbosch.nl.

Ik wil spullen doneren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Waar kan ik die afgeven?

Als u spullen wilt doneren voor de vluchtelingen dan kunt u die afgeven op een van de volgende locaties:

Nadrukkelijk verzoek om geen spullen naar de opvanglocaties aan Bruistensingel en de Hervensebaan te brengen.

Ik wil de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne met een donatie ondersteunen. Waar kan ik dat doen?

De samenwerkende hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, hebben Giro555 geopend. Wil je de hulpverlening aan de mensen in Oekraïne steunen, dan kun je doneren via het Rode Kruis.

Ik wil onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Wat moet ik doen?

Wil je je huis voor gevluchte Oekraïners openstellen, dan kun je contact opnemen met Vluchtelingenwerk. Op hun platform komen vraag en aanbod van woonruimte voor vluchtelingen bij elkaar. Ook organiseren zij vrijwilligerswerk en donaties.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Moet ik hen inschrijven bij de gemeente?

Ja, het is belangrijk dat de vluchtelingen worden ingeschreven bij de gemeente. Op die manier kunnen ze namelijk optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen zoals zorg, onderwijs voor de kinderen en een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud.

Je kunt telefonisch een afspraak maken met onze medewerkers van Publieke Dienstverlening. Je kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar (073) 615 51 55. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. 

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, maar zij kunnen niet langer bij mij verblijven. Wat kan ik doen?

Oekraïense vluchtelingen die niet langer bij hun gastgezin kunnen verblijven, kunnen zich inschrijven bij RefugeeHomeNL. Dit kan via de website van RefugeeHomeNL. Bij RefugeeHomeNL en Takecarebnb hebben ze alle gastgezinnen in de gemeente ’s-Hertogenbosch in beeld.

Wat moet een vluchteling doen na het verstrijken van de eerste 90 dagen (kort verblijf)?

Er komt een nieuwe regeling voor Oekraïners die in Nederland willen blijven. Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling voor Oekraïners die tijdelijk bescherming willen. Binnenkort lees je meer op de website van de IND. Tot die tijd hoeven vluchtelingen zich geen zorgen te maken over het recht op verblijf in Nederland.

Zijn er vanuit de gemeente financiële middelen beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een maandelijkse financiële toelage om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Een Oekraïense vluchteling hoeft de financiële toelage niet zelf aan te vragen. De gemeente neemt contact met hem of haar op. Voorwaarde is wel dat de vluchteling is ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De hoogte van de financiële toelages is afhankelijk van de woonsituatie van de vluchteling.

Op de Gemeentelijke Opvanglocaties Bruistensingel 300 en Hervensebaan 1 te ’s-Hertogenbosch krijgen de vluchtelingen maaltijden. Daarnaast ontvangen ze per persoon een bedrag van € 55,- per maand om kleding en andere persoonlijke uitgaven zoals verzorgingsproducten te kopen.

Vluchtelingen die door een gastgezin worden opgevangen, moeten volledig zelf voorzien in hun levensonderhoud. Deze persoon ontvangt € 260,- per maand om te voorzien in voeding, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Daarnaast ontvangt deze persoon een extra toelage vanwege het zelfstandig wonen, de zogeheten wooncomponent. De wooncomponent is voor een volwassene € 215,- per maand. De wooncomponent voor een minderjarige bedraagt € 55,- per maand.

De wooncomponent is bijvoorbeeld voor kosten voor het openbaar vervoer, voor activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.), maar ook om (vrijwillig) bij te dragen in het particuliere huishouden. Over dit laatste kan de vluchteling en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Van een directe vergoeding van rijkswege aan particulieren die opvang verlenen is geen sprake. De gelden voor minderjarigen wordt uitgekeerd aan volwassen ouders en/of verzorgers.

Noodzaak tot openen bankrekening

Om de financiële toelage te kunnen uitbetalen, is het noodzakelijk zo spoedig mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Op deze manier kan de gemeente op een veilige manier het geld uitbetalen. Inmiddels zijn enkele banken (onder andere ING en Rabobank) voldoende ingericht op het snel kunnen openen van een bankrekening voor de vluchteling. Voor het openen van een bankrekening moet de persoon in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs, een burgerservicenummer (BSN) en een bewijs van inschrijving in de gemeente.

Heeft het registreren van de vluchtelingen gevolgen voor mijn uitkering?

Nee, in ieder geval niet voor de eerste zes maanden. Op grond van tijdelijk verblijf wordt de zogenoemde kostendelersnorm in ieder geval de eerste zes maanden niet toegepast als bijstandsgerechtigden (bijstand, AIO, Anw) vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk in huis opnemen. Wel hebt u de plicht om uw consulent bij Weener XL hiervan op de hoogte te stellen.

Heeft het bieden van opvang gevolgen voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen?

Omdat nog niet bekend is welke verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland krijgen, weten we op dit moment nog niet hoe de Rijksoverheid omgaat met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoef je je geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit het Rijk. Houd daarom deze website goed in de gaten. Neem voor vragen ook contact op met de Belastingdienst, uitkeringsinstantie of de gemeente.

Welke regels gelden voor personen die in Oekraïne woonden, werkten of studeerden maar die een andere nationaliteit hebben?

Er is momenteel geen speciale regeling voor Oekraïense vluchtelingen met een andere nationaliteit (personen die bijvoorbeeld een studievisum voor Oekraïne hebben of getrouwd zijn met een Oekraïens staatsburger). Voor personen met een andere nationaliteit geldt niet de visumvrije termijn van 90 dagen. Om legaal in Europa te reizen en te verblijven hebben zij dus een visum nodig. Wanneer deze personen asiel aanvragen in Nederland wordt bekeken of zij terug kunnen keren naar hun land van herkomst. We weten nog niet of de speciale verblijfstatus voor Oekraïense vluchtelingen ook gaat gelden voor personen met een andere nationaliteit die uit Oekraïne zijn gevlucht. Houdt daarvoor de website van de IND en www.nederlandvoorvluchtelingen.nl goed in de gaten.

Waar kunnen Oekraïners terecht als ze een huisarts nodig hebben?

Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang die een huisarts nodig hebben, kunnen terecht bij Centrum-Huisartsen In de Leonardus, gevestigd aan Emmaplein 21 in ’s-Hertogenbosch. Deze praktijk is telefonisch bereikbaar op (073) 613 1444. Raadpleeg voor meer informatie de website van de praktijk. Vluchtelingen die bij een gastgezin zijn opgevangen, gaan naar de huisarts van het gastgezin.

Waar kunnen Oekraïners terecht als een tandarts nodig hebben?

Voor spoedeisende tandartszorg kunnen Oekraïense vluchtelingen overdag terecht bij de volgende vijf tandartspraktijken:

In de avonden en de weekenden is de Mondzorg Poli bereikbaar. Deze is gevestigd aan Eekbrouwersweg 4 in ’s-Hertogenbosch. Mondzorg Poli is telefonisch bereikbaar op (073) 303 7520.

Kunnen Oekraïners naar het ziekenhuis en zijn de kosten dan gedekt?

In Nederland kan men altijd in het ziekenhuis terecht. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.

Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Zij hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Het kan zijn dat zorgverleners zoals huisartsen niet bekend zijn met deze regeling. Het is daarom aan te raden om de zorgverleners te wijzen op de website van het CAK.

Meer informatie over zorg en zorgkosten vindt u ook op українець | Engels | Nederlands - Zorgverzekeringslijn

Kunnen Oekraïense vluchtelingen een zorgverzekering afsluiten?

Omdat op dit moment nog niet bekend is welke verblijfsstatus de Oekraïense vluchtelingen in ons land krijgen, weten we nog niet precies welke rechten en plichten daarbij horen. Sommige Oekraïners die Nederland inreizen zijn in het bezit zijn van een medische reisverzekering maar de meeste zijn onverzekerd.

In de visumvrije periode van 90 dagen kunnen Oekraïners geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. Ze zijn geen ingezetene van Nederland en daarom niet zorgverzekeringsplichtig. Oekraïners die op dit moment geen medische reisverzekering hebben, komen in aanmerking voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg houdt in dat er een behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of elders omdat de zorg niet uitgesteld kan worden, bijvoorbeeld als er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Zij hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Het kan zijn dat zorgverleners zoals huisartsen niet bekend zijn met deze regeling. Het is daarom aan te raden om de zorgverleners te wijzen op de website van het CAK.

Meer informatie over zorg en zorgkosten vindt u ook op українець | Engels | Nederlands - Zorgverzekeringslijn

Hebben Oekraïense kinderen recht op onderwijs en wat is er nodig om ze naar school te laten gaan?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar onze gemeente komen, hebben uiteraard recht op onderwijs. Samen met de schoolbesturen in het Bossche basisonderwijs en de Internationale Schakelklas (ISK, voortgezet onderwijs) willen wij ervoor zorgen dat zij net als alle kinderen in een prettige en voor hun veilige omgeving onderwijs krijgen. Een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en weer kunnen leren.

Heeft u thuis kinderen jonger dan 12 jaar uit Oekraïne hebt opgevangen, dan kunt u hen aanmelden bij een basisschool bij u in de buurt. Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen aangemeld worden op de website van de Internationale Schakelklas (ISK).

Mag ik als werkgever een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

Ja, dat mag. U hoeft er geen tewerkstellingsvergunning meer voor aan te vragen. Die is namelijk per 1 april vervallen. Vluchtelingen mogen dus ‘gewoon’ in loondienst werken. Wel moet er een melding gemaakt worden bij het UWV. Meer informatie leest u op de website van WSP Noordoost-Brabant.

Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terecht als ze hulp nodig hebben voor hun huisdier?

Speciaal voor hulp voor huisdieren van vluchtelingen heeft een groot aantal dierenhulporganisaties een centraal meldpunt opgezet waar hulp wordt geboden en gecoördineerd. Dit meldpunt is bereikbaar op telefoon 088 811 33 33 en e-mail: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Meer informatie hierover vind je op de website www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.