Opvang vluchtelingen

’s-Hertogenbosch is een gastvrije gemeente. Dat zijn we voor mensen in nood en ook voor mensen die moeten vluchten uit hun thuisland. Wij zorgen dat ze worden opgevangen. Zo pakken we een deel van onze landelijke taak op. Dat doen we samen met andere organisaties, vrijwilligers en inwoners.

We geven al jaren onderdak aan statushouders, dat is een wettelijke taak. Daarnaast bieden we nu opvang aan asielzoekers en aan vluchtelingen uit Oekraïne. Naast onderdak en opvang, helpen wij met aan andere basisbehoeften die voor ieder mens belangrijk zijn. Zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning.

Meerjarige opvang asielzoekers (azc)

Nederland zit in een opvangcrisis. Er ligt landelijk een dringende vraag om mensen die asiel aanvragen op te vangen. Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch helpt hierbij en gaat 600 asielzoekers opvangen.

Op Pettelaarpark 90 worden 250 vluchtelingen opgevangen voor een periode van maximaal vijf jaar. De locatie Kruithoorn, aan de Poeldonkweg, is aan het COA aangeboden als plek voor een azc. Dat gaat om de opvang van 350 asielzoekers voor maximaal tien jaar.

Lees meer over meerjarige opvang asielzoekers (azc)

Noodopvang asielzoekers

De noodopvang op het oude Hypecoterrein, in de buurt van Autotron Rosmalen, is per 1 maart 2024 gesloten. De asielzoekers zijn op 28 februari 2024 verhuisd van de noodopvang op het oude Hypecoterrein naar het azc Pettelaarpark 90.

De noodopvang op kasteel Meerwijk in Engelen is verlengd. De tijdelijke opvang zou eind mei 2024 stoppen, maar blijft nu tot het azc Kruithoorn in gebruik wordt genomen. Hierover is ook met omwonenden gesproken. Zij zijn kritisch op het proces van verlenging, maar ervaren geen enkele hinder van de opvang. Ze hebben daarom geen bezwaar op het verlengen van de noodopvang. In kasteel Meerwijk verblijven 140 vluchtelingen.

Woningen voor vergunninghouders

Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven, noemen we ze vergunninghouders of statushouders. In onze gemeente krijgen jaarlijks een aantal vergunninghouders een woning toegewezen. Iedere gemeente in Nederland heeft hierin een wettelijke taak. Deze woning krijgen ze toegewezen door een van de woningcorporaties. Met een nieuwe woning kunnen ze hun leven in Nederland verder opbouwen. Ze worden onderdeel van de Nederlandse samenleving. We helpen ze om daarin hun weg te vinden.

Op dit moment verblijven er twintig vergunninghouders in een hotel aan de Burgemeester Burgerslaan in Rosmalen. Ook in het hotel aan de Rijksweg 25 in Nuland worden dertig vergunninghouders opgevangen.

Het opvangen van vergunninghouders in kleine aantallen in hotels is een landelijke actie van het COA. Dit om de enorme druk op asielzoekerscentra (azc’s) te verlagen en te voorkomen dat er voor nieuwe asielzoekers geen opvangplekken meer zijn. In de azc’s verblijven namelijk ook vergunninghouders. De actie wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijk en na instemming van de commissarissen van de Koning. Het COA heeft ons hierover geïnformeerd. En wij hebben hier als gemeente verder geen rol in.

De vergunninghouders die in het hotel in Rosmalen geplaatst zijn, komen uit het azc Pettelaarpark 90 en kasteel Meerwijk. Het COA zorgt ervoor dat de vergunninghouders in contact blijven met de medewerkers van deze locaties. De mensen kunnen ook deelnemen aan taalprogramma’s en pre- inburgeringstrajecten.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Veel Oekraïners zijn gevlucht uit hun land door de oorlog. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. Zij worden opgevangen in de gemeenten, zo ook hier in ’s-Hertogenbosch. Iedere regio in Nederland heeft de taak gekregen om voor een bepaald aantal opvangplekken te zorgen. Wij bieden nu opvang in lege kantoorpanden aan onder andere de Bruistensingel en aan de Hervensebaan. Er zijn ook vluchtelingen die een plek vinden bij gastgezinnen. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor hen openstellen.

Lees meer over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Nieuwsbrief over vluchtelingen

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de vluchtelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Meld je aan voor de komende nieuwsbrieven.

Bekijk de laatste nieuwsbrief.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.