Opvang Oekraïense vluchtelingen

Veel Oekraïners zijn gevlucht uit hun land door de oorlog. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. Zij worden opgevangen in de gemeenten, zo ook hier in ’s-Hertogenbosch. Iedere regio in Nederland heeft de taak gekregen om voor een bepaald aantal opvangplekken te zorgen. Wij bieden nu opvang op verschillende locaties in de gemeente:

 • Hervensebaan
 • Bruistensingel
 • Parallelweg
 • Havensingel
 • Kruisstraat
 • Rijnstraat
 • Dorpstraat en Kloosterstraat, Nuland

Er zijn ook vluchtelingen die een plek vinden bij gastgezinnen. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor hen openstellen.

Samenwerkende organisaties

Een aantal organisaties in ’s-Hertogenbosch werkt samen om inwoners die willen helpen en vluchtelingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Hieronder vind je met welke vragen je waar terecht kunt:

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Je kunt hier terecht met vragen over de opvanglocaties en over grotere initiatieven die je als inwoner of organisatie hebt.

E-mail: oekraine@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: (073) 615 51 55

Vluchtelingenwerk

Je kunt bij Vluchtelingenwerk terecht als je wilt weten hoe je kunt helpen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger. Vluchtelingenwerk helpt ook vluchtelingen in de opvanglocaties bij vragen op het gebied van zorg, onderwijs, werk, inkomen en asielprocedures. Vluchtelingen die bij particulieren zijn opgevangen kunnen voor ondersteuning ook terecht bij de opvanglocaties of bij de gemeente.

E-mail: oekraine-denbosch@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer (alleen via WhatsApp) 06 – 51 54 59 13

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft via WhatsApp een hulplijn opgezet, waar mensen in het Engels of Oekraïens hun hulpvragen kunnen stellen. De antwoorden worden in diezelfde talen gegeven. Je kunt het WhatsApp-hulplijn bereiken via 06-4815 8053.

Nederlandstaligen kunnen ook met hun hulpvragen bellen met het Rode Kruis: (070) 44 55 888. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur.

Huis73

Bij Huis73 is iedereen in onze gemeente welkom voor een boek, krant, werkplek, gratis wifi, taalles en meer. Bekijk de website van Huis73.

RefugeeHelp.nl

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hierbij staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen, inspiraties opdoen en bijdragen. De website biedt informatie in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch. Bekijk de website van RefugeeHelp.

Gastgezinnen

De gemeente heeft de dienstverlening voor de gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen overgenomen van het Rode Kruis. Vanaf 1 juni 2023 kunnen gastgezinnen en hun Oekraïense gasten met vragen terecht bij de gemeente. Dit doe je door een mail te sturen via het digitaal contactformulier. Ook is er wekelijks een spreekuur op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aan de Bruistensingel 300. Men hoeft zich hiervoor niet aan te melden en kan gewoon binnenlopen.

Voor gastgezinnen en Oekraïners die bij deze gezinnen verblijven, is er een informatiebundel (pdf). In deze informatiebundel vind je (praktische) informatie over het verblijf van Oekraïners bij gastgezinnen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Van registratie en gezondheidszorg tot aan onderwijs, werk en inkomen. De bundel is er ook in het Oekraïens (pdf) en Russisch (pdf).

Mocht u de informatie uit de onderstaande pdf-bestanden niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via dit digitaal contactformulier. We kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ’s-Hertogenbosch. Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, kunnen antwoorden op vragen de komende tijd nog wijzigen. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten.

 • Hoeveel Oekraïense vluchtelingen worden er opgevangen in de gemeente ’s-Hertogenbosch?

  Op dit moment worden er bijna 1000 Oekraïners opgevangen in onze gemeente. Van wie er ongeveer driehonderd bij gastgezinnen wonen.

 • Ik wil hulp bieden. Wat is mogelijk en waar moet ik zijn?

  Je kunt op meerdere manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met kleding, voedsel en spullen. Ook het opvangen van Oekraïners is mogelijk. In ’s-Hertogenbosch, en ook landelijk, zetten verschillende organisaties zich in om deze hulp te bieden. De grootste organisatie die dit doet is Vluchtelingenwerk. Je kunt je ook melden bij de samenwerkende organisaties in ’s-Hertogenbosch via oekraine@s-hertogenbosch.nl.

 • Ik wil spullen doneren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Waar kan ik die afgeven?

  Als je spullen wilt doneren voor de vluchtelingen dan kun je die afgeven op een van de volgende locaties:

  Nadrukkelijk verzoek om geen spullen naar de opvanglocaties aan Bruistensingel en de Hervensebaan te brengen.

 • Ik wil de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne met een donatie ondersteunen. Waar kan ik dat doen?

  De samenwerkende hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, hebben Giro555 geopend. Wil je de hulpverlening aan de mensen in Oekraïne steunen, dan kun je doneren via het Rode Kruis.

 • Ik wil onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Wat moet ik doen?

  Wil je je huis voor gevluchte Oekraïners openstellen, dan kun je contact opnemen met Vluchtelingenwerk. Op hun platform komen vraag en aanbod van woonruimte voor vluchtelingen bij elkaar. Ook organiseren zij vrijwilligerswerk en donaties.

 • Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Moet ik hen inschrijven bij de gemeente?

  Ja, het is belangrijk dat de vluchtelingen worden ingeschreven bij de gemeente. Op die manier kunnen ze namelijk optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen zoals zorg, onderwijs voor de kinderen en een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud.

  Je kunt telefonisch een afspraak maken met onze medewerkers van Publieke Dienstverlening. Je kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar (073) 615 51 55. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

 • Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, maar zij kunnen niet langer bij mij verblijven. Wat kan ik doen?

  Oekraïense vluchtelingen die niet langer bij hun gastgezin kunnen verblijven, kunnen zich inschrijven bij RefugeeHomeNL en Takecarebnb. Zij hebben alle gastgezinnen in de gemeente ’s-Hertogenbosch in beeld.

  Ook kan contact opgenomen worden met de sociale woonbegeleiders van de opvanglocaties voor Oekraïners via het digitaal contactformulier.

 • Wat moet een vluchteling doen na het verstrijken van de eerste 90 dagen (kort verblijf)?

  Er komt een nieuwe regeling voor Oekraïners die in Nederland willen blijven. Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling voor Oekraïners die tijdelijk bescherming willen. Binnenkort lees je meer op de website van de IND. Tot die tijd hoeven vluchtelingen zich geen zorgen te maken over het recht op verblijf in Nederland.

 • Zijn er vanuit de gemeente financiële middelen beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

  Oekraïense vluchtelingen, die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud, hebben recht op een maandelijkse financiële toelage. Een Oekraïense vluchteling hoeft de financiële toelage niet zelf aan te vragen. De gemeente neemt contact met hem of haar op.

  Voorwaarden voor een recht op de financiële toelage:

  • De vluchteling is ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • De vluchteling valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (zie voor meer informatie de website van de IND.
  • De vluchteling heeft geen eigen inkomen uit arbeid en/of ontvangt geen uitkering waarmee hij/zij zelf kan voorzien in het levensonderhoud
  • Een Oekraïense vluchteling die zelfstandig een woonruimte huurt, heeft geen recht op een financiële toelage. Het adres van de zelfstandig gehuurde woonruimte wordt niet als particuliere opvanglocatie gezien. Daarmee heeft geen enkele Oekraïense vluchteling op dit adres recht op een financiële toelage.
  • Per 1 april 2023 geldt als extra voorwaarde: geen van de meerderjarige gezinsleden van de vluchteling heeft een inkomen uit arbeid en/of ontvangt een uitkering. Wanneer een meerderjarig gezinslid gaat werken, stopt de financiële toelage in principe voor alle gezinsleden.

  De hoogte van de financiële toelages is afhankelijk van de woon- en leefsituatie van de vluchteling.

 • Gemeentelijke Opvanglocaties

  Op de Gemeentelijke Opvanglocaties Bruistensingel 300 en Hervensebaan 1 te ’s-Hertogenbosch krijgen de vluchtelingen maaltijden. Daarnaast ontvangen ze per persoon een bedrag van € 60,71 per maand om kleding en andere persoonlijke uitgaven zoals verzorgingsproducten te kopen.

 • Gastgezin

  Vluchtelingen die door een gastgezin worden opgevangen, moeten volledig zelf voorzien in hun levensonderhoud. De financiële toelage is per 1 februari 2023 afhankelijk van de gezinssamenstelling en bestaat uit verschillende componenten: eetgeld, geld voor kleding en persoonlijke verzorgingsproducten en een extra toelage bij particuliere opvang; de zogeheten wooncomponent.

  Leefgeld per vluchteling per maand:

  • Bij een gezin van 1 of 2 personen: Eetgeld € 242,48 (volwassen/alleenstaande minderjarig) of € 200,65 (minderjarige) + kledinggeld € 60,71 + wooncomponent € 80,91
  • Bij een gezin van 3 personen: Eetgeld € 193,98 (volwassen/alleenstaande minderjarig) of € 160,64 (minderjarige) + kledinggeld € 60,71 + wooncomponent € 80,91
  • Bij een gezin van 4 personen: Eetgeld € 169,74 (volwassen/alleenstaande minderjarig) of € 140,34 (minderjarige) + kledinggeld € 60,71 + wooncomponent € 80,91

  De wooncomponent is bijvoorbeeld voor kosten voor het openbaar vervoer, voor activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.), maar ook om (vrijwillig) bij te dragen in het particuliere huishouden. Over dit laatste kan de vluchteling en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Van een directe vergoeding van rijkswege aan particulieren die opvang verlenen is geen sprake. De gelden voor minderjarigen wordt uitgekeerd aan volwassen ouders en/of verzorgers.

 • Noodzaak tot openen bankrekening

  Om de financiële toelage te kunnen uitbetalen, is het noodzakelijk zo spoedig mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Op deze manier kan de gemeente op een veilige manier het geld uitbetalen. Voor het openen van een bankrekening moet de persoon in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs, een burgerservicenummer (BSN) en een bewijs van inschrijving in de gemeente.

 • Heeft het registreren van de vluchtelingen gevolgen voor mijn uitkering?

  Nee, vooralsnog niet. Op grond van tijdelijk verblijf wordt de zogenoemde kostendelersnorm voorlopig niet toegepast als bijstandsgerechtigden (bijstand, AIO, Anw) vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk in huis opnemen. Wel hebt u de plicht om uw consulent bij Weener XL hiervan op de hoogte te stellen.

 • Heeft het bieden van opvang gevolgen voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen?

  De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft in ieder geval tot 1 maart 2024 geen gevolgen voor de toeslagen van gasthuishoudens. De vluchtelingen uit Oekraïne worden niet als medebewoner voor de huurtoeslag of als toeslagpartner geteld.

 • Welke regels gelden voor personen die in Oekraïne woonden, werkten of studeerden maar die een andere nationaliteit hebben?

  Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State én omdat een definitieve uitspraak pas in november komt, heeft het kabinet besloten alles te ‘bevriezen’. Dat betekent dat derdelanders voorlopig in de gemeentelijke opvang blijven en alle rechten en voorzieningen in stand blijven. Dat geldt ook voor derdelanders die al asiel hebben aangevraagd behalve als ze al zijn verhuisd naar een COA-locatie.

 • Waar kunnen Oekraïners terecht als ze een huisarts nodig hebben?

  Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang die een huisarts nodig hebben, kunnen terecht bij Centrum-Huisartsen In de Leonardus, gevestigd aan Emmaplein 21 in ’s-Hertogenbosch. Deze praktijk is telefonisch bereikbaar op (073) 613 1444. Raadpleeg voor meer informatie de website van de praktijk. Vluchtelingen die bij een gastgezin zijn opgevangen, gaan naar de huisarts van het gastgezin.

 • Waar kunnen Oekraïners terecht als een tandarts nodig hebben?

  oor spoedeisende tandartszorg kunnen Oekraïense vluchtelingen overdag terecht bij de volgende vijf tandartspraktijken:

  In de avonden en de weekenden is de Mondzorg Poli bereikbaar. Deze is gevestigd aan Eekbrouwersweg 4 in ’s-Hertogenbosch. Mondzorg Poli is telefonisch bereikbaar op (073) 303 7520.

 • Moeten Oekraïners een zorgverzekering afsluiten?

  Nee, Oekraïners hoeven vanaf 01-07-2022 geen zorgverzekering meer af te sluiten. Ze zijn vanaf dan namelijk automatisch verzekerd via de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Hiervoor moeten ze wel een burgerservicenummer (BSN) hebben. Heb je als Oekraïner al een zorgverzekering? Dan wordt deze stopgezet. De zorg die vergoed wordt, is de zorg die binnen het basispakket zorgverzekering valt. Alleen de zorg die na 01-07-2022 is geleverd, kan via de RMO gedeclareerd worden.

  Oekraïners die nog geen BSN-nummer hebben kunnen hun zorgkosten declareren bij het CAK via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Kijk hiervoor op de website van het CAK.

  Meer informatie over de RMO en welke zorg gedeclareerd wordt, vind je op de website van de Zorgverzekeringslijn. De informatie op de website is er ook in het Engels, Oekraïens en Russisch.

 • Hebben Oekraïense kinderen recht op onderwijs en wat is er nodig om ze naar school te laten gaan?

  Kinderen die vanuit Oekraïne naar onze gemeente komen, hebben uiteraard recht op onderwijs. Samen met de schoolbesturen in het Bossche basisonderwijs en de Internationale Schakelklas (ISK, voortgezet onderwijs) willen wij ervoor zorgen dat zij net als alle kinderen in een prettige en voor hun veilige omgeving onderwijs krijgen. Een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en weer kunnen leren.

  Heeft u thuis kinderen jonger dan 12 jaar uit Oekraïne hebt opgevangen, dan kunt u hen aanmelden bij een basisschool bij u in de buurt. Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen aangemeld worden op de website van de Internationale Schakelklas (ISK).

 • Mag ik als werkgever een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

  Ja, dat mag. U hoeft er geen tewerkstellingsvergunning meer voor aan te vragen. Die is namelijk per 1 april vervallen. Vluchtelingen mogen dus ‘gewoon’ in loondienst werken. Wel moet er een melding gemaakt worden bij het UWV. Meer informatie leest u op de website van WSP Noordoost-Brabant.

 • Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terecht als ze hulp nodig hebben voor hun huisdier?

  Speciaal voor hulp voor huisdieren van vluchtelingen heeft een groot aantal dierenhulporganisaties een centraal meldpunt opgezet waar hulp wordt geboden en gecoördineerd. Dit meldpunt is bereikbaar op telefoon 088 811 33 33 en e-mail: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Meer informatie hierover vind je op de website Hulpvoordierenuitoekraine.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.