Parkeren

Ontwerp-Nota Parkeernormering 2021

De ontwerp-Nota Parkeernormering 2021 ligt, op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening, met ingang van maandag 22 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage.

De Nota Parkeernormering wordt gebruikt bij het bepalen van de extra parkeerbehoefte als gevolg van nieuwe bouwontwikkelingen in de gemeente. Momenteel wordt de Nota Parkeernormering 2016 gebruikt. De nieuwe Nota Parkeernormering 2021 biedt een actualisering en is in lijn gebracht met het huidige beleid (wonen, duurzame mobiliteit, deelmobiliteit, klimaat). Daarmee levert de Nota Parkeernormering 2021 een bijdrage aan de gewenste stedelijke verdichting in de brede binnenstad en aan de doelstelling voor duurzame mobiliteit.

U kunt de bekendmaking bekijken op de website van Overheid. U kunt de ontwerp-nota Parkeernormering 2021 inzien via deze link (pdf)*.

* Deze pdf voldoet niet aan de eisen voor toegankelijkheid. U kunt, indien gewenst, telefonisch (bij de heer M. Berends via telefoonnummer 0736155614) een toegankelijke versie van deze nota opvragen.

Parkeergarages

Wilt u in de omgeving van onze binnenstad parkeren? U kunt dan terecht in één van de 8 parkeergarages. Borden langs de route naar het centrum geven aan of er nog vrije parkeerplaatsen zijn.

Parkeren op straat

Liever dichtbij een adres in de binnenstad parkeren? Maak dan gebruik van de parkeerplaatsen op straat. Het tarief varieert tussen € 2,52 en € 3,62 per uur. Kijk op de parkeermeter voor de betaaltijden en het tarief. U kunt bedrijfsmatig vooraf een dagontheffing aanvragen.

U kunt onder andere betalen met uw mobiele telefoon. U meldt zich vooraf aan bij één van de providers en betaalt alleen de tijd dat u daadwerkelijk geparkeerd hebt. Nooit meer snel terug naar de auto, omdat de parkeertijd afloopt.

Hoe werkt het?

Geef na het parkeren de locatiecode van de parkeerautomaat door aan uw provider. Dit doet u door te bellen, sms’en of hun app te gebruiken. Elke automaat of paal heeft een eigen code. Zo start u de parkeertijd. Stop de parkeertijd door weer te bellen, sms’en of de app te gebruiken. Bent u vergeten uw parkeertijd stop te zetten? Neem dan contact op met uw provider.

P+R Transferia

Er zijn 3 P+R transferia rondom ’s-Hertogenbosch. Hier kunt u voor € 4,00 uw auto parkeren en met de gratis bus of leenfiets naar de binnenstad (maximaal 4 personen per kaartje). Op de website Den Bosch.nl vindt u daarover meer informatie. 

Parkeervergunning

U kunt een parkeervergunning aanvragen/wijzigen als bewoner of bedrijf, als u geen eigen parkeerplaats hebt. Uw parkeerproduct verlengen? Klik op de blauwe knop hieronder.

Verleng uw parkeerproduct

Bezoekerskaartjes (of bezoekersregeling)

Bewoners van de binnenstad en wijken waar vergunninghoudersparkeren is ingevoerd kunnen hun bezoek goedkoop laten parkeren. U geeft een bezoekerskaartje aan uw bezoek.

Woont u in het Paleiskwartier, Deuteren of de Vliert? Dan kunt u uw bezoek digitaal aanmelden op kenteken. Vraag een bezoekersregeling aan.

Fietsenstallingen

Er zijn 4 bewaakte fietsenstallingen in het centrum van ’s-Hertogenbosch.

Parkeren voor gehandicapten

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op openbare parkeerplekken én gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Op de pagina Gehandicaptenparkeerkaart vindt u de regels en aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart.

Op de website Stad in Kaart staan de (gehandicapten)parkeerplaatsen in en rondom het centrum.

U kunt ook een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij uw woning. Daar zijn wel voorwaarden (hoofdstuk 4) aan verbonden.

Parkeren elektrische voertuigen

Hebt u een elektrisch voertuig? U kunt parkeren bij de verschillende oplaadpunten in de gemeente. Let op: Ligt de laadpaal in een betaald parkeren gebied? Dan moet u parkeergeld betalen. Ligt de laadpaal in vergunninghoudersgebied? Dan mag u alleen laden als u ook een parkeervergunning heeft voor dit gebied.

Parkeerboete

Parkeergeld is het bedrag dat u betaalt als u parkeert in een gebied waar betaald parkeren geldt. Betaalt u niet of te weinig? Dan kunt u een boete krijgen. Deze boete heet ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’. U kunt digitaal bezwaar maken tegen de boete.

Selectief Toegangssysteem (STS)

Sommige gebieden in de gemeente zijn beperkt toegankelijk voor verkeer. Deze zijn afgesloten met een piramide of paal in het wegdek. Moet u in dit gebied zijn? U kunt een toegangspas voor het Selectief Toegangssysteem aanvragen. Kijk eerst of u aan de voorwaarden (pdf) voldoet. Vraag de toegangspas digitaal aan